Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Kwadratowe/Z parametrem/Znaki pierwiastków

Wyszukiwanie zadań

Dla jakich wartości parametru m , odwrotność sumy pierwiastków równania

2x + m (1 − x2) = 2 + 2x 2

jest dodatnia?

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

 2 2 4x + (2− 4m )x+ m − m − 2 = 0

ma dwa różne dodatnie rozwiązania x1,x2 spełniające nierówność x12+ x 22 ≤ 147 .

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

 2 2 9x + (6m + 9)x + m + 3m − 10 = 0

ma dwa różne ujemne rozwiązania x1,x 2 spełniające nierówność x12+ x 22 ≤ 695 .

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie (2m 2 + m − 1)x2 + (5− m)x − 6 = 0 ma dwa różne pierwiastki tego samego znaku.

Dla jakich wartości parametru k równanie  2 (k + 1)x + 2x + 1 = 0 ma dwa rozwiązania przeciwnych znaków.

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie  2 5 x + mx + m + 4 = 0 ma dwa różne pierwiastki ujemne.

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie  2 5 x + mx + m + 4 = 0 ma dwa różne pierwiastki nieujemne.

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie

 2 mx + (m − 3)x − m + 2 = 0

ma co najmniej jedno dodatnie rozwiązanie.

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

 2 (1− m)x − (m + 2)x + m + 1 = 0

ma przynajmniej jedno rozwiązanie ujemne.

Wyznacz wszystkie wartości parametru a , dla których równanie x 2 − 2ax + a3 − 2a = 0 dwa różne rozwiązania dodatnie.

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie mx 2 + (m − 3)x + 2− m = 0 ma dwa rozwiązania dodatnie.

Dla jakich wartości parametru a równanie  2 x + 8x + a+ 2 = 0 ma dwa różne pierwiastki jednakowych znaków?

Dla jakich wartości parametru k równanie  2 k−5- x − 2x− k+3 = 0 ma dwa pierwiastki jednakowych znaków, których suma kwadratów jest nie mniejsza od 3?

spinner