Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dany jest punkt C = (2,3) i prosta o równaniu y = 2x − 8 będąca symetralną odcinka BC . Wyznacz współrzędne punktu B . Wykonaj obliczenia uzasadniające odpowiedź.

Wyznacz punkt wspólny symetralnej odcinka AB , gdzie A = (− 3 ,4 ),B = (2,1) , oraz osi Oy .

Punkt A = (− 4,2) oraz B = (2 ,6) są symetryczne względem prostej k . Wyznacz równanie prostej k .

*Ukryj

Punkt A = (− 5,− 3) oraz B = (7,5 ) są symetryczne względem prostej k . Wyznacz równanie prostej k .

Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach A = (1;3) i B = (− 5;2 ) .

*Ukryj

Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB , gdzie A = (− 3;4) i B = (2;− 1) .

Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach A = (4;− 1) i B = (3;− 7) .

Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach A = (− 2;2) i B = (2;1 0) .

Wyznacz równanie symetralnej odcinka o końcach A = (2;− 3) i B = (− 2;5) .

W układzie współrzędnych dane są dwa punkty: A = (− 2,2) i B = (4,4) .

  • Wyznacz równanie symetralnej odcinka AB .
  • Prosta AB oraz prosta o równaniu 3x − 2y − 1 1 = 0 przecinają się w punkcie C . Oblicz współrzędne punktu C .