Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wyznacz dziedzinę funkcji 3 2 f(x ) = lo gxx−+13(x − x − 8x + 12 ) .

*Ukryj

Wyznacz dziedzinę funkcji 3 f(x ) = lo gxx++13(x − 3x + 2) .

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których dziedziną funkcji

 2 2 f(x ) = log[(m + m − 6)x + (m − 2)x + 1]

jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.

Wyznacz dziedzinę funkcji x2−-9x+14- f(x ) = lo gx x2− 4 .

*Ukryj

Wyznacz dziedzinę funkcji określonej wzorem 24+-8x−2x2 f(x ) = lo g2x+1 x+ 5 .

Wyznacz te wartości parametru k , dla których dziedziną funkcji ∘ ----------------- f (x) = log(x 2 + 4x + k) jest zbiór liczb rzeczywistych.

Określ dziedzinę funkcji √8−2x- f(x) = logx .

Wyznacz dziedzinę funkcji 3 2 2 f(x) = |lo g2(−x − 4x + 3x + 18) − log2(− 2x − 2x + 12)| .

Wyznacz dziedzinę i najmniejszą wartość funkcji √- 2 f(x) = log 22(8x − x ) .

Wyznacz dziedzinę funkcji 2 f(x ) = lo g2cosx(9− x ) i zapisz ją w postaci sumy przedziałów liczbowych.

Wyznacz dziedzinę funkcji 15x−2x2−x3 f(x ) = lo g2x x3+ 3

Wyznacz dziedzinę funkcji

 ∘ ------------------- ( x− 2 2x − 4 3x − 6 10x − 20 ) y = x3 − 3x2 − 4x + 12 + lo g5−x -----+ -------+ -------+ ...+ --------- 5 5 5 5

Wyznacz dziedzinę funkcji ( 2 )3 f(x ) = lo g3−x x-−xx−−2-2 2+x

*Ukryj

Wyznacz dziedzinę funkcji 2−x-−x2- f(x ) = lo g23+−xx (x+2)3 .

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których dziedziną funkcji

 2 f(x) = log (mx + 4mx + m + 3)

jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.

Dany jest wielomian 3 2 W (x) = 10x + 15x + 7x + 1 .

 • Zapisz wielomian W (x) jako iloczyn wielomianów liniowych.
 • Określ dziedzinę funkcji ( ) f (x) = log (−x ) + log − W-(x) 3 3 x .