Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Jeden wielomian/Różne

Wyszukiwanie zadań

Wielomian W określony wzorem 2019 2000 W (x) = x − 3x + 2x + 6
A) jest podzielny przez (x − 1) i z dzielenia przez (x+ 1) daje resztę równą 6.
B) jest podzielny przez (x+ 1) i z dzielenia przez (x − 1 ) daje resztę równą 6.
C) jest podzielny przez (x − 1) i jest podzielny przez (x + 1) .
D) nie jest podzielny ani przez (x− 1) , ani przez (x + 1) .

Ukryj Podobne zadania

Wielomian W określony wzorem 2021 2020 W (x) = x + 3x + 2x − 6
A) jest podzielny przez (x − 1) i z dzielenia przez (x+ 1) daje resztę równą − 6 .
B) jest podzielny przez (x+ 1) i z dzielenia przez (x − 1 ) daje resztę równą − 6 .
C) jest podzielny przez (x − 1) i jest podzielny przez (x + 1) .
D) nie jest podzielny ani przez (x− 1) , ani przez (x + 1) .

Wiadomo, że wśród pierwiastków wielomianu 4 3 2 330x − 371x + 141x − 21x + 1 są odwrotności czterech różnych liczb pierwszych. Mediana wszystkich pierwiastków tego wielomianu jest równa
A) -4 15 B) 8- 15 C) -5 12 D) -6 35

Wiadomo, że wielomian 5 4 3 2 1 5x − 133x + 383x − 499x + 146x + 120 ma w zbiorze { } 76, 65, 87, 95 dokładnie jeden pierwiastek wymierny. Jest nim liczba

A) 6 5 B) 7 6 C) 8 7 D) 9 5

Ukryj Podobne zadania

Wiadomo, że wielomian 5 4 3 2 1 4x − 127x + 194x + 138x − 561x + 252 ma w zbiorze { } 73 , 251, 47, 272 dokładnie jeden pierwiastek wymierny. Jest nim liczba

A) 7 3 B) 21 5 C) 4 7 D) 272

Największa wartość funkcji 3 f(x ) = 1+ 12x − x
A) jest równa 17 B) jest równa − 1 5 C) jest równa 4 D) nie istnieje

Wielomian 5 4 W (x) = x − 2x − x+ 2
A) jest iloczynem wielomianów (x − 2) i (x4 + 1)
B) ma trzy miejsca zerowe
C) ma dwa miejsca zerowe
D) jest różnicą wielomianów 5 x − 2x i x+ 2

Ukryj Podobne zadania

Wielomian 3 2 W (x) = x − x − x+ 1
A) jest różnicą wielomianów P (x) = x3 − x 2 oraz Q (x) = −x − 1
B) nie ma pierwiastków
C) ma jeden pierwiastek
D) dla argumentu − 1 przyjmuje wartość zero

Wielomian 3 2 W (x) = x − x + 5x− 5
A) jest różnicą wielomianów P (x) = x3 − x2 oraz Q (x) = − 5x − 5
B) ma trzy pierwiastki
C) ma jeden pierwiastek
D) dla argumentu − 1 przyjmuje wartość zero

Wielomian 3 2 W (x) = x − x − 5x+ 5
A) jest różnicą wielomianów P (x) = x3 − x2 oraz Q (x) = − 5x − 5
B) dla argumentu − 1 przyjmuje wartość zero
C) ma jeden pierwiastek
D) ma trzy pierwiastki

Wielomian 3 2 W (x) = x − 3x + 3x − 1
A) można przedstawić w postaci iloczynu trzech jednakowych czynników
B) dla argumentu − 1 przyjmuje wartość − 2
C) wartość równą − 1 przyjmuje dla trzech argumentów
D) ma trzy różne pierwiastki

Ukryj Podobne zadania

Wielomian 3 2 W (x) = 3x − x − 3x + 1
A) można przedstawić w postaci iloczynu trzech jednakowych czynników
B) dla argumentu − 1 przyjmuje wartość − 2
C) wartość równą − 1 przyjmuje dla czterech argumentów
D) ma trzy różne pierwiastki

Wielomian 3 2 W (x) = x + 3x + 3x + 1
A) można przedstawić w postaci iloczynu trzech jednakowych czynników
B) dla argumentu − 1 przyjmuje wartość − 2
C) wartość równą − 1 przyjmuje dla trzech argumentów
D) ma trzy różne pierwiastki

Ukryj Podobne zadania

Wielomian 8 6 2 W (x) = x + 5x + 4x dla dowolnej liczby rzeczywistej x przyjmuje
A) tylko wartości ujemne B) tylko wartości dodatnie
C) wartości niedodatnie D) wartości nieujemne

Ukryj Podobne zadania

Wielomian 8 6 2 W (x) = −x − 5x − x dla dowolnej liczby rzeczywistej x przyjmuje
A) tylko wartości ujemne B) tylko wartości dodatnie
C) wartości niedodatnie D) wartości nieujemne

Wielomian 6 4 2 W (x) = x + 2x + x dla dowolnej liczby rzeczywistej x przyjmuje
A) wartości niedodatnie B) wartości nieujemne
C) tylko wartości ujemne D) tylko wartości dodatnie

spinner