Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba 3 jest rozwiązaniem równania
A) x4 − 3x + 3 = 0 B) 2x−3 = 2 C) logx 9 = 2 D) ∘ --------- (2− x)2 = 2

Suma rozwiązań równania 2 |x − 8 |+ 2x = 0 jest równa
A) 0 B) − 6 C) 2 D) − 4

Para liczb (x,y) , która spełnia równanie 3 2 2 3 x − 3x y+ 3xy − y = 8 to
A) (2,1) B) (3,2 ) C) (3,1) D) (2,3)

Rozwiązaniem równania √ -- 2 √ -- 2 (2 x + x − 5x )(3 x + 2x + 5) = 0 jest liczba
A) 1 B) 2 C) 4 D) 9

Zbiór rozwiązań równania 2 log3(x − 1) = 2 jest taki sam, jak zbiór rozwiązań równania:
A) lo g3(x− 1) = 1 B) |x − 1| = 3 C) x − 1 = 13 D) (x− 1)2 = 23

*Ukryj

Zbiór rozwiązań równania log3(x − 1)(x + 1) = 1+ log 3(x+ 1) jest taki sam, jak zbiór rozwiązań równania:
A) lo g3(x− 1) = 1 B) |x − 1| = 3 C) x − 1 = 13 D) (x− 1)2 = 23

Wspólnym pierwiastkiem równań 2 (x − 1)(x − 10 )(x− 5) = 0 oraz 2x−10 x−1 = 0 jest liczba
A) − 1 B) 1 C) 5 D) 10

*Ukryj

Wspólnym pierwiastkiem równań 2 (x − 1)(x + 8)(x + 4 ) = 0 oraz 2x+8- x− 1 = 0 jest liczba
A) − 1 B) 1 C) − 4 D) − 8

Wspólnym pierwiastkiem równań 2 (x − 4)(x − 4)(x − 8 ) = 0 oraz 2x−16 x−2 = 0 jest liczba
A) 2 B) 4 C) 8 D) − 2

Które z podanych równań nie ma rozwiązania:
A) |2x − 3|− 1 = 0,2 B) 2 x−24x+4-= 0 x −4 C) 1 2x − 3 = 0 D) 2 x = 9

Jeśli √ -2---------- x − 6x + 9 = 3− x , to liczba x może być równa
A) 10 B) 1 C) 4 D) 3,5

*Ukryj

Jeśli √ -2---------- x − 6x + 9 = x− 3 , to liczba x może być równa
A) 10 B) 1 C) -4 D) 0

Jeśli √ -2---------- x − 4x + 4 = 2− x , to liczba x może być równa
A) 3 B) 5 C) 4 D) -1

Liczba (− 3) jest rozwiązaniem równania
A) x2 + 9 = 0 B) x+23-= 1 C) -2--= 0 x+ 3 D) x2 − 9 = 0

*Ukryj

Liczba (− 4) jest rozwiązaniem równania
A) x2 − 4 = 0 B) x−24-= − 4 C) x2−16 = 0 x+4 D) x2(x − 4) + 2(x − 4 ) = 0

Liczba (− 2) jest rozwiązaniem równania
A) x2 + 4 = 0 B) x+22-= 1 C) -x--= 0 x+ 2 D) x 2(x+ 2)+ 2(x+ 2) = 0

Równanie (x2−16)√x2−25 ----√x-−4---- = 0 ma dokładnie
A) cztery rozwiązania B) trzy rozwiązania
C) dwa rozwiązania D) jedno rozwiązanie

Rozwiązaniem równania √3x-+5 2 2− 3√x = 5 jest liczba
A) -- − √33 B) − 1 3 C) − 27 D) − 3

Równanie |x| co s2x + x = 0 w zbiorze ⟨− π ,0)∪ (0 ,π ⟩
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
D) ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste.

Jaką liczbę należy podstawić zamiast litery x , aby równanie log2(1 3+ log 2x) = 4 było prawdziwe?
A) 8 B) 12 C) 16 D) 32

Wskaż parę równań równoważnych
A) x3 = 1 i x2 = 1 B) x 2 − 2x + 1 = 0 i (x + 1)(x + 1 ) = 0
C) (x−3)(x−2) x− 3 = 0 i (x − 3)(x − 2) = 0 D) x 2 − 8 = −3 i √ -- √ -- (x− 5)(x+ 5) = 0

*Ukryj

Równania równoważne to
A) x = 2 i x2 = 4 B) (x − 3)(x + 3 ) = 0 i x 2 + 9 = 0
C) x2 = 2 i √ -- |x| = 2 D) (x− 1)2 = (1 − x)2 i 2 x = 0

Wskaż parę równań równoważnych
A) x3 = 1 i x2 = 1 B) x 2 + 2x + 1 = 0 i (x − 1)(x − 1 ) = 0
C) (x−3)(x−2) x2+3 = 0 i (x − 3)(x − 2) = 0 D) x 2 − 5 = −3 i √ -- √ -- (x− 3)(x+ 3) = 0

Wskaż parę równań równoważnych
A) x3 = − 1 i x 2 = − 1 B) x2 + 2x + 1 = 0 i (x + 1)(x + 1 ) = 0
C) (x−5)(x−2) x− 5 = 0 i (x − 5)(x − 2) = 0 D) x 2 − 8 = −4 i √ -- √ -- (x− 5)(x+ 5) = 0