Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Funkcja 2 f(x) = x − 6x + 9 dla argumentu √ -- x = 3 przyjmuje wartość
A) √ -- (3 − 3)2 B) -36 C) √ -- 12 + 6 3 D) √ -- 6 3 − 12

*Ukryj

Funkcja 2 f(x) = x − 1 0x+ 25 dla argumentu √ -- x = 5 przyjmuje wartość
A) √ -- 30 − 5 5 B) -20 C) √ -- 30 + 10 5 D) √ -- (5 − 5)2

Wskaż funkcję kwadratową rosnąca w przedziale (− ∞ ,3⟩ .
A) f (x) = − (x − 3)2 + 1 B) f (x) = − (x + 3)2 + 1
C) f(x ) = − (x− 1)2 + 3 D) 2 f (x) = − (x − 1) − 3

*Ukryj

Wskaż funkcję kwadratową rosnąca w przedziale ⟨− 4,+ ∞ ) .
A) f(x ) = (x− 2)2 + 1 B) f(x) = (x+ 2)2 + 1
C) f(x) = (x+ 4)2 + 3 D) f(x ) = (x− 4)2 − 3

Wskaż funkcję kwadratową malejącą w przedziale ⟨− 3,+ ∞ ) .
A) f (x) = − (x − 3)2 + 1 B) f (x) = − (x + 3)2 + 1
C) f(x ) = − (x− 1)2 + 3 D) 2 f (x) = − (x − 1) − 3

Dana jest funkcja kwadratowa 2 f(x) = − 0,5(x − p ) − 2p , gdzie p > 0 . Wówczas
A) funkcja osiąga największą wartość równą 2p ;
B) funkcja ma dwa różne miejsca zerowe;
C) wierzchołek paraboli będącej wykresem f należy do prostej o równaniu y = − 2x ;
D) dla p = 1 funkcja jest rosnąca w całej swojej dziedzinie.

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f (x) = − 2(x − 20 17)(x+ 1695) . Wynika stąd, że
A) f(1 61) < f(16 2) B) f(10π ) < f(− 10 π) C) f(17 00) > f(17 01) D) f (−1 000) < 0

Jeśli funkcja kwadratowa 2 f(x) = x + 2x + 3a nie ma ani jednego miejsca zerowego, to liczba a spełnia warunek
A) a < − 1 B) − 1 ≤ a < 0 C) 0 ≤ a < 1 3 D) a > 1 3

*Ukryj

Jeśli funkcja kwadratowa 2 f(x) = −x − 6x + 4a ma dwa miejsca zerowe, to liczba a spełnia warunek
A) a < − 94 B) 0 ≤ a < 1 C) − 1 ≤ a < 0 3 D) a > − 9 4

Jeśli funkcja kwadratowa 2 f(x) = −x + 2x + 3a nie ma ani jednego miejsca zerowego, to liczba a spełnia warunek
A) a < − 13 B) 0 < a ≤ 1 C) − 1 < a ≤ 0 3 D) a > − 1 3

Jeśli funkcja kwadratowa 2 f(x) = x − 2x + 3a ma dwa miejsca zerowe, to liczba a spełnia warunek
A) a < 13 B) 0 ≤ a < 1 C) − 1 ≤ a < 0 3 D) a > 1

Funkcja 2 f(x) = (−m − 4)x + 5x + 1 osiąga wartość największą dla
A) m ∈ (− ∞ ,4) B) m ∈ (−∞ ,− 4) C) m ∈ (4,+ ∞ ) D) m ∈ (− 4,+ ∞ )

*Ukryj

Funkcja kwadratowa f określona wzorem ( 1 ) 2 f(x) = 2− 2k x − 3x + 5 osiąga wartość największą, gdy
A) k < 4 B) k > 4 C) k > −4 D) k < − 4

Funkcja 2 y = − (x − 1) + 2 jest rosnąca w przedziale:
A) (− ∞ ,1) B) (− ∞ ,2) C) (2,+ ∞ ) D) (1 ,+∞ )

*Ukryj

Funkcja 2 y = − 2(x + 2) + 1 jest rosnąca w przedziale:
A) (− ∞ ,− 2) B) (− ∞ ,1) C) (− 2,+ ∞ ) D) (1 ,+ ∞ )

Największą wartość równą 5 funkcja kwadratowa przyjmuje dla argumentu równego (− 3) . Ten warunek spełnia funkcja o równaniu:
A) f (x) = 2(x + 3)2 + 5 B) f (x) = − 3(x + 3)2 + 5
C) 2 f(x ) = − (x− 3) + 5 D) 1 2 f (x) = 2(x − 3) − 5

*Ukryj

Funkcja kwadratowa f przyjmuje wartość największą równą − 5 dla argumentu równego 2. Ten warunek spełnia funkcja o równaniu:
A) f(x ) = (x− 2)2 − 5 B) f(x) = −(x − 2 )2 + 5
C) 2 f(x ) = − (x− 2) − 5 D) f (x) = − (x + 2)2 − 5

Zbiorem wartości funkcji ( √ --)2 y = x − 2 − 7 określonej w przedziale ⟨ √3---√3---⟩ − 19, 1 9 jest
A) ⟨ √3--- √ --2 ⟩ − 7,( 19 + 2) − 7 B) ⟨ ⟩ √3--- √ --2 − 7,( 19 − 2) − 7
C) ⟨ ⟩ ( 3√ 19-− √ 2)2 − 7,(√319-+ √ 2)2 − 7 D) ⟨ --- -- ⟩ − 7,(√319 + √ 2)2

Wskaż funkcję, która w przedziale (− ∞ ,5) jest malejąca.
A) y = − 3 (x − 5)2 B) y = (x + 5)2 C) y = 3 (x− 6)2 D) y = 5(x + 1)2

*Ukryj

Wskaż funkcję, która w przedziale (− ∞ ,−3 ) jest malejąca.
A) y = − 3 (x − 3)2 B) y = (x + 2)2 C) y = 3 (x+ 6)2 D) y = 6(x + 6)2

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 f (x) = − (x + 6) + 4 jest przedział
A) (− ∞ ,− 6⟩ B) (− ∞ ,4⟩ C) ⟨− 6,+ ∞ ) D) ⟨4 ,+ ∞ )

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji 1 2 f (x) = − 3(x + 4 ) + 6 jest
A) ⟨− 6,+ ∞ ) B) (− ∞ ,− 6) C) (− ∞ ,6⟩ D) ⟨6 ,+∞ )

Zbiorem wartości funkcji 1 2 f (x) = 3(x + 4 ) − 6 jest
A) ⟨− 6,+ ∞ ) B) (− ∞ ,− 6) C) (− ∞ ,6⟩ D) ⟨6 ,+∞ )

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 f (x) = − 3(x + 2) − 4 jest przedział
A) (− ∞ ,− 2⟩ B) ⟨− 2,+ ∞ ) C) (− ∞ ,− 4⟩ D) ⟨− 4,+ ∞ )

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 f (x) = − 3(x − 2) + 4 jest przedział
A) (− ∞ ,2⟩ B) ⟨2 ,+∞ ) C) (− ∞ ,4⟩ D) ⟨4 ,+∞ )

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = − 3(x− 3) + 3 jest
A) (− ∞ ,3⟩ B) (− ∞ ,9⟩ C) (− ∞ ,− 3⟩ D) (− ∞ ,− 9⟩

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 f (x) = 3(x − 4) + 2 jest przedział
A) (− ∞ ,2⟩ B) ⟨2 ,+∞ ) C) (− ∞ ,4⟩ D) ⟨4 ,+∞ )

Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = x + 4x− 3 w przedziale ⟨0 ,3⟩ ?
A) -7 B) -4 C) -3 D) -2

*Ukryj

Najmniejsza wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = x − 4x − 5 w przedziale ⟨− 3,− 1⟩ jest równa
A) 4 B) − 2 C) − 9 D) 0

Największa wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = −x + 6x − 5 w przedziale ⟨− 2,4⟩ jest równa
A) 35 B) 22 C) 4 D) 3

Najmniejszą wartością funkcji 2 f (x) = x − 6x + 8 w przedziale ⟨4,5⟩ jest
A) 0 B) 3 C) 9 D) -16

Jaka jest najmniejsza wartość funkcji kwadratowej 2 f(x) = x − 6x− 5 w przedziale ⟨− 3,0 ⟩ ?
A) -14 B) -5 C) -24 D) 5

Największa wartość funkcji 2 y = − 2x + x + 1 w przedziale ⟨ 1⟩ − 1,2 jest równa:
A) 1 18 B) 1 C) 14 D) − 4

Najmniejsza wartość funkcji 2 f(x) = 2x − 12x + 10 w przedziale ⟨0 ,5⟩ jest równa
A) -1 B) -8 C) -10 D) 0

Jaka jest największa wartość funkcji kwadratowej 2 f(x ) = −x − 4x + 3 w przedziale x ∈ ⟨− 3,1⟩ ?
A) 5 B) 7 C) 6 D) 8

Najmniejsza wartość funkcji 2 f(x) = 2x − 8x+ 3 w przedziale ⟨1,4⟩ jest równa:
A) − 3 B) 5 C) − 5 D) − 13

Największą wartością funkcji kwadratowej 1 2 f(x) = − 3 x + 4x+ 1 w przedziale ⟨− 1,5 ⟩ jest
A) − 35 B) 113 C) 338 D) 13

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f określonej wzorem 2 f(x ) = ax + bx + c jest przedział ⟨− 3,∞ ) , a rozwiązaniem nierówności f(x ) < 0 jest przedział (− 4,6) . Wskaż wzór funkcji f .
A) f (x) = − 2(x + 4)(x − 6) B) 1 f (x) = 8(x + 4)(x − 6 )
C) f(x ) = (x+ 4)(x − 6) + 22 D) f (x) = 235(x + 4)(x − 6)

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f określonej wzorem 2 f(x ) = ax + bx + c jest przedział ⟨− 5,∞ ) , a rozwiązaniem nierówności f(x ) < 0 jest przedział (− 2,4) . Wskaż wzór funkcji f .
A) f (x) = − 2(x + 2)(x − 4) B) f (x) = (x + 2)(x − 4) + 4
C) f(x ) = (x − 2)(x + 4) D) f (x) = 59(x + 2)(x − 4 )

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f określonej wzorem 2 f(x ) = ax + bx + c jest przedział ⟨− 3,∞ ) , a rozwiązaniem nierówności f(x ) < 0 jest przedział (− 1,3) . Wskaż wzór funkcji f .
A) f (x) = 3(x + 1 )(x − 3) 4 B) 3 f (x) = − 4(x + 1)(x − 3 )
C) f(x ) = (x+ 1)(x − 3) + 1 D) f (x) = 53(x + 1)(x − 3 )

Jeśli wykres funkcji kwadratowej 2 f(x) = x + 2x + 5a przecina prostą y = − 3 , to liczba a spełnia warunek
A) − 1 ≤ a ≤ 0 B) a ≤ − 25 C) − 2 ≤ a ≤ 0 5 D) a ≥ − 2 5

Funkcja 2 f(x) = x − 4x + 1 jest rosnąca w przedziale
A) (− ∞ ,2⟩ B) (− ∞ ,− 3⟩ C) ⟨− 3,+ ∞ ) D) ⟨2 ,+ ∞ )

*Ukryj

Funkcja 2 f(x) = x + 4x + 1 jest malejąca w przedziale
A) (− ∞ ,− 2⟩ B) (− ∞ ,4⟩ C) ⟨4,+ ∞ ) D) ⟨− 2 ,+ ∞ )

Funkcja 2 f(x) = −x − 4x + 1 jest rosnąca w przedziale
A) (− ∞ ,2⟩ B) (− ∞ ,− 2⟩ C) ⟨− 2,+ ∞ ) D) ⟨− 4,+ ∞ )

Jeżeli miejscami zerowymi funkcji kwadratowej są liczby 6 oraz -2, a wierzchołek paraboli będącej jej wykresem ma współrzędne (2,− 32 ) , to wzór tej funkcji można zapisać w postaci
A) f (x) = 2(x + 2)(x − 6) B) f (x) = − 32(x + 2)(x − 6)
C) f(x ) = 2(x + 2)(x − 32) D) f (x) = 6(x + 2)(x − 32 )

*Ukryj

Jeżeli miejscami zerowymi funkcji kwadratowej są liczby -4 oraz 2, a wierzchołek paraboli będącej jej wykresem ma współrzędne (− 1,− 27 ) , to wzór tej funkcji można zapisać w postaci
A) f (x) = 27(x − 2)(x + 4 ) B) f (x) = 3(x − 2)(x + 4)
C) 27 f(x ) = − 5 (x + 2)(x − 4) D) f (x) = − 27(x + 2)(x − 4)

Jeżeli miejscami zerowymi funkcji kwadratowej są liczby -6 oraz 2, a wierzchołek paraboli będącej jej wykresem ma współrzędne (− 2,64 ) , to wzór tej funkcji można zapisać w postaci
A) f (x) = 6(x − 2)(x − 64 ) B) f (x) = − 4(x − 2)(x + 6)
C) f(x ) = 2(x − 2)(x − 64) D) f (x) = 2(x − 2)(x + 6)

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = − (x− 3) + 5 określonej dla x ∈ ⟨1 ,4⟩ jest przedział
A) (− ∞ ,5⟩ B) ⟨4,5⟩ C) ⟨1,5⟩ D) ⟨3,+ ∞ )

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem 2 f(x) = x + bx + c oraz f (−1 ) = f(3) = 1 . Współczynnik b jest równy
A) − 2 B) − 1 C) 0 D) 3

*Ukryj

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem 2 f(x) = x + bx + c oraz f (−3 ) = f(1) = 1 . Współczynnik b jest równy
A) 0 B) 1 C) 2 D) − 3

Największą wartość w przedziale ⟨− 2,3⟩ funkcja kwadratowa 2 f(x ) = −x − 7x przyjmuje dla argumentu
A) -3,5 B) -2 C) 0 D) 3

*Ukryj

Najmniejszą wartość w przedziale ⟨− 2,3⟩ funkcja kwadratowa f (x) = −x 2 − 7x przyjmuje dla argumentu
A) -3,5 B) -2 C) 0 D) 3

Największą wartość w przedziale ⟨− 8,− 2⟩ funkcja kwadratowa f (x) = −x 2 − 7x przyjmuje dla argumentu
A) -3,5 B) -2 C) 0 D) -8

Maksymalny zbiór, w którym funkcja kwadratowa 2 f(x) = − 2(x− 3) + 6 jest rosnąca, to
A) (− ∞ ,− 3⟩ B) (− ∞ ,6⟩ C) (− ∞ ,3⟩ D) ⟨3 ,+∞ )

*Ukryj

Maksymalnym przedziałem, w którym funkcja kwadratowa 2 f (x) = − 3(x + 2) − 7 jest malejąca jest
A) ⟨2,+ ∞ ) B) (− ∞ ,2⟩ C) ⟨− 2,+ ∞ ) D) (− ∞ ,− 2⟩

Maksymalny zbiór, w którym funkcja kwadratowa 2 f(x) = − 2(x+ 3) + 6 jest rosnąca, to
A) (− ∞ ,− 3⟩ B) (− ∞ ,6⟩ C) (− ∞ ,3⟩ D) ⟨3 ,+∞ )

Maksymalny zbiór, w którym funkcja kwadratowa 2 f(x) = − 2(x− 3) + 6 jest malejąca, to
A) (− ∞ ,− 3⟩ B) (− ∞ ,6⟩ C) (− ∞ ,3⟩ D) ⟨3 ,+∞ )

<Strona 2 z 3>