Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyrażenie 6 9 27x + 8x można zapisać w postaci
A) (3x 2 − 2x 3)(9x4 + 6x5 + 4x6) B) (3x 2 + 2x 3)(9x4 − 6x5 + 4x6)
C) (3x2 + 2x 3)(9x 4 − 12x5 + 4x6) D) 2 3 4 5 6 (3x − 2x )(9x + 12x + 4x )

Wyrażenie 6 W = x + 216 jest równe
A) ( )( ) x2 + 6 x4 − 6x2 + 36 B) ( )( ) x2 − 6 x 4 + 6x 2 + 36
C) ( 2 )3 x + 6 D) ( 2 )( 4 2 ) x + 6 x + 6x + 36

*Ukryj

Wyrażenie 6 W = y + 216 jest równe
A) ( )( ) y2 + 6 y4 − 6y 2 + 36 B) ( ) y2 + 6 3
C) ( 2 )( 4 2 ) y − 6 y + 6y + 36 D) ( )( ) y2 + 6 y 4 + 6y 2 + 3 6

Wyrażenie 9 W = 216 − x jest równe
A) ( ) 6− x3 3 B) ( )( ) 6 − x 3 36 + 6x 3 + x 6
C) ( 3)( 3 6) 6− x 36 − 6x + x D) ( )( ) 6+ x3 3 6− 6x3 + x6

Wyrażenie 9 W = 64 − y jest równe
A) ( )( ) 4− y3 1 6+ 4y3 + y6 B) ( )( ) 4+ y3 1 6− 4y 3 + y6
C) ( 3)( 3 6) 4 − y 16 − 4y + y D) ( 3)3 4− y

Wyrażenie 9 W = 216 + x jest równe
A) ( ) 6+ x3 3 B) ( )( ) 6 − x 3 36 + 6x 3 + x 6
C) ( 3)( 3 6) 6+ x 36 + 6x + x D) ( )( ) 6+ x3 3 6− 6x3 + x6

Wyrażenie 6 W = x − 216 jest równe
A) ( )( ) x2 − 6 x4 − 6x2 + 36 B) ( )( ) x2 − 6 x 4 + 6x 2 + 36
C) ( 2 )3 x + 6 D) ( 2 )( 4 2 ) x + 6 x − 6x + 36

Wyrażenie 6 W = x − 125 jest równe
A) ( )( ) x2 − 5 x4 − 5x2 + 25 B) ( )( ) x2 + 5 x 4 − 5x 2 + 25
C) ( 2 )( 4 2 ) x − 5 x + 5x + 25 D) ( 2 )3 x + 5

Wyrażenie 9 W = 64 + y jest równe
A) ( )( ) 4+ y3 1 6+ 4y3 + y6 B) ( )( ) 4+ y3 1 6− 4y 3 + y6
C) ( 3)( 3 6) 4 − y 16 + 4y + y D) ( 3)3 4+ y

Wyrażenie 6 W = x + 125 jest równe
A) ( )( ) x2 + 5 x4 + 5x2 + 25 B) ( )( ) x2 + 5 x 4 − 5x 2 + 25
C) ( 2 )( 4 2 ) x − 5 x + 5x + 25 D) ( 2 )3 x + 5

Wyrażenie 6 W = y − 216 jest równe
A) ( )( ) y2 + 6 y4 − 6y 2 + 36 B) ( ) y2 + 6 3
C) ( 2 )( 4 2 ) y − 6 y + 6y + 36 D) ( )( ) y2 − 6 y 4 − 6y 2 + 3 6

Wyrażenie 2 2 (2x + 3) − (1− 2x) jest równe
A) 8x 2 + 8x + 8 B) 16x + 8 C) 8x + 8 D) 8x2 + 8

*Ukryj

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 2 2 (1 + x ) − (x − 2) jest równe
A) 2x − 1 B) 2x2 − 6x − 3 C) (2x − 3)2 D) 6x − 3

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 2 2 (x − 1 ) − (2 − x) jest równe
A) 2x − 3 B) 2x2 − 6x − 3 C) (2x − 3)2 D) 9

Wartość wyrażenia 2 x − 6x+ 9 dla √ -- x = 3+ 3 jest równa
A) 1 B) 3 C) √ -- 1 + 2 3 D) √ -- 1 − 2 3

*Ukryj

Wartość wyrażenia 2 x − 8x+ 16 dla √ -- x = 4 + 3 jest równa
A) 3 B) 16 C) √ -- 16 + 8 3 D) √ -- 16 − 8 3

Równość ( √ -) −2 √ -- a + 2 = 3 + 2 2 jest prawdziwa dla
A) √ --- a = 13 B) a = − 1 C) a = 2 D) √ --- a = 13 + 1

Dane są dwie sumy algebraiczne 3 3x − 2x oraz 2 − 3x − 2 . Iloczyn tych sum jest równy
A) − 9x5 + 4x B) − 9x 6 + 6x3 − 6x2 + 4x C) − x5 + 6x3 − 6x2 + 4x D) 6 − 9x + 4x

*Ukryj

Dane są dwie sumy algebraiczne 3 2x − 3x oraz 2 − 2x − 3 . Iloczyn tych sum jest równy
A) − 4x6 + 9x B) − 4x 6 + 6x3 − 6x2 + 9x C) − x5 + 6x3 − 6x2 + 9x D) 5 − 4x + 9x

Iloczyn 5 5 (a + 1) ⋅(a+ 1) jest równy
A) (a + 1)25 B) (a + 1)10 C) 2(a + 1)5 D) (2a+ 2)5

Wyrażenie 2 1− 9x po rozłożeniu na czynniki liniowe ma postać:
A) (1 − 3x)2 B) (1 − 3x )(1+ 3x) C) (1 − 3x)(1 − 3x ) D) 1 − (3x )2

*Ukryj

Wielomian 2 4x − 100 jest równy
A) (2x − 10 )2 B) (2x − 10)(2x + 10) C) 4(x − 10)2 D) 4(x − 10 )(x + 10)

Suma kwadratów dwóch wyrażeń (1 − x ) i (x + 2) jest równa
A) x2 − 2x + 5 B) x2 + 2x+ 5 C) x2 − 2x + 4 D) 2x2 + 2x + 5

Podwojony kwadrat różnicy dwóch liczb x i y można zapisać w postaci
A) 2(x − y )2 B) (2x)2 − (2y)2 C) (2x − 2y )2 D) 2x2 − 2y2

Wartość wyrażenia √ ------ √ ------ ( x+ 1+ 1)(1− x+ 1) dla √ -- x = 2− 2 jest równa
A) √ -- 2 − 2 B) √ -- 2 − 2 C) √ -- 2 − 3 D) √ -- 4− 2

*Ukryj

Wartość wyrażenia 3 3 (− 1 − x )(x − 1) dla 3√ -- x = − 3 jest równa
A) − 8 B) 2 C) − 4 D) − 2

Dla każdej liczby dodatniej p wyrażenie √ -- p− 6 p + 8 jest równe
A) √ -- √ -- ( p − 1)( p − 8) B) √ -- √ -- ( p+ 1)( p + 8)
C) (√p--+ 4)(√p--+ 2) D) (√p--− 4)(√p--− 2)

Wyrażenie 5(4− x)− 2x(x − 4) można zapisać w postaci
A) − 10x (4− x ) B) − 10x(x − 4 ) C) (4 − x)(5 − 2x ) D) (4 − x)(5 + 2x )

*Ukryj

Wyrażenie 6(3− x)− 3x(x − 3) można zapisać w postaci
A) (3 − x)(6 + 3x ) B) (3− x)(6− 3x) C) (x − 3)(6 + 3x ) D) (x − 3)(6 − 3x )

Wyrażenie 5(x − 4)− 2x(4 − x) można zapisać w postaci
A) − 10x (4− x ) B) − 10x(x − 4 ) C) (x − 4)(5 + 2x ) D) (4 − x)(5 + 2x )

Wartość wyrażenia 2 4x + 12x + 9 dla √ -- x = 6 − 1,5 jest równa
A) 12 B) 24 C) √ -- 18 + 12 6 D) √ -- 6 − 12 6

Wartość wyrażenia 2 (a + 5) jest większa od wartości wyrażenia 2 (a + 10a ) o
A) 50 B) 10 C) 5 D) 25

*Ukryj

Wartość wyrażenia 2 (a + 4) jest większa od wartości wyrażenia 2 (a + 8a ) o
A) 4 B) 16 C) 64 D) 8

Po wymnożeniu wyrażeń 2 3 (1− x )(x + x)(1 − x)(x + 1) najwyższa potęga x jaką otrzymamy to
A) x12 B) x 7 C) x6 D) x3

*Ukryj

Po wymnożeniu wyrażeń 2 2 (1− x )(x + x)(1 − x)(x + 1) najwyższa potęga x jaką otrzymamy to
A) x11 B) x 6 C) x4 D) x5

Wyrażenie 2 9− (y− 3) jest równe
A) − y2 + 18 B) − y2 + 6y C) − y2 D) − y2 + 6y + 18

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 6 3 x − 2x − 3 jest równe
A) (x3 + 1)(x2 − 3) B) (x 3 − 3 )(x3 + 1) C) (x2 + 3)(x4 − 1) D) (x4 + 1)(x 2 − 3 )

*Ukryj

Dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 6 3 x + 2x − 3 jest równe
A) (x3 − 1)(x2 + 3) B) (x 3 − 3 )(x3 + 1) C) (x3 − 1)(x3 + 3) D) (x4 + 1)(x 2 − 3 )

Przez jakie wyrażenie należy przemnożyć sumę x + 1 , aby otrzymać sumę x 3 + 1 ?
A) x2 + 1 B) x 2 − 1 C) x2 − x + 1 D) x2 + x + 1

Równość ( √ -) 2 √ -- a + 2 3 = 13 + 4 3 jest prawdziwa dla
A) √ --- a = 1 3 B) a = 1 C) a = 0 D) √ --- a = 1 3+ 1

*Ukryj

Równość ( √ -) 2 √ -- a + 3 2 = 22 + 12 2 jest prawdziwa dla
A) √ --- a = 2 2 B) a = 2 C) a = 1 D) √ --- a = 2 2+ 1

Strona 1 z 2>