Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Która z poniższych funkcji jest rosnąca w zbiorze (− ∞ ,+ ∞ ) ?
A) f(x ) = x3 + 5x2 + 10 B) f (x) = x4 + 1
C) f(x ) = x3 − 9x2 + 27x − 27 D) 5 f (x) = x − x

Funkcja 3 f(x) = − 4x − ax+ 3x + 4 jest funkcją malejąca jeżeli
A) a ≥ 3 B) a ≤ 3 C) a ∈ ⟨− 3,3⟩ D) a ∈ ⟨− 4,− 3⟩

*Ukryj

Funkcja 3 f(x) = − 4x + ax+ 3x − 2 jest funkcją malejąca jeżeli
A) a ≥ − 3 B) a ≤ − 3 C) a ∈ ⟨− 3,3⟩ D) a ∈ ⟨− 4,− 3⟩

Która z poniższych funkcji, określonych w zbiorze liczb rzeczywistych, nie ma minimum lokalnego ani maksimum lokalnego?
A) f(x ) = 4x2 + 5x B) f (x) = 3x 3 + 2x 2 C) 1x3 + 2x 3 D) f(x ) = (4x + 1)2

*Ukryj

Która z poniższych funkcji, określonych w zbiorze liczb rzeczywistych, nie ma minimum lokalnego ani maksimum lokalnego?
A) 13x 3 + 3x 2 B) f(x) = 5x− 2x2 C) f(x ) = (1− 3x)2 D) f (x) = 3x 3 + 2x

Pochodna funkcji 4 2 f(x) = x − ax + 3x − 7 jest funkcją rosnącą jeżeli
A) a ≥ 0 B) a ≤ 0 C) a ∈ ⟨− 2,2⟩ D) a ∈ (− ∞ ,− 2⟩∪ ⟨2,+ ∞ )

Styczna do wykresu funkcji 3 2 y = −x + 3x − 2x w punkcie (1,0) ma równanie
A) y = x B) y = −x + 1 C) y = x + 1 D) y = x − 1

*Ukryj

Styczna do wykresu funkcji 3 2 y = x + 3x + 2x w punkcie (− 1,0) ma równanie
A) y = −x B) y = −x + 1 C) y = −x − 1 D) y = x − 1

Funkcja określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem 5 f(x) = x + 5x − 1
A) ma więcej niż dwa minima lokalne. B) ma dokładnie dwa minima lokalne.
C) ma dokładnie jedno minimum lokalne. D) nie ma minimum lokalnego.

*Ukryj

Funkcja określona dla każdej liczby rzeczywistej x wzorem 4 f(x) = x + 4x − 1
A) ma więcej niż dwa minima lokalne. B) ma dokładnie dwa minima lokalne.
C) ma dokładnie jedno minimum lokalne. D) nie ma minimum lokalnego.

Pochodna funkcji f (x) jest równa ′ 3 2 f (x ) = 3x − 2x + x . Funkcja f może mieć wzór
A) f(x ) = x4 − x3 + x2 B) f(x ) = 34x3 − 23x 2 + 12x
C) 3 4 2 3 1 2 f(x ) = 4x − 3x + 2x D) 2 f (x) = 9x − 4x + 1