Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoboczny/Długość boku

Wyszukiwanie zadań

Wysokość trójkąta równobocznego jest o 2 krótsza od boku tego trójkąta. Bok trójkąta ma długość
A) √ -- 4(2 − 3) B) √ -- 4(2+ 3) C) 4(2+√ 3) ---7---- D) 4(2−√ 3) ---7----

Ukryj Podobne zadania

Wysokość trójkąta równobocznego jest o 3 krótsza od boku tego trójkąta. Bok trójkąta jest ma długość
A) √ - 6(2+--3) 7 B) √- 6(2−--3)- 7 C) √ -- 6(2 − 3) D) √ -- 6(2 + 3)

Wysokość trójkąta równobocznego jest o 4 krótsza od boku tego trójkąta. Bok trójkąta ma długość
A) √ -- 8(2 + 3) B) √ -- 8(2− 3) C) 8(2−√ 3) ---7---- D) 8(2+√ 3) ---7----

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest o 2 krótszy od promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Bok trójkąta ma więc długość
A) √ -- 12 3 B) √ -- 2 3 C) √ -- 4 3 D) √ -- 3 3

Ukryj Podobne zadania

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest o 1 krótszy od promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Bok trójkąta ma więc długość
A) √ -- 12 3 B) √ -- 2 3 C) √ -- 4 3 D) √ -- 3 3

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny jest o 1 krótszy od promienia okręgu opisanego na tym trójkącie. Bok trójkąta ma więc długość
A) √ -- 6 3 B) √ -- 2 3 C) √ -- 4 3 D) √ -- 3 3

Dany jest trójkąt równoboczny, którego pole jest równe √ -- 6 3 . Bok tego trójkąta ma długość
A) √ -- 3 2 B) √ -- 2 3 C) 2√ 6- D) 6√ 2-

Ukryj Podobne zadania

Pole pewnego trójkąta równobocznego jest równe 9√-3 25 . Obwód tego trójkąta jest równy
A) 4 B) 2 C) 43 D) 18 5

Pole pewnego trójkąta równobocznego jest równe 4√-3 9 . Obwód tego trójkąta jest równy
A) 4 B) 2 C) 43 D) 2 3

Dany jest trójkąt równoboczny, którego pole jest równe √ -- 3 3 . Bok tego trójkąta ma długość
A) 3 B) √ -- 6 C) 6 D) 2√ 3-

Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi 2, to długość jego boku jest równa
A) √ -- 2 3 B) √- 433- C) √ -- 4 3 D) 6

Ukryj Podobne zadania

Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi 4, to długość jego boku jest równa
A) √ -- 4 3 B) √ -- 8 3 C) √ - 8--3 3 D) 12

Długość boku trójkąta równobocznego o wysokości 6 cm jest równa:
A) √ -- 4 3 cm B) 12 cm C) √ -- 12 3 cm D) √ -- 6 3 cm

Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi 6, to długość jego boku jest równa
A) √ -- 6 3 B) √ -- 12 3 C) √ -- 4 3 D) 18

Jeżeli wysokość trójkąta równobocznego wynosi 3, to długość jego boku jest równa
A) √ -- 2 3 B) √- 433- C) √ -- 4 3 D) 6

W trójkącie równobocznym wysokość jest równa 12. Zatem bok tego trójkąta ma długość
A) √ -- 6 3 B) √ -- 8 3 C) 24 D) 8

Długość okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny wynosi 6π . Długość boku tego trójkąta jest równa
A) 9 B) √ -- 6 3 C) √ -- 2 3 D) 6

Na trójkącie równobocznym opisano koło, którego pole jest równe 4π . Długość boku tego trójkąta jest równa
A) √ -- 3 B) √ -- 2 3 C) 4√ 3- D) 3

Ukryj Podobne zadania

Pole koła wpisanego w trójkąt równoboczny jest równe 1 3 3π . Długość boku tego trójkąta jest równa
A) π- 2 B) π C) √ -- 2π D) 2π

Na trójkącie równobocznym opisano koło, którego pole jest równe 12π . Długość boku tego trójkąta jest równa
A) 6 B) √ -- 2 3 C) √ -- 4 3 D) 3

Na trójkącie równobocznym opisano koło, którego pole jest równe 16π . Długość boku tego trójkąta jest równa
A) √ -- 3 B) √ -- 2 3 C) 4√ 3- D) 3

Pole koła opisanego na trójkącie równobocznym jest równe 1 3 3π . Długość boku tego trójkąta jest równa
A) π- 3 B) π C) √ -- 3π D) 3π

Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym ma długość 9. Zatem bok tego trójkąta ma długość
A) 18 B) √ -- 9 3 C) 27 2 D) √ -- 6 3

Ukryj Podobne zadania

Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym ma długość 6. Zatem bok tego trójkąta ma długość
A) 18 B) √ -- 9 3 C) 27 2 D) √ -- 6 3

Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny o boku a jest równy √ -- 3 7 . Wynika stąd, że
A) √ --- a = 6 21 B) √ --- a = 3 21 C) a = 9√ 2-1 D) a = 18√ 21-

Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym ma długość 4. Zatem bok tego trójkąta ma długość
A) 12 B) √ -- 4 3 C) 4 D) 6√ 3-

spinner