Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Liczby/Przybliżenia

Wyszukiwanie zadań

Liczbę 25- 7 zaokrąglamy do liczby 3,6. Błąd względny tego przybliżenia jest równy
A) 0,008% B) 8% C) 0,8% D) 100% 35

Ukryj Podobne zadania

Błąd względny przybliżenia liczby 0,16 liczbą 0,2 jest równy
A) 25% B) 2,5% C) 12,5% D) 1,25%

W wycieczce szkolnej wzięło udział 42 uczniów klas pierwszych, 16 uczniów klas drugich i 28 uczniów klas trzecich. Na stronie internetowej szkoły podano informację, że w wyjeździe uczestniczyło w przybliżeniu 90 uczniów. Błąd względny takiego przybliżenia wynosi
A) 4 B) -2 43 C) 2- 45 D) 910

Odległość z Elbląga do Legnicy jest równa 468 km, natomiast po zaokrągleniu do setek kilometrów 500 km. Błąd względny tego przybliżenia jest równy
A) 32 km B) 68 km C) około 6,8% D) 0,32%

Liczba 3 jest przybliżeniem z niedomiarem liczby 3,2. Błąd względny tego przybliżenia jest równy
A) 116 B) 115 C) 2 D) 61 4

Liczba 0,7 jest przybliżeniem liczby 5 7 . Błąd względny tego przybliżenia jest równy:
A) 419 B) 4950- C) 710 D) -1 50

Liczba 0,6 jest jednym z przybliżeń liczby 5 8 . Błąd względny tego przybliżenia, wyrażony w procentach, jest równy
A) 0,025% B) 2,5% C) 0,04% D) 4%

Marta oszacowała, że wyda na zakupy około 50 zł. W rzeczywistości zapłaciła 48 zł. Błąd względny, jaki popełniła szacując wartość zakupów wynosi:
A) -1 25 B) 1- 24 C) 2 D) -2 25

Oszacowano, że do malowania pokoju potrzeba 17 litrów farby. W rzeczywistości zużyto 20 litrów. Błąd względny szacowania wyrażony w procentach wynosi
A) 0,15% B) 15% C) 17,6% D) 85%

Liczba 0,3 jest jednym z przybliżeń liczby 5- 16 . Błąd względny tego przybliżenia, wyrażony w procentach, jest równy
A) 4% B) 0,04% C) 2,5% D) 0,025%

Liczba 0,8 jest jednym z przybliżeń liczby 5 6 . Błąd względny tego przybliżenia, wyrażony w procentach, jest równy
A) 0,025% B) 2,5% C) 4% D) 0,04%

Błąd względny przybliżenia liczby 0,08 liczbą 0,1 jest równy
A) 1,25% B) 12,5% C) 25% D) 2,5%

Liczba 0,2 jest jednym z przybliżeń liczby 2 9 . Błąd względny tego przybliżenia, wyrażony w procentach, jest równy
A) 1% B) 10% C) 2,2% D) 22%

Odległość z Zamościa do Raciborza jest równa 468 km, natomiast po zaokrągleniu do pełnych setek 500 km. Błąd względny tego przybliżenia jest równy
A) 32 km B) 68 km C) 0,32% D) około 6,8%

Liczba 1,1 jest przybliżeniem z niedomiarem liczby log13 17 i błąd bezwzględny tego przybliżenia jest mniejszy od 0,01. Liczba

|1,11− lo g1317| + |1,1− lo g1317|

jest równa
A) 2,21 − 2 log 17 13 B) 0,01 C) 2 log 1317 − 2,21 D) 2,21

Joanna kupiła 4 batony po 3,20 zł każdy oraz 2,5 kg bananów po 4,20 zł za kilogram. Obliczyła, że za zakupy zapłaci w przybliżeniu 25 zł. Błąd względny tego przybliżenia wynosi:
A) 1,7 B) -17- 233 C) -13 250 D) -17 250

Ukryj Podobne zadania

Jacek kupił 8 bułek po 0,65 zł za sztukę oraz 1,5 kilograma ogórków po 4,40 zł za kilogram. Oszacował, że za zakupy zapłacił w przybliżeniu 12 zł. Błąd względny tego przybliżenia wynosi:
A) -1 59 B) 0,2 C) 20- 118 D) 11,8

Adam kupił 2 owoce mango po 3,40 zł każdy oraz 1,5 kg jabłek po 2,20 zł za kilogram. Obliczył, że za zakupy zapłaci w przybliżeniu 10 zł. Błąd względny tego przybliżenia wynosi:
A) -1- 101 B) 0,1 C) 0,01 D) 201 101

W zestawie 250 liczb występują jedynie liczby 4 i 2. Liczba 4 występuje 128 razy, a liczba 2 występuje 122 razy. Przyjęto przybliżenie średniej arytmetycznej zestawu tych wszystkich liczb do liczby 3. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy
A) 0,024 B) 0,24 C) 0,0024 D) 0,00024

Przybliżenie z nadmiarem liczby dodatniej x wynosi 13. Błąd względny tego przybliżenia wynosi 0 ,04 . Wobec tego
A) x = 13,52 B) x = 13,5 C) x = 1 2,5 D) x = 12,48

Ukryj Podobne zadania

Przybliżenie z nadmiarem liczby dodatniej x wynosi 16. Błąd względny tego przybliżenia wynosi 0,024. Wobec tego
A) x = 16,625 B) x = 16,48 C) x = 1 5,48 D) x = 15,625

Przybliżenie z niedomiarem liczby dodatniej x wynosi 18. Błąd względny tego przybliżenia wynosi 0,04. Wobec tego
A) x = 18,65 B) x = 18,75 C) x = 1 8,04 D) x = 18,25

Przybliżenie z niedomiarem liczby x jest równe 6, a błąd względny tego przybliżenia wynosi 0,2. Wówczas liczba x jest równa:
A) 4,8 B) 5 C) 7,2 D) 7,5

Przybliżenie z nadmiarem liczby dodatniej x wynosi 63. Błąd względny tego przybliżenia wynosi 0,008. Wobec tego
A) x = 62,5 B) x = 63,5 C) x = 6 2,48 D) x = 63,48

Liczba x jest przybliżeniem z niedomiarem liczby 5 8 . Błąd względny tego przybliżenia jest równy 4%. Liczba x jest równa
A) 0,585 B) 0,65 C) 0,6 D) 0,665

Ukryj Podobne zadania

Liczba x jest przybliżeniem z niedomiarem liczby 5 4 . Błąd względny tego przybliżenia jest równy 2%. Liczba x jest równa
A) 1,225 B) 1,6125 C) 1,2 D) 1,265

Liczbę 7- 11 przybliżono z dokładnością do  −1 10 . Błąd względny tego przybliżenia jest równy
A) 730 B) 470- C) 750 D) -6 70

Ukryj Podobne zadania

Ułamek 9- 11 przybliżono z dokładnością do 0,01. Błąd względny tego przybliżenia wynosi
A) 1100 B) 4150 C) 19100- D) -1- 550

Pierwiastek równania 4x − 15 = 0 ,625− x zaokrąglono do wartości 3,2. Błąd względny tego przybliżenia to
A) 2,4% B) 2,5% C) 7,5% D) 5%

Ukryj Podobne zadania

Pierwiastek równania 3x − 20 = 5 − x zaokrąglono do wartości 6,2. Błąd względny tego przybliżenia to
A) 8% B) 0,8% C) 0,08% D) 0,97%

Liczbę 6,49 zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej. Błąd względny tego przybliżenia z dokładnością do 0,1% jest równy
A) 4,7% B) 8% C) 7,6% D) 7,5%

Ukryj Podobne zadania

Liczbę 5,73 zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej. Błąd względny tego przybliżenia z dokładnością do 0,1% jest równy
A) 4,7% B) 2,7% C) 7,6% D) 4,5%

Liczbę 2,44 zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej. Błąd względny tego przybliżenia z dokładnością do 0,1% jest równy
A) 22% B) 23% C) 18% D) 7,5%

Liczbę  85 − 19 zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy
A) 199 B) 1019- C) − 819 D) − 10 19

Ukryj Podobne zadania

Liczbę  93 − 32 zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy
A) 2392 B) 332- C) − 2392 D) − -3 32

Liczbę  79 − 17 zaokrąglamy do najbliższej liczby całkowitej. Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy
A) 167 B) 1117- C) − 1117 D) − -6 17

Liczba 15 jest przybliżeniem z niedomiarem liczby x . Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy 0,24. Liczba x to
A) 14,76 B) 14,80 C) 15,20 D) 15,24

Ukryj Podobne zadania

Liczba 25 jest przybliżeniem z niedomiarem liczby x . Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy 0,39. Liczba x to
A) 25,39 B) 24,61 C) 25,61 D) 24,39

Liczba 22 jest przybliżeniem z nadmiarem liczby x . Błąd bezwzględny tego przybliżenia jest równy 0,34. Liczba x to
A) 21,66 B) 21,70 C) 22,30 D) 22,34

spinner