Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Liczba 22 19 2 − 9 ⋅2 jest równa
A) 219 B) − 219 C) 23 D) − 8⋅2 19

*Ukryj

Liczba 26 23 3 − 24 ⋅3 jest równa
A) − 323 B) 33 C) 323 D) 324

Liczba 2 2 0000002 jest równa
A) 4 ⋅1014 + 4⋅1 07 + 4 B) 4⋅1 014 + 8 ⋅107 + 4 C) 40 000 004 D) 4 ⋅1014 + 4

*Ukryj

Liczba 2 9 999998 jest równa
A) 9,99 9996 ⋅1013 B) 1012 − 4⋅ 106 + 4 C) 1014 − 4⋅1 07 + 4 D) 1014 − 4

Suma kwadratów liczb − 5 i − 4 jest równa:
A) − 9 B) 81 C) 41 D) − 41

Iloczyn 2 4 81 ⋅9 jest równy
A) 34 B) 30 C) 316 D) 314

*Ukryj

Liczba 10 10 2 ⋅4 jest równa.
A) 220 B) 230 C) 2300 D) 221

Liczba 30 20 5 ⋅125 jest równa
A) 540 B) 590 C) 5600 D) 51800

Iloczyn liczb 10 10 10 10 10 5 ⋅5 ⋅5 ⋅5 ⋅5 można przedstawić w postaci
A) 5100000 B) 550 C) 511 D) 2510

Liczba 9 2 9 ⋅81 jest równa
A) 814 B) 8 1 C) 913 D) 936

Liczba 3 2 1 6 ⋅64 jest równa
A) 411 B) 224 C) 2 26 D) 414

Liczba 50 50 50 50 x = 4 + 4 + 4 + 4 jest równa liczbie
A) 46250000 B) 4 200 C) 25 6200 D) 451

*Ukryj

Suma 18 18 18 27 + 2 7 + 27 jest równa
A) 3162 B) 354 C) 355 D) 3163

Liczba 20 20 20 x = 3 + 3 + 3 jest równa liczbie
A) 320 B) 322 C) 9 20 D) 321

Liczba 19 19 19 19 x = 4 + 4 + 4 + 4 jest równa liczbie
A) 4130321 B) 420 C) 423 D) 476

Liczba 20 20 20 20 x = 2 + 2 + 2 + 2 jest równa liczbie
A) 2160000 B) 280 C) 222 D) 1620

Liczba 10 10 2 + 2 jest równa.
A) 410 B) 220 C) 2100 D) 211

Sumę liczb 10 10 10 10 10 5 + 5 + 5 + 5 + 5 można przedstawić w postaci
A) 5100000 B) 550 C) 511 D) 2510

Suma 24 24 24 24 16 + 1 6 + 16 + 16 jest równa
A) 424 B) 425 C) 4 48 D) 449

Liczba naturalna 14 15 n = 2 ⋅5 w zapisie dziesiętnym ma
A) 14 cyfr B) 15 cyfr C) 16 cyfr D) 30 cyfr

*Ukryj

Liczba naturalna 15 18 n = 5 ⋅2 w zapisie dziesiętnym ma
A) 16 cyfr B) 15 cyfr C) 18 cyfr D) 33 cyfry

Liczba naturalna 8 3 n = 15 ⋅16 w zapisie dziesiętnym ma
A) 14 cyfr B) 15 cyfr C) 11 cyfr D) 8 cyfr

Liczbę ( (( ) ) 10)10 ( 10)10 10 5 można przedstawić w postaci
A) 100000 5 B) 50 5 C) 511 D) 2510

*Ukryj

Liczbę ( (( ) ) 5) 5 ( 5)5 5 7 można przedstawić w postaci
A) 625 7 B) 25 7 C) 73125 D) 4 9125

W przedziale (9,7 29⟩ potęg liczby 3 jest
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

*Ukryj

W przedziale (8,5 12⟩ potęg liczby 2 jest
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

W przedziale (9,7 29) potęg liczby 3 jest
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

Liczba ( 10 20) 6 3 ⋅3 jest równa
A) 2760 B) 3600 C) 36000 D) 2 720

*Ukryj

Liczba ( 119 119 119)5 3 + 3 + 3 jest równa
A) 2760 B) 3600 C) 36000 D) 2 720

Jeżeli 24 43 34 a = 4 , b = 3 , c = 2 to
A) a < b < c B) b < a < c C) a < c < b D) b < c < a

*Ukryj

Wiadomo, że 45 27 13 a = 3 , b = 5 , c = 20 . Zatem
A) a > b > c B) b > c > a C) c > a > b D) c > b > a

Wiadomo, że 18 37 35 a = 6 , b = 3 , c = 2 . Zatem
A) a > b > c B) b > c > a C) c > a > b D) b > a > c

Wiadomo, że 15 20 35 a = 5 , b = 3 , c = 2 . Zatem
A) a > b > c B) b > c > a C) c > a > b D) c > b > a

Liczba 6 12 25 3 ⋅27 ⋅81 jest równa
A) 3143 B) 9142 C) 371 D) 971

*Ukryj

Liczba 10 10 10 2 ⋅4 ⋅ 8 jest równa
A) 21000 B) 260 C) 64 30 D) 641000

Liczba 8 10 12 2 ⋅8 ⋅32 jest równa
A) 449 B) 498 C) 2100 D) 296

Liczba 9 18 6 3 6 + 2 ⋅6 + 3 ⋅216 jest równa
A) 216 7 B) 3611 C) 619 D) 620

Liczba 16 razy większa od 12 8 jest równa
A) 440 B) 420 C) 2 19 D) 238

*Ukryj

Liczba 81 razy mniejsza od 14 9 jest równa
A) 322 B) 913 C) 8 15 D) 278

Wartość wyrażenia 68 24 jest równa
A) 32 B) 34 C) 22 ⋅38 D) 24 ⋅38

*Ukryj

Wartość wyrażenia 126- 35 jest równa
A) 42 B) 46 C) 3⋅4 6 D) 34 ⋅43

Różnica 2 2 50001 − 49 999 jest równa
A) 2 000 000 B) 200 000 C) 20 000 D) 4

*Ukryj

Różnica 2 2 25002 − 24 998 jest równa
A) 2 000 000 B) 16 C) 200 000 D) 20 000

Liczba 6 8 jest większa od liczby 4 16
A) o 300% B) o 400% C) o 200% D) o 100%

*Ukryj

Liczba 4 8 1 jest większa od liczby 5 27
A) o 300% B) o 400% C) o 200% D) o 100%

Na tablicy zapisano liczby ( ) 22 (222) ( 2) 2 2 2 22 ( ), (2) , 22 , (2 )(2 ) . Ile różnych liczb reprezentują te zapisy?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Liczba 40 20 2 ⋅4 jest równa
A) 440 B) 450 C) 8 60 D) 8800

*Ukryj

Liczba 10 10 2 ⋅2 jest równa.
A) 410 B) 210 C) 2100 D) 211

Liczba 10 20 30 3 ⋅3 ⋅ 3 jest równa
A) 2760 B) 3600 C) 36000 D) 2 720

Liczba 20 14 3 ⋅9 jest równa
A) 350 B) 934 C) 81 13 D) 2716

Liczba 30 90 3 ⋅9 jest równa
A) 3210 B) 3300 C) 9120 D) 272700

Liczba 20 40 2 ⋅4 jest równa
A) 260 B) 450 C) 8 60 D) 8800