Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa  ∘ 1800 . Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 5 B) 7 C) 10 D) 12

*Ukryj

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa  ∘ 1260 . Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 7 B) 9 C) 10 D) 11

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa  ∘ 1980 . Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 7 B) 9 C) 13 D) 12

Jeżeli suma kątów wewnętrznych wielokąta foremnego jest równa  ∘ 1260 to wielokąt ten ma wierzchołków:
A) 8 B) 10 C) 7 D) 9

Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa  ∘ 1440 . Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 5 B) 7 C) 10 D) 8

Punkty A ,B ,C ,D ,E,F ,G są wierzchołkami siedmiokąta foremnego.


PIC


Miara zaznaczonego na rysunku kąta AF C jest równa
A) 360∘ 14 B) 360∘ 7 C) 300∘ 14 D) 300∘- 7

*Ukryj

Punkty A ,B ,C ,D ,E są wierzchołkami pięciokąta foremnego. Miara zaznaczonego na rysunku kąta ACE jest równa


PIC


A) 72∘ B) 3 6∘ C) 48∘ D) 38∘

Liczba przekątnych wielokąta wypukłego jest 4 razy większa od liczby jego boków. Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 8 B) 9 C) 10 D) 11

*Ukryj

Liczba przekątnych wielokąta wypukłego jest 5 razy większa od liczby jego boków. Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 10 B) 11 C) 13 D) 14

Liczba przekątnych wielokąta wypukłego jest 6 razy większa od liczby jego boków. Wynika stąd, że liczba boków tego wielokąta jest równa
A) 15 B) 14 C) 13 D) 12

W którym wielokącie liczba przekątnych jest dwa razy większa od liczby boków?
A) w pięciokącie B) w sześciokącie C) w siedmiokącie D) w ośmiokącie

Miara kąta wewnętrznego ośmiokąta foremnego jest równa:
A) 120 ∘ B) 45∘ C) 13 5∘ D) 10 0∘

Pięciokąt ABCDE jest foremny. Wskaż trójkąt podobny do trójkąta ECD


PIC


A) △ABG B) △ACE C) △F BG D) △CBG

Miary kątów wewnętrznych pewnego pięciokąta pozostają w stosunku 3 : 4 : 5 : 6 : 9 . Najmniejszy kąt wewnętrzny tego pięciokąta ma miarę
A) 45∘ B) 2 0∘ C) 75∘ D) 60∘

*Ukryj

Miary kątów wewnętrznych pewnego pięciokąta pozostają w stosunku 5 : 6 : 7 : 8 : 1 0 . Najmniejszy kąt wewnętrzny tego pięciokąta ma miarę
A) 45∘ B) 2 0∘ C) 75∘ D) 60∘

Liczba przekątnych siedmiokąta foremnego jest równa
A) 7 B) 14 C) 21 D) 28

*Ukryj

Liczba przekątnych sześciokąta foremnego jest równa
A) 9 B) 14 C) 18 D) 6

Wielokąt o polu  2 180 cm przekształcono przez podobieństwo o skali k tak, że jego pole zmniejszyło się o 100 cm 2 . Skala podobieństwa jest równa:
A) k = 4 9 B) k = 2 3 C)  10 k = 18 D)  16 k = 81

W każdym n –kącie wypukłym (n ≥ 3 ) liczba przekątnych jest równa n(n−-3) 2 . Wielokątem wypukłym, w którym liczba przekątnych jest o 25 większa od liczby boków, jest
A) siedmiokąt. B) dziesięciokąt. C) dwunastokąt. D) piętnastokąt.

Liczba przekątnych dziewięciokąta foremnego jest równa
A) 20 B) 54 C) 21 D) 27

*Ukryj

Liczba przekątnych ośmiokąta foremnego jest równa
A) 20 B) 14 C) 21 D) 27

Pięciokąt ABCDE jest foremny. Wskaż trójkąt przystający do trójkąta ECD


PIC


A) △ABF B) △CAB C) △IHD D) △ABD

*Ukryj

Pięciokąt ABCDE jest foremny. Wskaż trójkąt przystający do trójkąta BEC


PIC


A) △ABF B) △CAB C) △IHD D) △BDA

Liczba przekątnych jest równa liczbie boków w
A) prostokącie B) pięciokącie C) sześciokącie D) siedmiokącie

*Ukryj

Liczba przekątnych jest o 3 większa niż liczba boków w
A) prostokącie B) pięciokącie C) sześciokącie D) siedmiokącie

Liczba przekątnych jest dwa razy większa niż liczba boków w
A) prostokącie B) pięciokącie C) sześciokącie D) siedmiokącie