Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Figury przestrzenne/Sześcian, prostopadłościan

Wyszukiwanie zadań

Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z sześciu jednakowych sześcianów. Objętość tej bryły jest równa 38 4 cm 3 .


PIC


Pole powierzchni całkowitej tej bryły jest równe
A) 320 cm 2 B) 5 76 cm 2 C) 336 cm 2 D) 3 84 cm 2

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono bryłę zbudowaną z sześciu jednakowych sześcianów. Objętość tej bryły jest równa 38 4 cm 3 .


PIC


Pole powierzchni całkowitej tej bryły jest równe
A) 320 cm 2 B) 5 76 cm 2 C) 336 cm 2 D) 3 84 cm 2

Na siatce sześcianu zaznaczono jego dwie ściany A i B oraz jego dwie krawędzie p i q .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Ściany A i B są przeciwległymi ścianami sześcianu. PF
Krawędzie p i q są prostopadłymi krawędziami sześcianu.PF

Oskar wykonał model prostopadłościanu. Układał i sklejał ze sobą kolejno drewniane klocki sześcienne o krawędzi 4 cm wzdłuż każdej ściany prostopadłościennego pudełka o wymiarach: 36 cm, 28 cm, 20 cm. Na rysunku przedstawiono część wykonanego modelu (model jest w środku pusty).


PIC


Ile klocków łącznie zużył Oskar na wykonanie całego modelu?
A) 315 B) 230 C) 246 D) 210

Bryłę ułożono z jednakowych sześciennych klocków. Na rysunkach przedstawiony jest widok tej bryły z dwóch stron.


PIC


Z ilu klocków składa się ta bryła?
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

Każdy z dwóch jednakowych sześcianów o krawędzi 2 cm podzielono na mniejsze sześciany o krawędzi 1 cm. Czy z otrzymanych w ten sposób małych sześciennych kostek można ułożyć jeden pełny sześcian, tak by wszystkie kostki były wykorzystane? Wybierz odpowiedź T lub N i jej uzasadnienie wybrane spośród A, B, C, D.

TakNie
ponieważ
A) Liczba małych kostek nie jest podzielna przez 3.
B) Liczba małych kostek jest potęgą liczby 2.
C) Liczba małych kostek jest drugą potęgą liczby naturalnej.
D) Liczba małych kostek nie jest trzecią potęgą liczby naturalnej.
Ukryj Podobne zadania

W koszu były 203 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono. Ile klocków odłożono?
A) 150 B) 125 C) 78 D) 53

Ukryj Podobne zadania

W koszu były 303 jednakowe sześcienne klocki. Zbudowano z nich możliwie największy sześcian, a pozostałe odłożono. Ile klocków odłożono?
A) 87 B) 125 C) 178 D) 216

Drewniany sześcian rozcięto na identyczne mniejsze sześciany, a następnie usunięto część z nich tworząc trzy puste tunele łączące przeciwległe ściany (zobacz rysunek). Otrzymana w ten sposób bryła została w całości zanurzona w niebieskiej farbie.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Otrzymana bryła składa się ze 110 małych sześcianów. PF
24 małe sześciany mają dokładnie jedną ścianę pomalowaną na niebiesko.PF

Dwa sześciany – jeden o krawędzi 2 i drugi o krawędzi 3 – pocięto na sześciany o krawędzi 1. Z otrzymanych sześcianów zbudowano prostopadłościan. Żadna ściana tego prostopadłościanu nie jest kwadratem. Pole powierzchni zbudowanego prostopadłościanu jest równe
A) 35 B) 47 C) 94 D) 142

Ukryj Podobne zadania

Dwa sześciany – jeden o krawędzi 3 i drugi o krawędzi 4 – pocięto na sześciany o krawędzi 1. Z otrzymanych sześcianów zbudowano prostopadłościan. Żadna ściana tego prostopadłościanu nie jest kwadratem. Pole powierzchni zbudowanego prostopadłościanu jest równe
A) 150 B) 222 C) 366 D) 111

Jacek z 14 jednakowych sześciennych kostek skleił figurę, której widok z przodu i z tyłu przedstawiono na rysunkach.


PIC


Całą figurę, również od spodu, Jacek pomalował. Ile sześciennych kostek ma pomalowane dokładnie 4 ściany?
A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Dagmara z 20 jednakowych sześciennych kostek skleiła figurę, której widok z przodu i z tyłu przedstawiono na rysunkach.


PIC


Całą figurę, również od spodu, Dagmara pomalowała. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Dokładnie 7 kostek ma pomalowane dokładnie 3 ściany.PF
Dokładnie 7 kostek ma pomalowane dokładnie 2 ściany. PF

Z 36 sześcianów o krawędziach długości 1 zbudowano graniastosłup prawidłowy czworokątny. Które wymiary, z podanych w tabeli, może mieć ten graniastosłup?

I 1 × 3 × 12
II 1 × 6× 6
III2 × 2× 9
IV2 × 3× 6
V 3 × 3× 4

A) I, II i III B) III, IV i V C) I, II i IV D) II, III i V E) Wszystkie podane.

Ukryj Podobne zadania

Z 9 sześcianów o krawędziach długości 2 zbudowano graniastosłup prawidłowy czworokątny. Które wymiary, z podanych w tabeli, może mieć ten graniastosłup?

I 1 × 6 × 12
II 6 × 2× 6
III3 × 3× 8
IV2 × 2 × 18
V 2 × 3 × 12

A) II, III i IV B) III i IV C) II i IV D) Wszystkie podane.

Na rysunku poniżej przedstawiono siatkę sześcianu. Punkty: P,S,T ,W ,Z są środkami jego krawędzi.


PIC


Po złożeniu sześcianu z tej siatki punkt P pokryje się z punktem
A) W B) Z C) T D) S

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku poniżej przedstawiono siatkę sześcianu. Punkty: P,S,T ,W ,Z są środkami jego krawędzi.


PIC


Po złożeniu sześcianu z tej siatki punkt T pokryje się z punktem
A) P B) S C) W D) Z

Jedną ścianę drewnianego sześcianu pomalowano na czerwono, a pozostałe – na biało. Ten sześcian rozcięto na 27 jednakowych sześcianów. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Tylko cztery małe sześciany mają dokładnie jedną ścianę pomalowaną na biało. PF
Tylko cztery małe sześciany mają trzy ściany pomalowane na biało. PF
Ukryj Podobne zadania

Dwie przeciwległe ściany drewnianego sześcianu pomalowano na czerwono, a pozostałe – na biało. Ten sześcian rozcięto na 27 jednakowych sześcianów. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Sześć małych sześcianów ma dokładnie jedną ścianę pomalowaną farbą. PF
Tylko cztery małe sześciany mają jedną ścianę pomalowaną na biało. PF

Prostopadłościan o wymiarach √3-- 3 2 cm , 3√ -- 5 2 cm i √3 -- 4 2 cm podzielono na 60 jednakowych sześcianów. Objętość jednego sześcianu jest równa
A) 1 cm 3 B) 2 cm 3 C) √3-- 3 2 cm D) √ --- 3 60 cm

Z sześcianu o objętości 3 27 cm usunięto jedną kostkę sześcienną o krawędzi 1 cm. Ściana usuniętej kostki należała do ściany sześcianu, ale żaden z wierzchołków tej kostki nie należał do krawędzi sześcianu. Pole powierzchni powstałej bryły jest równe
A) 2 48 cm B) 2 54 cm C) 2 58 cm D) 2 59 cm

W koszu znajdowały się jednakowe sześcienne klocki, których ściany są kwadratami o polu powierzchni 49 cm 2 . Z wszystkich tych klocków zbudowano prostopadłościan o objętości 3 773 cm 3 . W koszu znajdowało się A/B klocków.
A) 11 B) 77
Pole powierzchni całkowitej zbudowanego prostopadłościanu jest równe C/D.
C) 2156 cm 2 D) 2254 cm 2

Sześcian o objętości 3 1 m rozcięto na sześciany o krawędzi 1 cm. Gdyby wszystkie otrzymane sześciany ustawiono jeden za drugim, tak jak na rysunku, to powstałby prostopadłościan.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jedna z krawędzi powstałego prostopadłościanu miałaby długość 10 km.PF
Objętość prostopadłościanu byłaby 100 razy większa od objętości początkowego sześcianu. PF
Ukryj Podobne zadania

Z 1 000 000 sześcianów o objętości 3 1 cm zbudowano prostopadłościan o polu podstawy równym 8 cm 2 .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Objętość prostopadłościanu jest równa 3 10 m . PF
Wysokość prostopadłościanu jest równa 1,25 km.PF

Z przedstawionych na rysunku siatek sklejono cztery sześciany.


PIC


W ilu z tych sześcianów naprzeciwko ściany oznaczonej literą A znajduje się ściana oznaczona literą B ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Krawędź sześcianu ma długość √ -- 2 + 3 6 .
Suma długości wszystkich krawędzi sześcianu jest równa A/B.
A) √ -- 24 + 36 6 B) √ -- 12 + 18 6
Pole powierzchni jednej ściany sześcianu jest równe C/D.
C) √ -- 58 + 12 6 D) √ -- 58 + 6 6

Strona 1 z 2
spinner