Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Z 2 parametrami

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Do wykresu funkcji liniowej f należy punkt P = (− 1,3) , a jej miejscem zerowym jest x 0 = 5 . Wzór funkcji f ma postać
A) f(x ) = 12x − 2 12 B) f(x) = 5x+ 3 C) f(x ) = − 1x + 21 2 2 D) f (x) = − 3x + 5

Ukryj Podobne zadania

Miejscem zerowym funkcji liniowej f jest liczba 1. Wykres tej funkcji przechodzi przez punkt (− 1,4) . Wzór funkcji f ma postać
A) f(x ) = − 12x + 1 B) f (x) = − 13x + 13
C) f(x ) = − 2x+ 2 D) f (x) = − 3x + 1

Dana jest funkcja liniowa y = ax+ b , o której wiadomo, że a < 0 ∧ b > 0 . Wykres tej funkcji przechodzi przez następujące ćwiartki układu współrzędnych
A) I, II, III B) I, II, IV C) II, III, IV D) I, III, IV

Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja liniowa y = ax+ b , o której wiadomo, że a > 0 ∧ b > 0 . Wykres tej funkcji przechodzi przez następujące ćwiartki układu współrzędnych
A) I, II, III B) I, II, IV C) II, III, IV D) I, III, IV

Dana jest funkcja liniowa y = ax+ b , o której wiadomo, że a < 0 ∧ b < 0 . Wykres tej funkcji przechodzi przez następujące ćwiartki układu współrzędnych
A) I, II, III B) I, II, IV C) II, III, IV D) I, III, IV

Funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie dla x ∈ (− ∞ ,2) , a jej wykres przecina oś Oy w punkcie (0,4) . Zatem jej wzór ma postać
A) f(x ) = − 1x + 2 2 B) f (x) = − 2x + 4 C) f(x) = 2x− 4 D) f (x) = 2x + 4

Wykres funkcji liniowej f przecina osie układu współrzędnych w punktach (0,3) i (− 5,0 ) . Wynika stąd, że
A) f(x ) = − 35x + 3 B) f (x) = − 5x + 3 C) f(x) = 5x + 3 3 D) f (x) = 3x + 3 5

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) = ax + b , a punkt M = (3,− 2) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy
A) 1 B) 3 2 C) − 3 2 D) − 1

Ukryj Podobne zadania

Liczba − 2 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) = ax + b , a punkt M = (2,− 3) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy
A) − 3 4 B) 3 2 C) − 3 2 D) − 2

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Jeżeli wiadomo, że punkty A = (− 1;− 8) i B = (3 ;4) należą do wykresu funkcji liniowej, to ta funkcja opisana jest wzorem
A) y = 3x − 5 B) y = − 3x − 5 C) y = 3x + 5 D) y = −3x + 5

Do wykresu funkcji liniowej należą punkty A = (− 1,− 5) , B = (− 3,7) , zatem funkcja liniowa ma wzór
A) f(x ) = − 16x − 5 B) f (x) = − 12x − 5 12 C) f(x ) = − 6x− 11 D) f (x) = − 2x + 7

spinner