Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Równania/Kwadratowe/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Jednym z pierwiastków równania 2 x − a = 0 , gdzie a jest liczbą dodatnią, jest liczba √ -- − 1− 2 . Zatem liczba a jest równa:
A) √ -- 1 + 2 2 B) √ -- 3+ 2 2 C) √ -- 3 + 2 D) 0

Jednym z pierwiastków równania 2 x − a = 2 , gdzie a jest liczbą dodatnią, jest liczba √ -- 1− 2 . Zatem drugim pierwiastkiem tego równania jest liczba:
A) 1 + √ 2- B) 1 − √ 2- C) √ -- 2 − 1 D) 0

Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej 2 f(x ) = 3x + 7x + c jest liczba − 73 . Wówczas c jest równe
A) 0 B) 1 C) − 9 8 D) 98

Ukryj Podobne zadania

Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej 2 f(x ) = 5x − 8x + c jest liczba 85 . Wówczas c jest równe
A) 1 B) 0 C) 128 5 D) 128 − 5

Jednym z pierwiastków równania 2 x − a = 0 , gdzie a jest liczbą dodatnią, jest liczba √ -- − 1 − 2 . Zatem drugim pierwiastkiem tego równania jest liczba:
A) 1 + √ 2- B) 1 − √ 2- C) √ -- 2 − 1 D) 0

Ukryj Podobne zadania

Funkcja kwadratowa f określona wzorem 2 f(x) = −x + mx − 9 ma jedno miejsce zerowe. Zatem
A) m = 6 B) m = − 6 C) m 2 = 36 D) m 2 = 6

Pierwiastkami trójmianu kwadratowego 2 y = x + bx + c są liczby -4 i 6. Wynika stąd, że
A) b = − 2,c = − 24 B) b = 2,c = − 2 4 C) b = − 8,c = − 2 4 D) b = 8,c = 24

Ukryj Podobne zadania

Pierwiastkami trójmianu kwadratowego 2 y = x + bx + c są liczby 4 i -6. Wynika stąd, że
A) b = − 2,c = − 24 B) b = 2,c = − 2 4 C) b = − 8,c = − 2 4 D) b = 8,c = 24

Pierwiastkami trójmianu kwadratowego 2 y = x + bx + c są liczby -2 i 3. Wynika stąd, że
A) b = 4 ,c = 6 B) b = 1,c = − 6 C) b = − 4,c = − 6 D) b = − 1,c = − 6

Suma szóstych potęg pierwiastków całkowitych równania 2 x + ax + 2 = 0 może być równa
A) 65 B) 33 C) 2 D) 9

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem 2 f (x) = (a + 1)x + 11x , gdzie a to pewna liczba rzeczywista. Liczba x = 12 jest miejscem zerowym tej funkcji. Stąd wynika, że
A) a = 21 B) a = − 22 C) a = − 23 D) a = 10

Miejscami zerowymi funkcji kwadratowej f są liczby − 5 i 6, a miejscami zerowymi funkcji g(x) = f (x + a) są liczby 1 i 12. Wynika stąd, że
A) a = − 6 B) a = − 5 C) a = 5 D) a = 6

Ukryj Podobne zadania
spinner