Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Pan Jakub ma 4 marynarki, 7 par różnych spodni i 10 różnych koszul. Na ile różnych sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
A) 280 B) 21 C) 28 D) 70

*Ukryj

Pan Jakub ma 8 marynarek, 5 par różnych spodni i 9 różnych koszul. Na ile różnych sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
A) 240 B) 22 C) 360 D) 90

Pan Tomasz ma 5 marynarek, 9 par różnych spodni i 6 różnych koszul. Na ile różnych sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
A) 20 B) 45 C) 280 D) 270

Pan Łukasz ma 3 marynarki, 8 par różnych spodni i 11 różnych koszul. Na ile różnych sposobów może się ubrać, jeśli zawsze zakłada marynarkę, spodnie i koszulę.
A) 280 B) 22 C) 132 D) 264

Wyrażenie (n+2)!⋅(n−-2)!- n!⋅n! dla liczby naturalnej n ≥ 2 jest równe
A) n2 − 4 B) (n 2 − 4)(n2 − 1) C) n2+3n+-2 n2−n D) n+2- n

*Ukryj

Wyrażenie (n+2)!⋅(n−-1)!- (n+1)!⋅n! dla liczby naturalnej n ≥ 1 jest równe
A) n2 + n − 2 B) (n 2 − 4)(n2 − 1) C) n2+n−-2 n2+n D) n+2- n

Ile różnych wyrazów z sensem lub bez sensu można ułożyć z liter wyrazu: MATEMATYKA?
A) 10! B) 30240 C) 151200 D) 3 !2!2!

Pan Eugeniusz szykując się rano do pracy wybiera jeden spośród swoich 12 zegarków oraz dwa spośród 22 wiecznych piór, przy czym jedno z nich traktuje jako pióro zapasowe. Na ile sposobów może wybrać zestaw składający się z zegarka i dwóch piór, głównego i zapasowego?
A) 2777 B) 34 C) 5544 D) 5808

*Ukryj

Pan Henryk szykując się rano do pracy wybiera jeden spośród swoich 10 zegarków oraz dwa spośród 18 wiecznych piór, przy czym jedno z nich traktuje jako pióro zapasowe. Na ile sposobów może wybrać zestaw składający się z zegarka i dwóch piór, głównego i zapasowego?
A) 45 B) 46 C) 3240 D) 3060

W pewnym mieście na czas festynu postanowiono rozstawić stragany. Ustalono, że będzie można ustawić po 3 stragany po każdej stronie drogi. Na ile sposobów można ustawić te stragany?
A) 6 B) 24 C) 36 D) 720

*Ukryj

W trakcie zawodów sportowych ośmioro uczniów miało ustawić się w dwóch rzędach po 4 osoby. Na ile sposobów mogą ustawić się ci uczniowie?
A) 4 B) 576 C) 40320 D)  8 8

Liczba  20 (10) jest podzielna przez
A) 5 B) 33 C) 221 D) 51

*Ukryj

Liczba  30 (15) jest podzielna przez
A) 7 B) 55 C) 143 D) 85

Na ile sposobów można ustawić na półce 5 tomów encyklopedii tak, aby tomy 3 i 4 stały obok siebie (w dowolnej kolejności)?
A) 24 B) 48 C) 120 D) 60

*Ukryj

Na ile sposobów można ustawić na półce 6 tomów encyklopedii tak, aby tomy 4, 5 i 6 stały obok siebie (w dowolnej kolejności)?
A) 144 B) 48 C) 72 D) 24

Na regale można ustawić n książek na 24 sposoby. Zatem
A) n = 6 B) n = 4 C) n = 12 D) n = 24

*Ukryj

W kolejce do sklepu n osób można ustawić na 24 sposoby. Zatem
A) n = 4 B) n = 5 C) n = 12 D) n = 24

Na regale można ustawić n książek na 120 sposoby. Zatem
A) n = 5 B) n = 4 C) n = 12 D) n = 6

W karcie dań jest 5 zup i 4 drugie dania. Na ile sposobów można zamówić obiad składający się z jednej zupy i jednego drugiego dania?
A) 25 B) 20 C) 16 D) 9

*Ukryj

W karcie dań są 4 zupy i 6 drugich dań. Na ile sposobów można zamówić obiad składający się z jednej zupy i jednego drugiego dania?
A) 24 B) 10 C) 16 D) 30

Wyrażenie  2n+1 2n−1 ( n ) : ( n ) dla liczby naturalnej n ≥ 2 jest równe
A) 2nn−−11 B) 22nn+−11- C) 2 D) 4n+-2 n+1

Na pierwszym polu 64-polowej szachownicy kładziemy jedno ziarnko maku, na drugim dwa ziarnka maku, na trzecim dwa razy więcej niż na drugim, na czwartym dwa razy więcej niż na trzecim itd. Ile ziarenek maku położymy w sumie na szachownicy?
A)  64 2 − 1 B)  63 2 − 1 C)  65 2 − 1 D)  65 2

Ile różnych kodów czteroliterowych można utworzyć, przestawiając litery wyrazu MATA ?
A) 24 B) 12 C) 10 D) 8

*Ukryj

Ile różnych kodów pięcioliterowych można utworzyć, przestawiając litery wyrazu ARABA?
A) 24 B) 12 C) 10 D) 20

Ile różnych kodów czteroliterowych można utworzyć, przestawiając litery wyrazu MODA?
A) 24 B) 12 C) 10 D) 8

Zamawiając pizzę mamy do wyboru 12 dodatków, 2 rodzaje ciasta i 3 rodzaje sosów. Na ile sposobów możemy zamówić pizzę jeżeli zdecydowaliśmy się wybrać jeden dodatek główny i jeden dodatek pomocniczy (różny od głównego), oraz jeden sos?
A) 28 B) 792 C) 29 D) 864