Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Konkursy/Zadania/Równania/W liczbach całkowitych

Wyszukiwanie zadań

Wyznacz wszystkie liczby naturalne dodatnie k , dla których równanie x 2 + x + 1 = k2 ma pierwiastki będące liczbami całkowitymi.

Wyznacz wszystkie pary (x,y) , gdzie x i y są liczbami całkowitymi spełniającymi równanie

1-+ 1-+ 1--= 1. x y xy 2

Liczby naturalne a i b spełniają równość 34a = 43b . Udowodnij, że liczba a + b jest złożona.

Ile jest takich czwórek liczb całkowitych i dodatnich (a,b,c,d) , które spełniają równanie ab + bc + cd + da = 1004 .

Uzasadnij, że równanie  3 x (x+ 1)(x + 2) = y nie ma rozwiązań w liczbach całkowitych dodatnich x,y .

Wykaż, że jeżeli liczby całkowite a i b spełniają równanie

 2 2 a = 3b + 9

to liczba b dzieli się przez 3, a liczba a nie dzieli się przez 9.

Iloczyn trzech liczb pierwszych jest pięć razy większy od ich sumy. Wyznacz te liczby.

Wyznacz wszystkie liczby pierwsze p i liczby naturalne n spełniające równość

n(n − 1) = 2p .
spinner