Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Równania/Z wartością bezwględną

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Określ liczbę pierwiastków równania  2 2x − 5|x|− m = 0 w zależności od wartości parametru m .

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

|x2 + 2x − 3| = m

ma cztery różne rozwiązania, których iloczyn jest mniejszy od 5.

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie | √ --| || 1x − 3 ||− m = 0 7 ma dwa pierwiastki, których iloczyn jest ujemny.

Dla jakich wartości parametru a równanie  2 |x − 2| = a − 3a − 2 ma dwa pierwiastki różnych znaków?

Ukryj Podobne zadania

Dla jakich wartości parametru k równanie  2 |x + 5|+ k − 4k− 26 = 0 ma dwa pierwiastki różnych znaków?

Dla jakich wartości parametru m równanie  2 2 |x − 9|+ |x − 1 6| = m ma dokładnie dwa różne pierwiastki.

Ukryj Podobne zadania

Dla jakich wartości parametru m równanie  2 2 |x − 6x + 8|+ |x − 6x + 5| = m ma co najmniej trzy pierwiastki rzeczywiste.

Dany jest wielomian  8 5 W (x) = 5x + 8x określony dla dowolnej liczby rzeczywistej x . Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie

 ( ) --|x|-- W 1 + |x| = m

ma przynajmniej jedno rozwiązanie rzeczywiste.

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których równanie | | || 1x − 9-||+ m = 3 2 10 ma dokładnie jedno rozwiązanie i rozwiązanie to jest liczbą dodatnią. Wyznacz to rozwiązanie.

Strona 1 z 4
spinner