Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje/Logarytm/Dziedzina

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których dziedziną funkcji

 2 2 f(x ) = log[(m + m − 6)x + (m − 2)x + 1]

jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz te wartości parametru k , dla których dziedziną funkcji  ∘ ----------------- f (x) = log(x 2 + 4x + k) jest zbiór liczb rzeczywistych.

Wyznacz dziedzinę funkcji  2 f(x ) = lo g2cosx(9− x ) i zapisz ją w postaci sumy przedziałów liczbowych.

Ukryj Podobne zadania

Wyznacz wszystkie wartości parametru m , dla których dziedziną funkcji

 2 f(x) = log (mx + 4mx + m + 3)

jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.

Dany jest wielomian  3 2 W (x) = 10x + 15x + 7x + 1 .

  • Zapisz wielomian W (x) jako iloczyn wielomianów liniowych.
  • Określ dziedzinę funkcji  ( ) f (x) = log (−x ) + log − W-(x) 3 3 x .
spinner