Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , dane są dwa wyrazy: a2 = 1 1 i a4 = 7 . Suma czterech początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 36 B) 40 C) 13 D) 20

*Ukryj

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , dane są dwa wyrazy: a2 = 1 3 i a4 = 7 . Suma czterech początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 92 B) 39 C) 46 D) 50

W ciągu arytmetycznym (an) dane są a1 = 3 i a2 = 7 . Wtedy suma S 12 = a1 + a 2 + ⋅⋅⋅ + a12 jest równa
A) 324 B) 300 C) 282 D) 306

*Ukryj

Suma dwudziestu początkowych wyrazów nieskończonego ciągu arytmetycznego (an) , w którym a1 = 0 ,5 oraz a 3 = 312 jest równa
A) 295 B) 298 C) 305 D) 308

Wzór ogólny ciągu arytmetycznego, w którym a3 = 30 i a 41 = 524 , to
A) an = 13n − 9 B) an = 13n + 4 C) an = 52n − 52 D) an = 52n

W ciągu arytmetycznym √ -- a1 = 2 2 i √ -- a2 = 2 2+ 2 . Suma wyrazów od dziesiątego do czterdziestego włącznie jest równa
A) √ -- 20 2 + 9 0 B) √ -- 60 2 + 1470 C) 80√ 2-+ 15 60 D) 62√ 2-+ 1488

Dwa kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego są równe 79 i 75. Wyrazem tego ciągu może być liczba
A) 2015 B) 2016 C) 2017 D) 2018

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy √ -- 7 − 5 , a drugi wyraz jest równy √ -- 2 7− 1 . Różnica tego ciągu jest równa
A) √ -- 7 + 4 B) √ -- 7 − 6 C) √ -- − 7 − 4 D) √ -- − 7 − 6

*Ukryj

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy √ -- 2 3 − 2 , a drugi wyraz jest równy √ -- 3 − 4 . Różnica tego ciągu jest równa
A) √ -- 3 + 2 B) √ -- − 3 − 6 C) √ -- 3 − 6 D) √ -- − 3 − 2

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy √ -- 3 5 − 5 , a drugi wyraz jest równy √ -- 2 5− 1 . Różnica tego ciągu jest równa
A) √ -- − 3 5 − 4 B) √ -- − 5 − 6 C) √ -- − 5+ 4 D) √ -- 5 − 4

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy log 53 , a drugi wyraz lo g515 . Różnica tego ciągu to liczba
A) log 545 B) lo g512 C) 1 D) 12

*Ukryj

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy log 72 , a drugi wyraz lo g714 . Różnica tego ciągu to liczba
A) log 728 B) 1 C) lo g 12 7 D) 7

Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy log 23 , a drugi wyraz lo g212 . Różnica tego ciągu to liczba
A) log 29 B) 2 C) lo g 36 2 D) -2

Dany jest ciąg arytmetyczny (an ) , określony dla n ≥ 1 , o którym wiemy, że: a1 = 2 i a2 = 9 . Wtedy an = 79 dla
A) n = 10 B) n = 1 1 C) n = 12 D) n = 13

*Ukryj

Dany jest ciąg arytmetyczny (an ) , określony dla n ≥ 1 , o którym wiemy, że: a1 = 3 i a2 = 11 . Wtedy an = 107 dla
A) n = 11 B) n = 1 2 C) n = 13 D) n = 14

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , dane są: a 1 = 5 , a2 = 1 1 . Wtedy
A) a14 = 71 B) a12 = 71 C) a = 71 11 D) a = 71 10

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , dane są: a 1 = 7 , a2 = 1 2 . Wtedy
A) a13 = 77 B) a14 = 77 C) a = 77 15 D) a = 77 16

Liczby (3,8,13) są kolejnymi początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba
A) 48 B) 103 C) 168 D) 190

*Ukryj

Liczby (2,7,12) są kolejnymi początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba
A) 47 B) 112 C) 179 D) 147

Liczby (4,9,14) są kolejnymi początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Do wyrazów tego ciągu nie należy liczba
A) 49 B) 191 C) 169 D) 104

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , dane są dwa wyrazy: a1 = − 1 1 oraz a 19 = 2 5 . Wtedy suma

a1 + a 3 + a5 + ...+ a17 + a19

jest równa
A) 133 B) 63 C) 70 D) 49

Ciąg (an ) określony dla n ≥ 1 jest arytmetyczny oraz a3 = 10 i a4 = 14 . Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) a1 = − 2 B) a 1 = 2 C) a = 6 1 D) a = 12 1

*Ukryj

Ciąg (an ) określony dla n ≥ 1 jest arytmetyczny oraz a3 = 15 i a4 = 11 . Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) a1 = 23 B) a1 = 3 C) a = 1 9 1 D) a = 7 1

Liczby 2, − 1, − 4 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego (an) , określonego dla liczb naturalnych n ≥ 1 . Wzór ogólny tego ciągu ma postać
A) an = − 3n + 5 B) an = n − 3 C) an = −n + 3 D) an = 3n − 5

*Ukryj

Liczby 3, − 2, − 7 są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego (an) , określonego dla liczb naturalnych n ≥ 1 . Wzór ogólny tego ciągu ma postać
A) an = 5n − 8 B) an = n − 5 C) an = − 5n + 8 D) an = −n − 5

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 , są dane dwa wyrazy: a1 = 2 i a 2 = 5 . Stąd wynika, że n –ty wyraz tego ciągu jest określony wzorem
A) an = 3n − 1 B) an = 3n + 2 C) an = 2n + 3 D) an = 2n− 1

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 , są dane dwa wyrazy: a1 = 5 i a 2 = 2 . Stąd wynika, że n –ty wyraz tego ciągu jest określony wzorem
A) an = 2− 3n B) an = − 1+ 6n C) an = 8 − 3n D) an = 2 + 3n

Liczby {11, 1, − 9} są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego (an) , określonego dla liczb naturalnych n ≥ 1 . Wzór ogólny tego ciągu ma postać
A) an = −1 0n− 21 B) an = 10n − 21 C) an = 1 0n + 21 D) an = − 10n + 21

W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy 14, a jedenasty jest równy 34. Różnica tego ciągu jest równa
A) 9 B) 52 C) 2 D) 2 5

*Ukryj

Dany jest ciąg arytmetyczny (an) dla n ≥ 1 , w którym a10 = 11 oraz a100 = 111 . Wtedy różnica r tego ciągu jest równa
A) 190 B) − 100 C) 10 9 D) 100

W ciągu arytmetycznym piąty wyraz jest równy 11, a dziewiąty jest równy 25. Różnica tego ciągu jest równa
A) 14 B) 27 C) 7 D) 7 2

Trzydziesty wyraz ciągu arytmetycznego (an ) jest równy 4, a trzydziesty piąty wyraz tego ciągu jest równy 7. Wówczas różnica ciągu (an) jest równa
A) 5 B) 3 C) 5 3 D) 3 5

W ciągu arytmetycznym trzeci wyraz jest równy 12, a jedenasty jest równy 42. Różnica tego ciągu jest równa
A) 30 B) 382 C) 8 D) 15 4

W ciągu arytmetycznym czwarty wyraz jest równy 13, a jedenasty jest równy 34. Różnica tego ciągu jest równa
A) 3 B) 513- C) 21 D) 34 7

Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 12, a trzeci wyraz jest równy 5. Wzór na ogólny wyraz tego ciągu to
A) an = 2 6− 7n B) an = 1 2+ 7n C) an = 1 2+ 5n D) an = 12n + 5

*Ukryj

Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 5, a trzeci wyraz jest równy 12. Wzór na ogólny wyraz tego ciągu to
A) an = 5 + 7n B) an = 7n − 9 C) an = 1 2+ 5n D) an = 12n + 5

Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 10, a trzeci wyraz jest równy 6. Wzór na ogólny wyraz tego ciągu to
A) an = 1 0n + 6 B) an = 1 0− 4n C) an = 6n + 10 D) an = 18 − 4n

Dwa wyrazy ciągu arytmetycznego o wyrazach całkowitych są równe 200 i 101. Różnica tego ciągu może być równa
A) 5 B) 18 C) 11 D) 199

*Ukryj

Dwa wyrazy ciągu arytmetycznego o wyrazach całkowitych są równe 319 i 409. Różnica tego ciągu może być równa
A) 12 B) 18 C) 11 D) 19

Dany jest ciąg arytmetyczny (− 12 ,− 8 ,− 4 ,...) . Czterdziesty wyraz tego ciągu jest równy
A) -148 B) 144 C) 148 D) 166

*Ukryj

Dany jest ciąg arytmetyczny (− 16 ,− 1 2,− 8,...) . Trzydziesty wyraz tego ciągu jest równy
A) -132 B) -136 C) 100 D) 104

Dany jest ciąg arytmetyczny (− 9,− 6,− 3,...) . Czterdziesty wyraz tego ciągu jest równy
A) -111 B) 126 C) 111 D) 108

Osiemnasty wyraz ciągu arytmetycznego 3,7,11,... jest równy:
A) 71 B) 68 C) 75 D) 72

Suma wszystkich wyrazów ciągu arytmetycznego, w którym a1 = r = 5 , a ostatni wyraz wynosi 250 jest równa
A) 6385 B) 6475 C) 6375 D) 6575

W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a3 = 13 i a5 = 39 . Wtedy wyraz a1 jest równy
A) 13 B) 0 C) -13 D) -26

*Ukryj

W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a4 = 26 i a6 = 52 . Wtedy wyraz a1 jest równy
A) − 13 B) 0 C) 13 D) − 26

W ciągu arytmetycznym (an) mamy: a2 = 5 i a4 = 11 . Oblicz a5 .
A) 8 B) 14 C) 17 D) 6

W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a7 = 1 8 i a13 = − 6 . Wtedy wyraz a1 jest równy
A) − 1 B) − 19 C) 29 D) 42

W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a7 = 1 3 i a13 = − 11 . Wtedy wyraz a 1 jest równy
A) -4 B) 24 C) 37 D) -24

W ciągu arytmetycznym (an) mamy: a2 = 4 i a5 = 16 . Oblicz a6 .
A) 4 B) 12 C) 22 D) 20

Ciąg (an) określony dla n ≥ 1 jest arytmetyczny oraz a3 = 2 i a5 = 8 . Pierwszy wyraz tego ciągu jest równy
A) − 4 B) − 3 C) − 2 D) − 1

O ciągu arytmetycznym (an ) wiadomo, że a3 = 7 oraz a6 = 13 . Wynika stąd, że
A) a2 = 3 B) a2 = 4 C) a = 6 2 D) a = 5 2

W ciągu arytmetycznym a1 = 3 oraz a20 = 7 . Wtedy suma S 20 = a1 + a 2 + ...+ a19 + a 20 jest równa
A) 95 B) 200 C) 230 D) 100

*Ukryj

W ciągu arytmetycznym a1 = − 6 oraz a30 = 24 . Wtedy suma S 30 = a1 + a 2 + ...+ a29 + a 30 jest równa
A) 240 B) 4680 C) 270 D) 540

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , dane są dwa wyrazy: a1 = 7 oraz a8 = −4 9 . Suma ośmiu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) − 168 B) − 18 9 C) − 21 D) − 42

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , dane są dwa wyrazy: a1 = − 1 1 oraz a9 = 5 . Suma dziewięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) − 24 B) − 27 C) − 16 D) − 18

W ciągu arytmetycznym a1 = 5 oraz a40 = 2 5 . Wtedy suma S 40 = a1 + a 2 + ...+ a39 + a 40 jest równa
A) 585 B) 600 C) 1200 D) 575

W ciągu arytmetycznym a1 = 2 oraz a19 = 6 . Wtedy suma S 19 = a1 + a2 + ...+ a19 jest równa
A) 76 B) 80 C) 152 D) 160

W ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n ≥ 1 , dane są dwa wyrazy: a1 = 3 1 oraz a 18 = −1 9 . Suma osiemnastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 102 B) 108 C) 105 1- 17 D) − 171

W ciągu arytmetycznym (an) dane są: a2 = − 2 i a7 = − 7 . Wtedy
A) a2014 = − 2015 B) a2014 = −2 014 C) a = 2011 2014 D) a = 2 014 2014

*Ukryj

Drugi wyraz ciągu arytmetycznego jest równy − 3 , a dziesiąty wyraz jest równy 21. Szósty wyraz tego ciągu ma wartość
A) 8 B) 9 C) 6 D) 12

Strona 1 z 2>