Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Suma trzydziestu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) danego wzorem an = 13n + 1 jest równa
A) 370 B) 185 C) 11 D) 12 1 3

*Ukryj

Suma dziesięciu początkowych wyrazów nieskończonego ciągu arytmetycznego an = 2n − 1 wynosi
A) 80 B) 90 C) 110 D) 100

Suma dwudziestu początkowych wyrazów nieskończonego ciągu arytmetycznego an = n− 10 wynosi
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

Ciąg arytmetyczny (an) jest określony wzorem an = 2n − 1 , dla n ≥ 1 . Suma stu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 9900 B) 9950 C) 10000 D) 10050

Suma dwudziestu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) danego wzorem an = 12n − 3 jest równa
A) 45 2 B) 2 51 2 C) 45 D) 1 22 2

Suma dwudziestu początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (an) danego wzorem an = 12n + 5 jest równa
A) 205 B) 410 C) 200 D) 210

Ciąg arytmetyczny (an) określony jest wzorem an = 4n + 4 . Zatem suma a3 + a1 jest równa
A) a8 B) a6 C) a4 D) a 5

*Ukryj

Ciąg arytmetyczny (an) określony jest wzorem an = 2n + 4 . Zatem suma a4 + a2 jest równa
A) a8 B) a6 C) a4 D) a 5

Ciąg arytmetyczny (an) określony jest wzorem an = 3n + 6 . Zatem suma a3 + a1 jest równa
A) a12 B) a6 C) a8 D) a 5

Ciągiem arytmetycznym jest ciąg o wyrazie ogólnym an równym:
A) an = 3⋅2n B) 2 an = 4n3+-−29n C) 2n+-3- an = n+2 D) n2+1- an = 3

Dany jest ciąg arytmetyczny (an ) określony wzorem n an = log (2 ⋅0,1 ) dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) r = − 1 B) r = lo g2 C) r = 0,1 D) r = 1

Dany jest ciąg arytmetyczny (an ) określony wzorem √ -- n−1+√-3n- an = 2n − √ 3+1 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) √- √--3- r = − 3+1 B) √ -- r = 2 C) √ -- r = 2 2 D) √ -- r = 2 − 1

Różnica ciągu arytmetycznego (an) o wyrazie ogólnym 3−4n- an = 2 jest równa
A) -2 B) -3 C) − 32 D) 3

*Ukryj

Dany jest ciąg arytmetyczny (an ) określony wzorem 2(3−n) an = 5 dla każdej liczby całkowitej n ≥ 1 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) r = − 25 B) r = 15 C) r = − 1 5 D) r = 2 5

Ciąg arytmetyczny (an) jest określony wzorem an = − 2n + 1 dla n ≥ 1 . Różnica tego ciągu jest równa
A) − 1 B) 1 C) − 2 D) 3

Różnica ciągu arytmetycznego (an) o wyrazie ogólnym 5−3n- an = 5 jest równa
A) 25 B) − 35 C) 35 D) − 2 5

Dany jest ciąg arytmetyczny (an) określony wzorem 1 an = 1 6− 2 ⋅ n dla każdej liczby całkowitej n ≥ 1 . Różnica r tego ciągu jest równa
A) r = − 16 B) r = − 1 2 C) -1 r = − 32 D) 1 r = 152

Ciągiem arytmetycznym jest ciąg o wyrazie ogólnym an równym:
A) an = 4n B) an = 2n C) an = − 3n − 3 D) an = 3+ n2