Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy
A) 0 ≤ p < 0,2 B) 0 ,2 ≤ p ≤ 0,3 5 C) 0,35 < p ≤ 0,5 D) 0,5 < p ≤ 1

*Ukryj

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie jednego orła w tych trzech rzutach. Wtedy
A) 0 ≤ p < 0,25 B) 0,25 ≤ p ≤ 0,4 C) 0,4 < p ≤ 0,5 D) p > 0,5

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania co najwyżej jednej reszki w tych trzech rzutach. Wtedy
A) 0 ≤ p < 0,35 B) 0,35 ≤ p ≤ 0 ,45 C) 0,45 < p ≤ 0,6 D) 0,6 < p ≤ 1

Rzucamy dziewięć razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania co najwyżej 8 orłów w tych dziewięciu rzutach. Wtedy
A) 0 ≤ p < 0,88 B) 0,88 ≤ p ≤ 0 ,96 C) 0,96 < p ≤ 0,99 D) 0,99 < p ≤ 1

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednej reszki jest równe
A) 78 B) 12 C) 14 D) 1 8

*Ukryj

Rzucamy cztery razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednego orła jest równe
A) 78 B) 1156 C) 14 D) -7 16

Rzucamy 10 razy symetryczną monetą. Niech pn dla n = 1,2 ,...,9 oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dwóch orłów w rzutach o numerach n i n + 1 . Wtedy
A) p = 1− p 8 9 B) p = 1 − p 8 7 C)  1 p8 = 2 D)  1 p 8 = 4

Prawdopodobieństwo, że w trzykrotnym rzucie symetryczną monetą otrzymamy dwa orły i jedną reszkę, jest równe
A) 34 B) 0,5 C) 0,375 D) 2 3

*Ukryj

Prawdopodobieństwo, że w czterokrotnym rzucie symetryczną monetą otrzymamy trzy reszki i jednego orła, jest równe
A) 34 B) 0,375 C) 0,25 D) 2 3

Doświadczenie losowe polega na trzykrotnym rzucie monetą. Prawdopodobieństwo, że dokładnie dwa razy wylosujemy orła wynosi
A) 36 B) 37 C) 38 D) 3 9

Prawdopodobieństwo, że w czterokrotnym rzucie symetryczną monetą otrzymamy trzy orły i jedną reszkę, jest równe
A) 34 B) 0,25 C) 0,375 D) 2 3

Rzucamy trzykrotnie symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że w trzecim rzucie wypadnie orzeł jest równe
A) 14 B) 38 C) 12 D) 3 4

Rzucamy czterokrotnie symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że otrzymamy co najmniej dwa orły jest równe
A) 1116 B) 58 C) 156 D) 7 8

*Ukryj

Rzucamy czterokrotnie symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że otrzymamy co najmniej dwie reszki jest równe
A) 156 B) 1116- C) 78 D) 5 8

Prawdopodobieństwo, że przy rzucie pięcioma monetami otrzymamy co najmniej trzy orły, jest równe
A) 2302 B) 316- C) 12 D) 11 32

*Ukryj

Prawdopodobieństwo, że przy rzucie pięcioma monetami otrzymamy co najmniej trzy reszki, jest równe
A) 2302 B) 12 C) 136 D) 11 32

Prawdopodobieństwo, że przy rzucie pięcioma monetami otrzymamy co najwyżej 2 reszki, jest równe
A) 2302 B) 316- C) 12 D) 11 32

Z pudełka zawierającego dwa rodzaje monet wybieramy losowo dwie. Prawdopodobieństwo wybrania co najmniej jednej monety dwuzłotowej jest równe 197 , a prawdopodobieństwo wybrania co najmniej jednej monety pięciozłotowej jest równe 10 17 . Zatem prawdopodobieństwo wybrania dokładnie jednej monety dwuzłotowej jest równe
A)  9 17 B) 15 17- C)  2 17 D) -902 17