Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Prawdopodobieństwo/Monety i banknoty

Wyszukiwanie zadań

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Wtedy
A) 0 ≤ p < 0,2 B) 0 ,2 ≤ p ≤ 0,3 5 C) 0,35 < p ≤ 0,5 D) 0,5 < p ≤ 1

Ukryj Podobne zadania

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania co najwyżej jednej reszki w tych trzech rzutach. Wtedy
A) 0 ≤ p < 0,35 B) 0,35 ≤ p ≤ 0 ,45 C) 0,45 < p ≤ 0,6 D) 0,6 < p ≤ 1

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie jednego orła w tych trzech rzutach. Wtedy
A) 0 ≤ p < 0,25 B) 0,25 ≤ p ≤ 0,4 C) 0,4 < p ≤ 0,5 D) p > 0,5

Rzucamy dziewięć razy symetryczną monetą. Niech p oznacza prawdopodobieństwo otrzymania co najwyżej 8 orłów w tych dziewięciu rzutach. Wtedy
A) 0 ≤ p < 0,88 B) 0,88 ≤ p ≤ 0 ,96 C) 0,96 < p ≤ 0,99 D) 0,99 < p ≤ 1

Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednej reszki jest równe
A) 78 B) 12 C) 14 D) 1 8

Ukryj Podobne zadania

Rzucamy cztery razy symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo otrzymania co najmniej jednego orła jest równe
A) 78 B) 1156 C) 14 D) -7 16

Rzucamy 10 razy symetryczną monetą. Niech pn dla n = 1,2 ,...,9 oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dwóch orłów w rzutach o numerach n i n + 1 . Wtedy
A) p = 1− p 8 9 B) p = 1 − p 8 7 C)  1 p8 = 2 D)  1 p 8 = 4

Prawdopodobieństwo, że w trzykrotnym rzucie symetryczną monetą otrzymamy dwa orły i jedną reszkę, jest równe
A) 34 B) 0,5 C) 0,375 D) 2 3

Ukryj Podobne zadania

Prawdopodobieństwo, że w czterokrotnym rzucie symetryczną monetą otrzymamy trzy reszki i jednego orła, jest równe
A) 34 B) 0,375 C) 0,25 D) 2 3

Prawdopodobieństwo, że w czterokrotnym rzucie symetryczną monetą otrzymamy trzy orły i jedną reszkę, jest równe
A) 34 B) 0,25 C) 0,375 D) 2 3

Doświadczenie losowe polega na trzykrotnym rzucie monetą. Prawdopodobieństwo, że dokładnie dwa razy wylosujemy orła wynosi
A) 36 B) 37 C) 38 D) 3 9

Rzucamy trzykrotnie symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że w trzecim rzucie wypadnie orzeł jest równe
A) 14 B) 38 C) 12 D) 3 4

Rzucamy czterokrotnie symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że otrzymamy co najmniej dwa orły jest równe
A) 1116 B) 58 C) 156 D) 7 8

Ukryj Podobne zadania

Rzucamy czterokrotnie symetryczną monetą. Prawdopodobieństwo, że otrzymamy co najmniej dwie reszki jest równe
A) 156 B) 1116- C) 78 D) 5 8

Prawdopodobieństwo, że przy rzucie pięcioma monetami otrzymamy co najmniej trzy orły, jest równe
A) 2302 B) 316- C) 12 D) 11 32

Ukryj Podobne zadania

Prawdopodobieństwo, że przy rzucie pięcioma monetami otrzymamy co najwyżej 2 reszki, jest równe
A) 2302 B) 316- C) 12 D) 11 32

Prawdopodobieństwo, że przy rzucie pięcioma monetami otrzymamy co najmniej trzy reszki, jest równe
A) 2302 B) 12 C) 136 D) 11 32

Z pudełka zawierającego dwa rodzaje monet wybieramy losowo dwie. Prawdopodobieństwo wybrania co najmniej jednej monety dwuzłotowej jest równe 197 , a prawdopodobieństwo wybrania co najmniej jednej monety pięciozłotowej jest równe 10 17 . Zatem prawdopodobieństwo wybrania dokładnie jednej monety dwuzłotowej jest równe
A)  9 17 B) 15 17- C)  2 17 D) -902 17

spinner