Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Wyrażenia algebraiczne/Wielomianowe/1 literka

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dane są dwie sumy algebraiczne  3 3x − 2x oraz  2 − 3x − 2 . Iloczyn tych sum jest równy
A) − 9x5 + 4x B) − 9x 6 + 6x3 − 6x2 + 4x C) − x5 + 6x3 − 6x2 + 4x D)  6 − 9x + 4x

Ukryj Podobne zadania

Dane są dwie sumy algebraiczne  3 2x − 3x oraz  2 − 2x − 3 . Iloczyn tych sum jest równy
A) − 4x6 + 9x B) − 4x 6 + 6x3 − 6x2 + 9x C) − x5 + 6x3 − 6x2 + 9x D)  5 − 4x + 9x

Ukryj Podobne zadania

Podwojony kwadrat różnicy dwóch liczb x i y można zapisać w postaci
A) 2(x − y )2 B) (2x)2 − (2y)2 C) (2x − 2y )2 D) 2x2 − 2y2

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Wartość wyrażenia  2 (a + 5) jest większa od wartości wyrażenia  2 (a + 10a ) o
A) 50 B) 10 C) 5 D) 25

Ukryj Podobne zadania

Wartość wyrażenia  2 (a + 4) jest większa od wartości wyrażenia  2 (a + 8a ) o
A) 4 B) 16 C) 64 D) 8

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Przez jakie wyrażenie należy przemnożyć sumę x + 1 , aby otrzymać sumę x 3 + 1 ?
A) x2 + 1 B) x 2 − 1 C) x2 − x + 1 D) x2 + x + 1

Strona 1 z 2
spinner