Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Pochodna i granice

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f jest rosnąca w przedziale
A) ⟨ ⟩ − 52,− 1 B) ⟨ ⟩ − 52,2 C) ⟨− 1,5⟩ D) ⟨−4 ,5⟩

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f jest rosnąca w przedziale
A) ⟨ ⟩ − 1, 72 B) ⟨− 1,5⟩ C) ⟨2,5⟩ D) ⟨− 4,2⟩

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f jest rosnąca w przedziale
A) ⟨ ⟩ − 52,− 1 B) ⟨ ⟩ − 92,− 52 C) ⟨− 1,2⟩ D) ⟨2,5⟩

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f jest malejąca w przedziale
A) ⟨ ⟩ − 52,2 B) ⟨2,5⟩ C) ⟨− 1,5⟩ D) ⟨− 4,− 1⟩

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f jest malejąca w przedziale
A) ⟨ ⟩ − 52,− 1 B) ⟨ ⟩ − 52,2 C) ⟨− 1,5⟩ D) ⟨−4 ,−1 ⟩

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f jest malejąca w przedziale
A) ⟨ ⟩ − 92,− 1 B) ⟨− 1,5⟩ C) ⟨2,5⟩ D) ⟨− 4,2⟩

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Wynika stąd, że funkcja y = f (x) jest rosnąca w przedziale
A) ⟨− 3,4⟩ B) ⟨− 5,0⟩ C) ⟨1,5⟩ D) ⟨− 5,− 3⟩

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Wynika stąd, że funkcja y = f (x) jest rosnąca w przedziale
A) ⟨− 7,− 3⟩ B) ⟨− 4,− 1⟩ C) ⟨1,5⟩ D) ⟨− 3,4⟩

Wykres której z poniższych funkcji nie posiada asymptoty poziomej?
A) 2 f(x ) = -x-2 2+x B) 2 f (x) = 2x+x- C) f(x) = -x-- 2+x D) f(x) = -x-- 2+x2

Proste y = m1 i y = m2 , gdzie m 1 ⁄= m 2 są styczne do wykresu funkcji f (x) = x3 − 5x2 + 6x − 7 w punktach A = (x1,y1) i B = (x2,y2) . Zatem
A) x x = 2 1 2 B) x + x = − 10 1 2 3 C) x1x2 = 6 D) x1 + x2 = 10

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Wynika stąd, że
A) f(− 6) < f(− 5) B) f(− 5) < f(0) C) f(7) > f (0) D) f (6) > f(5)

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Wynika stąd, że
A) f(7 ) < f(0) B) f(6 ) < f(5) C) f(− 6) > f (− 5) D) f (− 5) > f(0)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji y = f(x)


PIC


Pochodna y = f ′(x) funkcji y = f(x ) jest dodatnia w przedziale
A) (− 1,5) B) (− 3,2) C) (− 5,− 1) D) (0,5)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f osiąga minimum lokalne dla argumentu
A) − 52 B) − 1 C) − 4 D) 2

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f osiąga maksimum lokalne dla argumentu
A) − 52 B) − 1 C) − 4 D) 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f osiąga minimum lokalne dla argumentu
A) 72 B) − 1 C) − 4 D) 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f osiąga minimum lokalne dla argumentu
A) − 52 B) − 1 C) − 4 D) 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f osiąga maksimum lokalne dla argumentu
A) 72 B) − 1 C) − 4 D) 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pochodnej ′ y = f (x) funkcji y = f(x) .


PIC


Funkcja f osiąga maksimum lokalne dla argumentu
A) − 52 B) − 1 C) − 4 D) 2

Ukryj Podobne zadania
spinner