Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Do wykresu funkcji y = ax + b należą punkty (999,10 00) oraz (1001,− 1002 ) . Wówczas
A) b < 0 B) a < 0 C) b = 0 D) a > 0

*Ukryj

Do wykresu funkcji y = ax + b należą punkty (− 999,10 00) oraz (1 001,1002 ) . Wówczas
A) b < 0 B) a < 0 C) b = 0 D) a > 0

Do wykresu funkcji liniowej f należy punkt P = (− 1,3) , a jej miejscem zerowym jest x 0 = 5 . Wzór funkcji f ma postać
A) f(x ) = 12x − 2 12 B) f(x) = 5x+ 3 C) f(x ) = − 1x + 21 2 2 D) f (x) = − 3x + 5

Dana jest funkcja liniowa y = ax+ b , o której wiadomo, że a < 0 ∧ b > 0 . Wykres tej funkcji przechodzi przez następujące ćwiartki układu współrzędnych
A) I, II, III B) I, II, IV C) II, III, IV D) I, III, IV

*Ukryj

Dana jest funkcja liniowa y = ax+ b , o której wiadomo, że a > 0 ∧ b > 0 . Wykres tej funkcji przechodzi przez następujące ćwiartki układu współrzędnych
A) I, II, III B) I, II, IV C) II, III, IV D) I, III, IV

Dana jest funkcja liniowa y = ax+ b , o której wiadomo, że a < 0 ∧ b < 0 . Wykres tej funkcji przechodzi przez następujące ćwiartki układu współrzędnych
A) I, II, III B) I, II, IV C) II, III, IV D) I, III, IV

Funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie dla x ∈ (− ∞ ,2) , a jej wykres przecina oś Oy w punkcie (0,4) . Zatem jej wzór ma postać
A) f(x ) = − 1x + 2 2 B) f (x) = − 2x + 4 C) f(x) = 2x− 4 D) f (x) = 2x + 4

Wykres funkcji liniowej f przecina osie układu współrzędnych w punktach (0,3) i (− 5,0 ) . Wynika stąd, że
A) f(x ) = − 35x + 3 B) f (x) = − 5x + 3 C) f(x) = 5x + 3 3 D) f (x) = 3x + 3 5

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) = ax + b , a punkt M = (3,− 2) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy
A) 1 B) 3 2 C) − 3 2 D) − 1

*Ukryj

Liczba − 2 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) = ax + b , a punkt M = (2,− 3) należy do wykresu tej funkcji. Współczynnik a we wzorze tej funkcji jest równy
A) − 3 4 B) 3 2 C) − 3 2 D) − 2

Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej y = ax + b takiej, że ab + |ab| = 0 ?


PIC


*Ukryj

Na którym rysunku przedstawiono wykres funkcji liniowej y = ax + b takiej, że ab − |ab| = 0 ?


PIC


Do wykresu funkcji liniowej y = ax+ b należą punkty A = (−3 ,−1 0),B = (2,5 ) . Wynika stąd, że
A) a = − 3 ,b = − 1 B) a = − 3,b = 1 C) a = 3,b = 1 D) a = 3 ,b = − 1

*Ukryj

Jeżeli wiadomo, że punkty A = (− 1;− 8) i B = (3 ;4) należą do wykresu funkcji liniowej, to ta funkcja opisana jest wzorem
A) y = 3x − 5 B) y = − 3x − 5 C) y = 3x + 5 D) y = −3x + 5

Do wykresu funkcji liniowej y = ax+ b należą punkty A = (−3 ,7),B = (2,− 8) . Wynika stąd, że
A) a = − 3 ,b = − 2 B) a = − 3,b = 2 C) a = 3,b = 2 D) a = 3 ,b = − 2

Do wykresu funkcji liniowej y = ax+ b należą punkty A = (3,− 8),B = (− 2,7) . Wynika stąd, że
A) a = − 3 ,b = − 1 B) a = − 3,b = 1 C) a = 3,b = 1 D) a = 3 ,b = − 1

Do wykresu funkcji liniowej należą punkty A = (− 1,− 5) , B = (− 3,7) , zatem funkcja liniowa ma wzór
A) f(x ) = − 16x − 5 B) f (x) = − 12x − 5 12 C) f(x ) = − 6x− 11 D) f (x) = − 2x + 7