Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Jeśli x + y = 2 i 2 2 x + y = 8 , to xy równa się
A) − 4 B) 2 C) 4 D) − 2

Układ równań { 2 2 x + y = 0 x+ 3y = 1 opisuje w układzie współrzędnych na płaszczyźnie
A) zbiór pusty. B) dokładnie jeden punkt.
C) dokładnie dwa różne punkty. D) zbiór nieskończony.

Jeśli 2 2 x + y = 72 i xy = 4 1 , to kwadrat sumy liczb x,y jest równy
A) 6865 B) 154 C) 113 D) 5184

*Ukryj

Jeśli 2 2 x + y = 59 i xy = 3 2 , to kwadrat sumy liczb x,y jest równy
A) 3545 B) 91 C) 123 D) 3481

Jeśli 2 2 x + y = 63 i xy = 5 2 , to kwadrat sumy liczb x,y jest równy
A) 167 B) 3969 C) 115 D) 4073

Ile rozwiązań ma układ równań { 2 y = x − 2 x2 + (y + 1)2 = 1 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Ile rozwiązań ma układ równań { y − 3 = 0 y = |(x − 1)2 − 4|
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Ile rozwiązań ma układ równań { −x + y − 1 = 0 (x − 1)2 + y2 = 2 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Jeśli 2 (a − b) = 10 oraz ab = 6 , to 2 2 a + b jest równe
A) 18 B) 22 C) 20 D) 16

*Ukryj

Jeśli a − b = 1 0 oraz ab = 6 , to 2 2 a + b jest równe
A) 122 B) 106 C) 94 D) 112

Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości: 2 2 a − b = 48 i 2 2 a + 2ab + b = 2 56 . Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a2 − 2ab + b2 jest równa
A) 9 B) 3 C) 18 D) 208

Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości: 2 2 a − b = 200 i a+ b = 8 . Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a − b jest równa
A) 25 B) 16 C) 10 D) 2

*Ukryj

Jeżeli różnica między liczbą a i liczbą b wynosi 5, a różnica między kwadratami tych liczb jest równa 75, to suma tych liczb jest równa
A) 45 B) 35 C) 25 D) 15

Dla pewnych liczb a i b zachodzą równości: 2 2 a − b = 100 i a − b = 20 . Dla tych liczb a i b wartość wyrażenia a + b jest równa
A) 80 B) 5 C) 10 D) 2

Jeżeli a − b = 4 i 2 2 a − b = 56 , to a+ b jest równe
A) 14 B) 16 C) 18 D) 20

Jeżeli różnica miedzy dwiema liczbami jest równa 5, a różnica między ich kwadratami wynosi 85, to suma tych liczb jest równa
A) 15 B) 16 C) 17 D) 18

Jeżeli 2 2 x − y = − 5 i x− y = 5 , to wartość wyrażenia 2 (x + y ) jest równa
A) 25 B) 16 C) 9 D) 1