Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Miejscem zerowym funkcji liniowej √ -- f(x) = (k − 2)x + 3 2 jest liczba √ -- 2 jeśli
A) k = 1 B) k = 2 C) √ -- k = 2 D) k = − 1

Liczba m , dla której rozwiązaniem równania 3x − 3 = (1 − m )x + x jest x = 3 wynosi
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

*Ukryj

Rozwiązaniem równania 6 − 3(x − a) = 9 z niewiadomą x jest liczba 2. Zatem
A) a = 1 B) a = − 3 C) a = − 1 D) a = 3

Liczba (− 2) jest pierwiastkiem równania 3mx = 4− x . Wtedy
A) m = − 1 B) m = 1 C) m = 2 D) m = − 2

Liczba 1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) = (2 − m )x+ 1 . Wynika stąd, że
A) m = 0 B) m = 1 C) m = 2 D) m = 3

*Ukryj

Liczba − 1 jest miejscem zerowym funkcji f(x) = (2a + 1)x − 3 . Wynika stąd, że
A) a = 32 B) a = 2 C) a = −2 D) a = − 1

Liczba − 2 jest miejscem zerowym funkcji liniowej 1 h(x ) = − 2(2m − 4)x + 1 . Wynika stąd, że
A) m = 2,5 B) m = 2 C) m = 1,5 D) m = 1

Funkcja f jest określona wzorem √ -- -x- f (x) = a − √a- dla każdej liczby rzeczywistej x . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba 8. Wtedy
A) a = − 8 B) a = 2√ 2- C) a = 4 D) a = 8

Miejsce zerowe funkcji liniowej f (x) = (t+ 1)x − t jest równe 2. Wynika stąd, że
A) t = − 1 B) t = − 2 C) t = 1 D) t = 2

Funkcja f określona jest wzorem (a+1)x f (x) = 3 − 1 . Liczba − 3 jest miejscem zerowym tej funkcji dla a równego:
A) − 1,5 B) − 0,5 C) − 2 D) − 3

Miejscem zerowym funkcji f(x ) = (3m + 2 )x− 16 jest liczba − 4 . Wynika stąd, że
A) m = − 4 B) m = 4 C) m = − 2 D) m = 2

Liczba 4 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) = (5 − m )x+ 8 . Wynika stąd, że
A) m = − 8 B) m = −5 C) m = 5 D) m = 7

Liczba -1 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x ) = (2+ m)x + 1 . Wynika stąd, że
A) m = 0 B) m = 1 C) m = − 1 D) m = − 2

Dla jakiej wartości parametru c , miejscem zerowym funkcji f(x) = 2x + c jest liczba − 12 ?
A) c = − 2 B) c = −1 C) c = 1 D) c = 2

Liczba x = − 7 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (3 − a )x + 7 dla
A) a = − 7 B) a = 2 C) a = 3 D) a = − 1

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = (a + 1)x + 11 , gdzie a to pewna liczba rzeczywista, ma miejsce zerowe równe x = 34 . Stąd wynika, że
A) a = − 41- 3 B) a = 41 3 C) 47- a = − 3 D) 47- a = 3

Liczba (− 3) jest miejscem zerowym funkcji f(x) = (2m − 1)x + 9 . Wtedy
A) m = − 2 B) m = 0 C) m = 2 D) m = 3

Funkcja f jest określona wzorem f (x) = ax + 4 dla każdej liczby rzeczywistej x . Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba (− 1) . Wtedy
A) a = − 4 B) a = 1 C) a = 4 D) a = 5

Miejscem zerowym funkcji liniowej f określonej wzorem f(x) = 4x + 2m − 8 jest liczba -2. Zatem m równa się
A) -6 B) 4 C) -2 D) 8

Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (a − 1)x + 3 jest liczba − 3 . Liczba a jest równa
A) − 1 B) 0 C) 2 D) 1

Jeśli miejscem zerowym funkcji f(x) = −2 (6− 3m )x − 1 8 jest liczba 3, to wynika stąd, że
A) m = − 2 B) m = −1 C) m = 2 D) m = 3

Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (2a − 1 )x + 6 jest liczba 2. Liczba a jest równa
A) − 1 B) 0 C) 2 D) 1

Liczba x = 2 jest miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (2+ k )x+ 4 dla
A) k = − 2 B) k = − 4 C) k = 2 D) k = 4

Miejscem zerowym funkcji liniowej f(x) = (3a − 4 )x + 8 jest liczba 2. Liczba a jest równa
A) − 1 B) 0 C) 2 D) 1

Liczba (− 2) jest miejscem zerowym funkcji liniowej f (x) = mx + 2 . Wtedy
A) m = 3 B) m = 1 C) m = − 2 D) m = − 4

Wykres funkcji liniowej 2 f(x) = 2s x + s − 1 − 2x nie ma punktów wspólnych z prostą y = − 2 . Zatem
A) s = − 2 B) s = 0 C) s = − 1 D) s = 1

Wskaż m , dla którego miejsce zerowe funkcji liniowej f(x) = 3x − m + 5 jest liczbą z przedziału (0,1) .
A) m = 1 B) m = 3 C) m = 5 D) m = 6

*Ukryj

Wskaż m , dla którego miejsce zerowe funkcji liniowej f(x) = 3x − m + 5 jest liczbą z przedziału (1,2) .
A) m = 9 B) m = 8 C) m = 7 D) m = 6

Funkcja f jest określona wzorem f (x) = − 3x + 2b dla każdej liczby rzeczywistej x . Funkcje y = f(x) i y = f (−x ) mają to samo miejsce zerowe. Wtedy
A) b = − 2 B) b = 3 C) b = − 3 D) b = 0

Wskaż m , dla którego istnieją co najmniej dwie różne liczby x1,x 2 ∈ R spełniające równanie m 2x− 4x = 0 .
A) m = 4 B) m = − 4 C) m = 16 D) m = − 2

Dane jest równanie ax + b = cx− a , gdzie a ⁄= c . Zatem
A) x = ac−−ba- B) x = a+abc- C) x = a+b-- ac D) x = a+b- c−a

*Ukryj

Dane jest równanie px − q = rx − p , gdzie p ⁄= r . Zatem
A) x = pr−−qp- B) x = p+pqr- C) p+q- x = pr D) p+q- x = r−p

Dane jest równanie ax + b = a− cx , gdzie a ⁄= c . Zatem
A) x = ac−−ba- B) x = aa−+bc- C) x = a+b-- ac D) x = a+b- c−a

Parametr m dobrano tak, że każda liczba rzeczywista jest rozwiązaniem równania

(4 − m 2)⋅ x = m 2 − 3m + 2

z niewiadomą x . Wynika stąd, że
A) m = − 2 B) m = 1 C) m = 2 D) m = 4

*Ukryj

Parametr m dobrano tak, że żadna liczba rzeczywista nie spełnia równania

 2 2 (1 − m )⋅ x = m + 3m + 2

z niewiadomą x . Wynika stąd, że
A) m = − 2 B) m = 1 C) m = 2 D) m = − 1

Funkcja f(x) = (a + 2)x − 3 nie ma miejsc zerowych. Wobec tego liczba a jest równa
A) 0 B) -3 C) 3 D) -2

*Ukryj

Funkcja liniowa f(x ) = (2+ 3k)x + 3k − 2 nie ma miejsc zerowych dla
A) k = − 23 B) k = 23 C) k = − 1 2 D) k = 1 2

Funkcja ( 1 ) f(x) = − 3m − 6 x+ 2 nie ma miejsc zerowych dla
A) m = 18 B) m = 2 C) m = − 2 D) m = − 18

Funkcja f(x) = 5 − (2a − 4 )x nie ma miejsc zerowych. Wobec tego liczba a jest równa
A) 5 B) 4 C) 2 D) -2

Funkcja liniowa 2 f(x ) = (1− m )x + m − 1 nie ma miejsc zerowych dla
A) m = 1 B) m = 0 C) m = − 1 D) m = − 2

Funkcja liniowa 2 f(x ) = (4− m )x + m + 2 nie ma miejsc zerowych dla
A) m = − 2 B) m = 0 C) m = 2 D) m = 4

Równanie 2(k − x) = 8 − 2x z niewiadomą x ma nieskończenie wiele rozwiązań dla
A) k = 2 B) k = 4 C) k = 8 D) k = 0

*Ukryj

Równanie 3(k − x) = 6 − 3x z niewiadomą x ma nieskończenie wiele rozwiązań dla
A) k = 3 B) k = 1 C) k = 0 D) k = 2

Miejsce zerowe funkcji liniowej f (x) = x + 3m jest większe od 2 dla każdej liczby m spełniającej warunek
A) m < − 23 B) − 23 < m < 13 C) 1 < m < 1 3 D) m > 1