Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Różne

Wyszukiwanie zadań

Zbiór rozwiązań równania  2 log3(x − 1) = 2 jest taki sam, jak zbiór rozwiązań równania:
A) lo g3(x− 1) = 1 B) |x − 1| = 3 C) x − 1 = 13 D) (x− 1)2 = 23

Ukryj Podobne zadania

Zbiór rozwiązań równania log3(x − 1)(x + 1) = 1+ log 3(x+ 1) jest taki sam, jak zbiór rozwiązań równania:
A) lo g3(x− 1) = 1 B) |x − 1| = 3 C) x − 1 = 13 D) (x− 1)2 = 23

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Równanie (x2−16)√x2−25 ----√x-−4---- = 0 ma dokładnie
A) cztery rozwiązania B) trzy rozwiązania
C) dwa rozwiązania D) jedno rozwiązanie

Równanie  |x| co s2x + x = 0 w zbiorze ⟨− π ,0)∪ (0 ,π ⟩
A) nie ma rozwiązań rzeczywistych.
B) ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste.
C) ma dokładnie dwa rozwiązania rzeczywiste.
D) ma więcej niż dwa rozwiązania rzeczywiste.

Jaką liczbę należy podstawić zamiast litery x , aby równanie log2(1 3+ log 2x) = 4 było prawdziwe?
A) 8 B) 12 C) 16 D) 32

Ukryj Podobne zadania
spinner