Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f jest rosnąca w przedziale
A) ⟨ ⟩ − 52,− 1 B) ⟨ ⟩ − 52,2 C) ⟨− 1,5⟩ D) ⟨−4 ,5⟩

*Ukryj

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f jest rosnąca w przedziale
A) ⟨ ⟩ − 52,− 1 B) ⟨ ⟩ − 92,− 52 C) ⟨− 1,2⟩ D) ⟨2,5⟩

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f jest malejąca w przedziale
A) ⟨ ⟩ − 52,− 1 B) ⟨ ⟩ − 52,2 C) ⟨− 1,5⟩ D) ⟨−4 ,−1 ⟩

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f jest rosnąca w przedziale
A) ⟨ ⟩ − 1, 72 B) ⟨− 1,5⟩ C) ⟨2,5⟩ D) ⟨− 4,2⟩

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f jest malejąca w przedziale
A) ⟨ ⟩ − 52,2 B) ⟨2,5⟩ C) ⟨− 1,5⟩ D) ⟨− 4,− 1⟩

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f jest malejąca w przedziale
A) ⟨ ⟩ − 92,− 1 B) ⟨− 1,5⟩ C) ⟨2,5⟩ D) ⟨− 4,2⟩

Wykres której z poniższych funkcji nie posiada asymptoty poziomej?
A) 2 f(x ) = -x-2 2+x B) 2 f (x) = 2x+x- C) f(x) = -x-- 2+x D) f(x) = -x-- 2+x2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji y = f(x)


PIC


Pochodna y = f ′(x) funkcji y = f(x ) jest dodatnia w przedziale
A) (− 1,5) B) (− 3,2) C) (− 5,− 1) D) (0,5)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f osiąga minimum lokalne dla argumentu
A) − 52 B) − 1 C) − 4 D) 2

*Ukryj

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f osiąga maksimum lokalne dla argumentu
A) − 52 B) − 1 C) − 4 D) 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f osiąga minimum lokalne dla argumentu
A) − 52 B) − 1 C) − 4 D) 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f osiąga maksimum lokalne dla argumentu
A) − 52 B) − 1 C) − 4 D) 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f osiąga minimum lokalne dla argumentu
A) 72 B) − 1 C) − 4 D) 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f osiąga maksimum lokalne dla argumentu
A) 72 B) − 1 C) − 4 D) 2