Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Funkcja 2 f(x) = x − ax + 1 przyjmuje wartości mniejsze niż − 3 dla
A) a = 4 B) a = − 5 C) a = − 4 D) a = 2

Zbiorem wartości funkcji y = (x− 2)(x + 4) jest przedział
A) ⟨− 2,+ ∞ ) B) ⟨4,+ ∞ ) C) ⟨− 4,2⟩ D) ⟨−9 ,+∞ )

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji y = (x+ 2)(x − 4) jest przedział
A) ⟨− 9,+ ∞ ) B) ⟨4,+ ∞ ) C) ⟨− 2,4⟩ D) ⟨−2 ,+∞ )

Jeśli wykres funkcji kwadratowej 2 f (x) = x + 3x + 2a jest styczny do prostej y = − 4 , to
A) a = 74 B) a = − 98 C) a = 9 4 D) a = − 7 8

*Ukryj

Jeśli wykres funkcji kwadratowej 2 f (x) = −x + 3x + 2a jest styczny do prostej y = − 2 , to
A) a = − 178- B) a = − 98 C) a = 9 4 D) a = 17- 8

Funkcja 2 f(x) = 3x + 2bx + 5 maleje w przedziale (− ∞ ,4) i rośnie w przedziale (4 ,+∞ ) . Wynika stąd, że
A) b = − 4 B) b = 4 C) b = 1 2 D) b = − 12

*Ukryj

Funkcja 2 f(x) = 3x + 2bx + 5 maleje w przedziale (−∞ ,− 4) i rośnie w przedziale (− 4,+ ∞ ) . Wynika stąd, że
A) b = − 4 B) b = 4 C) b = 1 2 D) b = − 12

Funkcja 2 f(x) = 2x + 2bx − 1 maleje w przedziale (− ∞ ,2) i rośnie w przedziale (2 ,+∞ ) . Wynika stąd, że
A) b = − 4 B) b = 4 C) b = 2 D) b = − 2

Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział ⟨− 2,+ ∞ ) .
A) y = −2x 2 + 2 B) y = − (x + 1)2 − 2 C) y = 2 (x− 1)2 + 2 D) 2 y = (x+ 1) − 2

*Ukryj

Wskaż funkcję kwadratową, której zbiorem wartości jest przedział (− ∞ ,3⟩ .
A) f(x ) = − (x− 2)2 + 3
B) f(x) = (2 − x )2 + 3
C) f(x ) = − (x+ 2)2 − 3
D) 2 f(x ) = (2− x) − 3

Funkcja kwadratowa, której zbiorem wartości jest przedział (− ∞ ,− 3⟩ , może być określona wzorem
A) y = (x+ 2)2 − 3 B) y = − (x + 3)2 C) y = − (x − 2)2 − 3 D) 2 y = −x + 3

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział (− ∞ ,− 2⟩ . Funkcja f może być określona wzorem
A) f(x ) = 2(x + 3)2 − 2
B) f(x) = − 2 (x − 2)2 + 2
C) 2 f(x ) = 2(x − 2)
D) 2 f(x ) = − 2(x + 1) − 2

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f jest przedział ⟨− 3,+ ∞ ) . Funkcja f może być określona wzorem
A) f(x ) = 2(x + 1)2 − 3
B) f(x) = − 3 (x + 2)2 + 3
C) 2 f(x ) = 2(x − 3) + 3
D) 2 f(x ) = − 2(x + 3) − 3

Największa wartość funkcji y = − 2(x − 1 )(x− 5) wynosi
A) 2 B) 5 C) 8 D) 1

*Ukryj

Najmniejsza wartość funkcji f(x) = (x + 1 )(x− 5) wynosi
A) − 5 B) 5 C) − 9 D) − 1

Największa wartość funkcji y = − 5(x + 4 )(x− 8) wynosi
A) 140 B) 150 C) 160 D) 180

Jeżeli 2 f (x) = 3 − 2x to funkcja g(x) = 1 − f(1 − x ) ma wzór
A) g(x ) = − 2x2 + 4x − 4 B) g(x ) = 2x2 − 4x
C) g(x) = 2x2 + 4x D) g(x) = 2x 2 − 4x − 4

*Ukryj

Jeżeli funkcja f jest określona wzorem 2 f(x ) = x + 1 , to funkcję g (x ) = f(x − 1) opisuje wzór
A) g(x ) = x2 + 2x − 1 B) g(x ) = x2 + 2x + 2
C) 2 g(x) = x − 2x+ 1 D) 2 g (x) = x − 2x + 2

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = −x + 2x+ 3 jest przedział
A) (− ∞ ,1⟩ B) (− ∞ ,2⟩ C) (− ∞ ,3⟩ D) (− ∞ ,4⟩

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = x − 2x − 6 jest przedział
A) ⟨− 7,+ ∞ ) B) ⟨− 6,+ ∞ ) C) ⟨5,+ ∞ ) D) ⟨− 1 4,+ ∞ )

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = x + 2x − 5 jest przedział
A) ⟨− 7,+ ∞ ) B) ⟨− 6,+ ∞ ) C) ⟨− 5,+ ∞ ) D) ⟨− 4,+ ∞ )

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 y = − 2x + 8x + 1 jest przedział
A) (− ∞ ,7⟩ B) (− ∞ ,8⟩ C) (− ∞ ,9⟩ D) (− ∞ ,10 ⟩

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem 2 f(x) = x + x + c . Jeżeli f (3) = 4 , to
A) f(1 ) = − 6 B) f(1) = 0 C) f(1) = 6 D) f (1 ) = 18

*Ukryj

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem 2 f(x) = 2x + bx + 1 . Jeżeli f (2) = 5 , to
A) f(1 ) = − 1 B) f(1) = 1 C) f(1) = −2 D) f(1 ) = 2

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem 2 f(x) = x − x − c . Jeżeli f (−3 ) = 4 , to
A) f(1 ) = − 8 B) f(1) = − 18 C) f(1) = 8 D) f (1 ) = 0

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem 2 f(x) = −x + 2x + c . Jeżeli f (4) = − 2 , to
A) f(1 ) = 5 B) f(1) = − 7 C) f(1) = 7 D) f (1 ) = − 5

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem 2 f(x) = −x + 2x + k . Jeżeli f (3) = − 6 , to
A) k = − 1 B) k = − 2 C) k = − 3 D) k = − 4

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f określonej wzorem 2 f(x) = − (x+ 9) + m jest przedział (− ∞ ,− 5⟩ . Wtedy
A) m = 5 B) m = − 5 C) m = − 9 D) m = 9

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f określonej wzorem 2 f(x) = − (x− 5) + m jest przedział (− ∞ ,9⟩ . Wtedy
A) m = 5 B) m = − 5 C) m = − 9 D) m = 9

Funkcja 2 y = 9 − (1 − x) jest rosnąca w przedziale:
A) (− ∞ ,1⟩ B) (− ∞ ,3⟩ C) ⟨3,+ ∞ ) D) ⟨1 ,+∞ )

Funkcja 2 f(x) = 3x + 6x− 2 nie przyjmuje wartości
A) 112 B) √ -- − 2 2 C) − 2π D) 120

*Ukryj

Funkcja określona wzorem 2 f (x ) = x + x − 4 nie przyjmuje wartości
A) -5 B) -4 C) 0 D) 2

Funkcja 2 f(x) = 2x − 12x + 19 nie przyjmuje wartości
A) √ -- 2 B) π4- C) √ -- 3 D) 120

Największą wartością funkcji 2 2 2 2 y = − (x − 2) + (x + 2) w przedziale ⟨ ⟩ − 1, 1 2 2 jest
A) 0 B) 8 C) 4 D) 2

Różnica liczby x i jej kwadratu jest największa dla liczby x równej
A) 34 B) 23 C) 12 D) 1 3

*Ukryj

Suma liczby x i jej kwadratu jest najmniejsza dla liczby x równej
A) − 1 B) 23 C) − 12 D) 1 3

Zbiorem wartości funkcji 2 f (x) = 3x + 6x + c jest przedział ⟨0,+ ∞ ) . Zatem współczynnik c należy do zbioru
A) (− ∞ ,3) B) ⟨1,5⟩ C) {− 4 } D) (4,10 )

*Ukryj

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 1 2 f (x ) = − 3x − 2x + c jest przedział (− ∞ ,7⟩ . Zatem współczynnik c jest równy
A) − 3 B) 4 C) 7 D) 10

Zbiorem wartości funkcji 2 f (x) = x − 6x + 3c jest przedział ⟨− 3,+ ∞ ) . Zatem współczynnik c należy do zbioru
A) (− ∞ ,2) B) {− 2} C) (2,10 ) D) ⟨1,5⟩

Zbiorem wartości funkcji kwadratowej 2 f(x ) = − 4x + 16x + m jest przedział (− ∞ ,5⟩ . Wtedy
A) m = − 4 B) m = −2 C) m = 16 D) m = − 11

Zbiorem wartości funkcji 2 f (x) = x + bx + 4 jest ⟨0,+ ∞ ) . Wynika stąd, że
A) b = 4 lub b = − 4 B) b = 2 C) b = − 2 lub b = 2 D) b = 4

Najmniejszą wartość w przedziale ⟨0,2⟩ funkcja kwadratowa 2 y = − (x − 3) + 5 przyjmuje dla argumentu
A) 2 B) 0 C) 3 D) − 4

*Ukryj

Najmniejszą wartością funkcji 2 y = − (x− 2) + 4 w przedziale ⟨3,5⟩ jest
A) 4 B) 3 C) 0 D) − 5

Największą wartością funkcji 2 y = − (x − 2) + 4 w przedziale ⟨3,5 ⟩ jest
A) 4 B) 3 C) 0 D) 5

Największą wartością funkcji 2 y = − (3− x) − 2 w przedziale ⟨− 2,1⟩ jest
A) 2 B) − 2 C) − 27 D) − 6

Najmniejszą wartość w przedziale ⟨− 4,− 3⟩ funkcja kwadratowa y = 2(x+ 2)2 − 5 przyjmuje dla argumentu
A) − 4 B) − 3 C) − 2 D) − 5

Najmniejszą wartością funkcji kwadratowej 2 f (x ) = x + 4x jest
A) − 4 B) − 2 C) 0 D) 4

*Ukryj

Najmniejszą wartością funkcji kwadratowej 2 x f (x ) = x + 2 jest
A) − 116 B) − 14 C) − 1 8 D) 1 4

Wskaż postać kanoniczną trójmianu 2 y = 3x − 3x − 6 .
A) ( ) 3 x − 1 2 − 27 2 4 B) ( ) 3 x + 1 2 − 27 2 4 C) ( ) 1 2 27 3 x + 2 + 4 D) 3 (x − 3)2 − 9 2 4

Prosta y = − 5x+ b jest styczna do paraboli określonej wzorem y = 2x2 + 3x − 1 . Liczba b jest równa
A) − 2 B) 1 C) − 9 D) 11

Strona 1 z 3>>>>