Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Zadania z treścią/Skala

Wyszukiwanie zadań

Pole powierzchni pokoju jest równe 2 12 m . Pole powierzchni tego pokoju na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 3 cm 2 B) 6 cm 2 C) 30 cm 2 D) 60 cm 2

Ukryj Podobne zadania

Pole działki budowlanej jest równe 2 120 0 m . Pole powierzchni tej działki na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 600 cm 2 B) 3 00 cm 2 C) 6000 cm 2 D) 3000 cm 2

Pole powierzchni pokoju jest równe 2 16 m . Pole powierzchni tego pokoju na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 8 cm 2 B) 4 cm 2 C) 40 cm 2 D) 80 cm 2

Pole działki budowlanej jest równe 2 800 m . Pole powierzchni tej działki na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 400 0 cm 2 B) 2000 cm 2 C) 400 cm 2 D) 2 00 cm 2

Pole powierzchni pokoju jest równe 2 18 m . Pole powierzchni tego pokoju na planie wykonanym w skali 1:300 wynosi:
A) 20 cm 2 B) 6 cm 2 C) 2 cm 2 D) 6 0 cm 2

Pole działki budowlanej jest równe 2 hektary . Pole powierzchni tej działki na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 100 cm 2 B) 5 00 cm 2 C) 5000 cm 2 D) 1000 cm 2

Ukryj Podobne zadania

Pole działki budowlanej jest równe 4 hektary . Pole powierzchni tej działki na planie wykonanym w skali 1:200 wynosi:
A) 200 cm 2 B) 1 0000 cm 2 C) 1000 cm 2 D) 2000 cm 2

Na planie miasta, narysowanym w skali 1:20 000, park jest prostokątem o bokach 2 cm i 5 cm. Stąd wynika, że ten park ma powierzchnię
A) 200 00 m 2 B) 40000 m 2 C) 2000 00 m 2 D) 40000 0 m 2

Ukryj Podobne zadania

Na planie miasta, narysowanym w skali 1:25 000, park jest prostokątem o bokach 2 cm i 4 cm. Stąd wynika, że ten park ma powierzchnię
A) 250 00 m 2 B) 50000 m 2 C) 5000 00 m 2 D) 25000 0 m 2

Długość modelu samolotu Albatros D.V wykonanego w skali 1:48 wynosi 153 mm. Długość samolotu Albatros D.V wynosi około
A) 7,34 m B) 74 m C) 0,74 m D) 7,4 m

Ukryj Podobne zadania

Na planie miasta odległość w linii prostej od punktu oznaczającego przystanek autobusowy Dworzec do punktu oznaczającego przystanek autobusowy Galeria jest równa 8 cm. Plan miasta został wykonany w skali 1 : 4 000.


PIC


Odległość w linii prostej w terenie między tymi przystankami jest równa
A) 320 m B) 500 m C) 3 200 m D) 5 000m

Tosia wybrała się na wycieczkę rowerową, której długość na mapie w skali 1:75 000 jest równa 22 cm. Tosia pokonała całą trasę w 90 minut. Rzeczywista długość trasy jaką pokonała Tosia jest równa A/B.
A) 16,5 km B) 1650 m
Średnia prędkość z jaką Tosia pokonała całą trasę wycieczki jest równa C/D.
C) 12 km/h D) 11 km/h

Na planie pokoju w skali 1 : 50 prostokątna podłoga ma wymiary 8 cm i 12 cm. W skali 1 : 1 pole powierzchni podłogi tego pokoju jest równe
A) 96 m 2 B) 48 m 2 C) 2 24 m D) 2 12 m

Ukryj Podobne zadania

Na planie budowlanym w skali 1 : 75 działka budowlana jest kwadratem o przekątnej długości √ -- 28 2 cm . W rzeczywistości pole tej działki jest równe
A) 44 1 m 2 B) 4410 m 2 C) 2 210 m D) 2 2 100 m

Na planie wykonanym w skali 1 : 300 prostokątna podłoga ma pole 2 cm 2 .

Pole powierzchni tej podłogi jest równe
A) 16 m 2 B) 18 m 2 C) 2 24 m D) 2 12 m

spinner