Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Arytmetyczny/Dane dwa wyrazy/Oblicz wyraz ciągu

Wyszukiwanie zadań

Ciąg (an ) określony dla n ≥ 1 jest arytmetyczny oraz a3 = 10 i a4 = 14 . Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) a1 = − 2 B) a 1 = 2 C) a = 6 1 D) a = 12 1

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an ) określony dla n ≥ 1 jest arytmetyczny oraz a3 = 15 i a4 = 11 . Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) a1 = 23 B) a1 = 3 C) a = 1 9 1 D) a = 7 1

Liczby 2, − 1, − 4 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego (an) , określonego dla liczb naturalnych n ≥ 1 . Wzór ogólny tego ciągu ma postać
A) an = − 3n + 5 B) an = n − 3 C) an = −n + 3 D) an = 3n − 5

Ukryj Podobne zadania

Liczby 3, − 2, − 7 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego (an) , określonego dla liczb naturalnych n ≥ 1 . Wzór ogólny tego ciągu ma postać
A) an = 5n − 8 B) an = n − 5 C) an = − 5n + 8 D) an = −n − 5

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 , są dane dwa wyrazy: a1 = 5 i a 2 = 2 . Stąd wynika, że n –ty wyraz tego ciągu jest określony wzorem
A) an = 2− 3n B) an = − 1+ 6n C) an = 8 − 3n D) an = 2 + 3n

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 , są dane dwa wyrazy: a1 = 2 i a 2 = 5 . Stąd wynika, że n –ty wyraz tego ciągu jest określony wzorem
A) an = 3n − 1 B) an = 3n + 2 C) an = 2n + 3 D) an = 2n− 1

Liczby {11, 1, − 9} są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego (an) , określonego dla liczb naturalnych n ≥ 1 . Wzór ogólny tego ciągu ma postać
A) an = −1 0n− 21 B) an = 10n − 21 C) an = 1 0n + 21 D) an = − 10n + 21

Dany jest ciąg arytmetyczny (an ) , określony dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . W tym ciągu a1 = 8 , a2 = −7 , a3 = − 22 .
Dokończ zdanie. Wybierz dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych.
Wzór ogólny ciągu (an) ma postać
A) an = 8 − 1 2(n− 1) B) an = 2 3− 15n
C) an = 8 − 15 (n− 1) D) an = 7− 15n

E) an = − 7 + 15n F) an = 23 − 15(n − 1 )

Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 12, a trzeci wyraz jest równy 5. Wzór na ogólny wyraz tego ciągu to
A) an = 2 6− 7n B) an = 1 2+ 7n C) an = 1 2+ 5n D) an = 12n + 5

Ukryj Podobne zadania

Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 5, a trzeci wyraz jest równy 12. Wzór na ogólny wyraz tego ciągu to
A) an = 5 + 7n B) an = 7n − 9 C) an = 1 2+ 5n D) an = 12n + 5

Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 10, a trzeci wyraz jest równy 6. Wzór na ogólny wyraz tego ciągu to
A) an = 1 0n + 6 B) an = 1 0− 4n C) an = 6n + 10 D) an = 18 − 4n

Dany jest ciąg arytmetyczny (− 12 ,− 8 ,− 4 ,...) . Czterdziesty wyraz tego ciągu jest równy
A) -148 B) 144 C) 148 D) 166

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg arytmetyczny (− 9,− 6,− 3,...) . Czterdziesty wyraz tego ciągu jest równy
A) -111 B) 126 C) 111 D) 108

Dany jest ciąg arytmetyczny (− 16 ,− 1 2,− 8,...) . Trzydziesty wyraz tego ciągu jest równy
A) -132 B) -136 C) 100 D) 104

W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a3 = 13 i a5 = 39 . Wtedy wyraz a1 jest równy
A) 13 B) 0 C) -13 D) -26

Ukryj Podobne zadania

W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a7 = 1 3 i a13 = − 11 . Wtedy wyraz a 1 jest równy
A) -4 B) 24 C) 37 D) -24

W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a4 = 26 i a6 = 52 . Wtedy wyraz a1 jest równy
A) − 13 B) 0 C) 13 D) − 26

Ciąg (an) określony dla n ≥ 1 jest arytmetyczny oraz a3 = 2 i a5 = 8 . Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) − 4 B) − 3 C) − 2 D) − 1

W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a7 = 1 8 i a13 = − 6 . Wtedy wyraz a1 jest równy
A) − 1 B) − 19 C) 29 D) 42

Ukryj Podobne zadania

Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy − 3 , a dziesiąty wyraz jest równy 21. Szósty wyraz tego ciągu ma wartość
A) 8 B) 9 C) 6 D) 12

Liczby  √ -- √ -- ---1--- ( 5+ 4),√5+ √4 są początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Trzeci wyraz tego ciągu jest równy
A) √ 5-− 3√ 4- B) √ 5+ 3√ 4- C)  √ -- √ -- 2 5 − 4 D) √ -- √ -- 5+ 4

Ukryj Podobne zadania

Liczby --1---- √ -- √ -- √5+ √4,( 5 + 4) są początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Trzeci wyraz tego ciągu jest równy
A) √ 5-− 3√ 4- B) √ 5+ 3√ 4- C)  √ -- √ -- 2 5 − 4 D) √ -- √ -- 5+ 4

Liczby  √ -- √ -- ---1--- ( 7+ 6),√7+ √6 są początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Trzeci wyraz tego ciągu jest równy
A) 2√ 7-− √ 6- B) √ 7+ 3√ 6- C) √ -- √ -- 7 − 3 6 D) √ -- √ -- 7+ 6

spinner