Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Funkcja kwadratowa 2 y = x + bx + c jest malejąca dla x ∈ (− ∞ ;2⟩ , a zbiorem jej wartości jest przedział ⟨− 4;+ ∞ ) . Postać kanoniczna tej funkcji opisana jest wzorem
A) f(x ) = (x− 2)2 − 4 B) f(x) = (x+ 2)2 + 4
C) 2 f(x) = (x+ 4) + 2 D) 2 f(x ) = (x− 4) + 2

Wskaż postać iloczynową trójmianu 2 y = 3x − 3x − 6 .
A) 3(x + 1)(x − 2 ) B) 3(x − 1)(x + 2) C) − 3(x + 1)(x + 2) D) (x − 2)(x + 1 )

*Ukryj

Wskaż postać iloczynową trójmianu 2 y = 3x + 3x − 6 .
A) 3(x + 1)(x − 2 ) B) 3(x − 1)(x + 2) C) − 3(x + 1)(x + 2) D) (x + 2)(x − 1 )

Zbiorem wartości funkcji y = − (x− 3)(x+ 3) określonej dla x ∈ (1,4⟩ jest przedział
A) ⟨− 8,7) B) ⟨− 7,8) C) (− 7,8) D) ⟨− 3,3)

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji y = − (x− 3)(x+ 3) określonej dla x ∈ (− 4,1⟩ jest przedział
A) (− 7,9⟩ B) (− 7,8⟩ C) (− 7,8) D) (− 3,3)

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem 2 f (x) = 3x − 12x + 95 . Zatem wartość f(1 1) jest równa
A) f(− 13 ) B) f(− 9) C) f (− 1 5) D) f(− 7 )

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f (x) = − 3(x − 5)(x + 7) . Funkcja ta jest rosnąca w przedziale:
A) ⟨− 1,+ ∞ ) B) ⟨1,+ ∞ ) C) (− ∞ ,1⟩ D) (− ∞ ,− 1⟩

*Ukryj

Funkcja kwadratowa f określona jest wzorem f (x) = − 2(x + 1)(x − 3 ) jest malejąca w przedziale
A) ⟨1,+ ∞ ) B) (− ∞ ,1⟩ C) (− ∞ ,− 8⟩ D) ⟨− 8,+ ∞ )

Funkcja kwadratowa f(x ) = − 3(x − 6)(4 − x) jest malejąca w przedziale
A) x ∈ (− ∞ ,6⟩ B) x ∈ ⟨4 ,+∞ ) C) x ∈ (− ∞ ,5⟩ D) x ∈ (5,+ ∞ )

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f (x) = (x − 1)(x − 9 ) . Wynika stąd, że funkcja f jest rosnąca w przedziale
A) ⟨5,+ ∞ ) B) (− ∞ ,5⟩ C) (− ∞ ,− 5⟩ D) ⟨− 5,+ ∞ )

Funkcja kwadratowa f(x ) = − 2(x − 4)(2 + x) jest malejąca w przedziale
A) (− 2,4) B) (− ∞ ,1⟩ C) ⟨− 2,4⟩ D) ⟨1,+ ∞ )

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem f (x) = (x + 1)(x + 9 ) . Wynika stąd, że funkcja f jest malejąca w przedziale
A) ⟨− 5,+ ∞ ) B) (− ∞ ,− 5⟩ C) (− ∞ ,+ 5⟩ D) ⟨+ 5,+ ∞ )

Dana jest funkcja kwadratowa f (x) = − 2(x + 5)(x − 1 1) . Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja f jest rosnąca.
A) (− ∞ ,3⟩ B) (− ∞ ,5⟩ C) (− ∞ ,11⟩ D) ⟨6,+ ∞ )

Dana jest funkcja kwadratowa f (x) = − 3(x − 4)(x + 5 ) . Wskaż maksymalny przedział, w którym funkcja f jest malejąca.
A) ⟨ ) − 1,+ ∞ 2 B) ⟨4,+ ∞ ) C) (− ∞ ,5⟩ D) ⟨− 5,+ ∞ )

Funkcja f określona jest wzorem 2 ∘ f(x ) = x + sin 60 , a funkcja g określona jest wzorem g(x) = tg 30∘ . Wynika stąd, że dla każdej liczby rzeczywistej x
A) f(x ) > g(x) B) f (x) = g(x ) C) f(x ) < g(x) D) 3 f(x) = 2g(x)

*Ukryj

Funkcja f określona jest wzorem ∘ f(x ) = tg60 , a funkcja g określona jest wzorem g(x ) = sin 60∘ − x2 . Wynika stąd, że dla każdej liczby rzeczywistej x
A) f(x ) < g(x) B) f (x) = g(x ) C) f(x ) > g(x) D) 3 f(x) = 2g(x)

Funkcja f określona jest wzorem ∘ f(x ) = sin 60 , a funkcja g określona jest wzorem g(x ) = tg30∘ . Wynika stąd, że dla każdej liczby rzeczywistej x
A) f(x ) > 2g(x) B) f (x) = g(x ) C) f(x ) < g(x) D) 3 f(x) = 2g(x)

Wskaż funkcję, która nie przyjmuje wartości ujemnych
A) y = (x − 2)2 − 2 B) y = 2(x − 3)2 − 1 C) y = 1 + (x − 3 )2 D) y = − 4(x+ 1)2 + 5

*Ukryj

Wskaż funkcję, która nie przyjmuje wartości ujemnych
A) y = 2 (x− 5)2 − 3 B) y = (3 − x)2 + 1 C) y = − 1 + (x − 3)2 D) − 2(x + 3)2 + 55

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 f (x) = x − 4 jest
A) ⟨− 4,+ ∞ ) B) ⟨− 2,+ ∞ ) C) ⟨2,+ ∞ ) D) ⟨4 ,+∞ )

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 f (x) = x + 4 jest
A) ⟨− 4,+ ∞ ) B) ⟨− 2,+ ∞ ) C) ⟨2,+ ∞ ) D) ⟨4 ,+∞ )

Funkcja f jest określona wzorem 2 f (x) = −x + 4 dla każdej liczby rzeczywistej x . Zbiorem wartości funkcji f jest przedział
A) (− ∞ ,− 2⟩ B) ⟨2,+ ∞ ) C) ⟨− 4,+ ∞ ) D) (− ∞ ,4⟩

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 2 f (x) = −x + 2ax − a − 2a jest przedział (− ∞ ,− 18⟩ . Zatem
A) a = 9 B) √ --- a = 18 C) a = − 1 8 D) a + 9 = 0

<<<<Strona 3 z 3