Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Jeden wielomian/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań

Funkcja W jest określona wzorem  4 W (x ) = 3x − bx − 2a dla wszystkich liczb rzeczywistych. Równość W (− 1) + W (1) = 0 zachodzi, gdy
A) a = 23 B) a = 32 C) a = 1 D) a = − 1

Dany jest wielomian  3 2 W (x) = − 2x + 2kx + 3x − 5k− 1 gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że liczba (− 2) nie jest pierwiastkiem tego wielomianu. Zatem
A) k ⁄= 3 B) k > 0 C) k + 3 ⁄= 0 D) k = − 3

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że W (− 1) = − 1 , gdy  3 W (x) = 2x + px − 3 . Zatem wartość współczynnika p wynosi:
A) 14 B) -4 C) 4 D) -1

Ukryj Podobne zadania

Dany jest wielomian  3 2 W (x) = − 3x − x + kx + 1 , gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że wielomian W można zapisać w postaci W (x) = (x + 1) ⋅Q (x) dla pewnego wielomianu Q . Liczba k jest równa
A) 29 B) (− 3) C) 0 D) 3

Dany jest wielomian  3 2 W (x) = 3x + kx − 1 2x− 7k+ 12 gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że liczba (− 2) jest pierwiastkiem tego wielomianu. Liczba k jest równa
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8

Dany jest wielomian  3 2 W (x) = − 3x − x + kx + 1 , gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że wielomian W można zapisać w postaci W (x) = (x − 1) ⋅Q (x) dla pewnego wielomianu Q . Liczba k jest równa
A) 29 B) (− 3) C) 0 D) 3

Dany jest wielomian  3 2 W (x) = 2x + kx − 1 2x− 7k+ 12 gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że liczba (− 3) jest pierwiastkiem tego wielomianu. Liczba k jest równa
A) 2 B) 3 C) 6 D) − 2

Wiadomo, że W (− 1) = 2 , gdy  3 W (x) = − 2x − 2px + 2 . Zatem wartość współczynnika p wynosi:
A) 6 B) -3 C) 3 D) -1

Dany jest wielomian  3 2 W (x) = − 4x + 2x + kx − 1 , gdzie k jest pewną liczbą rzeczywistą. Wiadomo, że wielomian W można zapisać w postaci W (x) = (1− 2x) ⋅Q (x) dla pewnego wielomianu Q . Liczba k jest równa
A) 1 2 B) 2 C) (− 2) D)  1 − 2

spinner