Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dla jakich wartości parametru m , odwrotność sumy pierwiastków równania

2x + m (1 − x2) = 2 + 2x 2

jest dodatnia?

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

 2 2 4x + (2− 4m )x+ m − m − 2 = 0

ma dwa różne dodatnie rozwiązania x1,x2 spełniające nierówność x12+ x 22 ≤ 147 .

*Ukryj

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

 2 2 9x + (6m + 9)x + m + 3m − 10 = 0

ma dwa różne ujemne rozwiązania x1,x 2 spełniające nierówność x12+ x 22 ≤ 695 .

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie (2m 2 + m − 1)x2 + (5− m)x − 6 = 0 ma dwa różne pierwiastki tego samego znaku.

Dla jakich wartości parametru k równanie  2 (k + 1)x + 2x + 1 = 0 ma dwa rozwiązania przeciwnych znaków.

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie  2 5 x + mx + m + 4 = 0 ma dwa różne pierwiastki ujemne.

*Ukryj

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie  2 5 x + mx + m + 4 = 0 ma dwa różne pierwiastki nieujemne.

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie

 2 mx + (m − 3)x − m + 2 = 0

ma co najmniej jedno dodatnie rozwiązanie.

*Ukryj

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

 2 (1− m)x − (m + 2)x + m + 1 = 0

ma przynajmniej jedno rozwiązanie ujemne.

Dla jakich wartości parametru k równanie  2 (k − 2)x − (k + 1)x − k = 0 ma tylko ujemne rozwiązania?

*Ukryj

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie mx 2 + (m − 3)x + 2− m = 0 ma dwa rozwiązania dodatnie.

Dla jakich wartości k ∈ R równanie  2 (k− 2)x − 2(k + 2)x + k + 5 = 0 ma dwa różne pierwiastki dodatnie?

Dla jakich wartości k ∈ R równanie  2 (k− 5)x − 2(k − 1)x + k + 2 = 0 ma dwa różne pierwiastki dodatnie?

Dla jakich wartości parametru a równanie  2 x + 8x + a+ 2 = 0 ma dwa różne pierwiastki jednakowych znaków?

Dla jakich wartości parametru k równanie  2 k−5- x − 2x− k+3 = 0 ma dwa pierwiastki jednakowych znaków, których suma kwadratów jest nie mniejsza od 3?