Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Układy równań/Dany układ/Kwadratowy

Wyszukiwanie zadań

Układ równań { 2 2 x + y = 0 x+ 3y = 1 opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie
A) zbiór pusty. B) dokładnie jeden punkt.
C) dokładnie dwa różne punkty. D) zbiór nieskończony.

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości:  2 2 a − b = 48 i  2 2 a + 2ab + b = 2 56 . Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a2 − 2ab + b2 jest równa
A) 9 B) 3 C) 18 D) 208

Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości:  2 2 a − b = 200 i a+ b = 8 . Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a − b jest równa
A) 25 B) 16 C) 10 D) 2

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli różnica między liczbą a i liczbą b wynosi 5, a różnica między kwadratami tych liczb jest równa 75, to suma tych liczb jest równa
A) 45 B) 35 C) 25 D) 15

Jeżeli różnica miedzy dwiema liczbami jest równa 5, a różnica między ich kwadratami wynosi 85, to suma tych liczb jest równa
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18

Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości:  2 2 a − b = 100 i a − b = 20 . Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a + b jest równa
A) 80 B) 5 C) 10 D) 2

spinner