Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Liniowy/Dany wykres

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja to może być określona wzorem
A)  √ -- y = 2x+ 1 B)  √ -- y = − 2x + 1 C) y = 1√-x + 1 2 D) y = − 1√-x + 1 2

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku poniżej przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja ta może być określona wzorem
A)  √ -- y = 2x+ 1 B)  √ -- y = − 2x + 1 C) y = 1√-x + 1 2 D) y = − 1√-x + 1 2

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu pewnej funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja liniowa g , której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem poziomej osi układu współrzędnych, jest określona wzorem
A) g(x ) = − 2x − 2 B) g (x ) = 2x − 2 C) g(x ) = − 2x+ 2 D) g (x ) = 2x + 2

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f , przy czym f (0) = − 1 i f(− 2) = 0 .


PIC


Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem początku układu współrzędnych. Funkcja g jest określona wzorem
A)  1 g(x ) = 2x + 1 B)  1 g(x) = 2 x− 1 C)  1 g(x ) = − 2x + 1 D) g (x ) = − 1x − 1 2

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f . Na wykresie tej funkcji leżą punkty A = (0,4) i B = (2,2) .


PIC


Obrazem prostej AB w symetrii względem początku układu współrzędnych jest wykres funkcji g określonej wzorem
A) g(x ) = x+ 4 B) g(x ) = x− 4 C) g(x) = −x − 4 D) g (x) = −x + 4

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f . Na wykresie tej funkcji leżą punkty A = (− 2,2) i B = (4,5) .


PIC


Obrazem prostej AB w symetrii względem początku układu współrzędnych jest wykres funkcji g określonej wzorem
A) g(x ) = 1x − 3 2 B) g (x) = − 1x + 3 2 C)  1 g(x ) = 2x + 3 D) g (x ) = − 12x − 3

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f , przy czym f (0) = − 2 i f(1) = 0 .


PIC


Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem początku układu współrzędnych. Funkcja g jest określona wzorem
A) g(x ) = 2x + 2 B) g (x) = 2x − 2 C) g(x ) = − 2x+ 2 D) g (x ) = − 2x − 2

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f , przy czym f (0) = − 2 i f(− 4) = 0 .


PIC


Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem prostej y = x . Funkcja g jest określona wzorem
A) g(x ) = 2x + 4 B) g (x) = 2x − 4 C) g(x ) = − 2x+ 4 D) g (x ) = − 2x − 4

Na rysunku poniżej przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej y = ax+ b .


PIC


Jakie nierówności spełniają współczynniki a i b ?
A) a > − 1 i b > − 1 B) a < − 1 i b < − 1 C) a > − 1 i b < − 1 D) a < − 1 i b > −1

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f(x ) = ax + b .


PIC


Współczynniki a oraz b we wzorze funkcji f spełniają zależność
A) a > − 1 i b > 1 B) a < − 1 i b > 1 C) a < − 1 i b < 1 D) a > − 1 i b < 1

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax+ b .


PIC


Jakie znaki mają współczynniki a i b ?
A) a < 0 i b < 0 B) a < 0 i b > 0 C) a > 0 i b < 0 D) a > 0 i b > 0

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f(x ) = ax + b .


PIC


Współczynniki a oraz b we wzorze funkcji f spełniają zależność
A) a + b > 0 B) a+ b = 0 C) a ⋅b > 0 D) a⋅b < 0

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f(x ) = ax + b .


PIC


Współczynniki a oraz b we wzorze funkcji f spełniają zależność
A) a + b < 0 B) a+ b = 0 C) a ⋅b > 0 D) a⋅b < 0

Dana jest funkcja liniowa f określona wzorem f(x ) = ax + b , gdzie a i b są liczbami rzeczywistymi. Wykres funkcji f przedstawiono w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) na rysunku poniżej


PIC


Współczynniki a i b we wzorze funkcji f spełniają warunki
A) a > 0 i b > 0 B) a > 0 i b < 0 C) a < 0 i b > 0 D) a < 0 i b < 0

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = ax + b , gdzie a i b są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Na rysunku obok przedstawiono fragment wykresu funkcji f w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) .


ZINFO-FIGURE


Liczba a oraz liczba b we wzorze funkcji f spełniają warunki:
A) a > 0 i b > 0 B) a > 0 i b < 0 C) a < 0 i b > 0 D) a < 0 i b < 0

Dana jest funkcja liniowa f określona wzorem f(x ) = ax + b , gdzie a i b są liczbami rzeczywistymi. Wykres funkcji f przedstawiono w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) na rysunku poniżej


PIC


Współczynniki a i b we wzorze funkcji f spełniają warunki
A) a > 0 i b > 0 B) a > 0 i b < 0 C) a < 0 i b > 0 D) a < 0 i b < 0

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax+ b .


PIC


Jakie znaki mają współczynniki a i b ?
A) a < 0 i b < 0 B) a < 0 i b > 0 C) a > 0 i b < 0 D) a > 0 i b > 0

Funkcja liniowa f jest określona wzorem f (x) = ax + b , gdzie a i b są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Na rysunku obok przedstawiono fragment wykresu funkcji f w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) .


PIC


Liczba a oraz liczba b we wzorze funkcji f spełniają warunki:
A) a > 0 i b > 0 B) a > 0 i b < 0 C) a < 0 i b > 0 D) a < 0 i b < 0

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = 43x + 1 B) y = − 34x+ 1 C) y = − 3x + 1 D) y = 4x + 1

Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = 2x + 3 B) y = − 2x + 3 C) y = 3x+ 2 2 D) y = − 2x + 2 3

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = 43x + 1 B) y = − 34x+ 1 C) y = − 3x + 1 D) y = 4x + 1

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = 2x + 3 B) y = − 2x + 3 C) y = − 3x+ 2 2 D) y = − 2x + 2 3

Wskaż wzór funkcji, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 12x − 1 B) y = 12x + 1 C) y = − 1x− 1 2 D) y = − 1x + 1 2

Wskaż wzór funkcji, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 12x − 1 B) y = 12x + 1 C) y = − 1x− 1 2 D) y = − 1x + 1 2

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = 43x + 1 B) y = − 34x+ 1 C) y = − 3x + 1 D) y = 4x + 1

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji liniowej f .


PIC


Funkcja f jest określona wzorem
A) y = 2x + 3 B) y = − 2x + 3 C) y = − 3x+ 2 2 D) y = − 2x + 2 3

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y = f(x) .


PIC


Wzór opisujący funkcję y = f(x) ma postać:
A) y = − 3x− 2 B) y = − 2x− 2 C) y = 2x − 2 D) y = 3x − 2

Wskaż wzór funkcji, której wykres przedstawiono na poniższym rysunku.


PIC


A) y = 12x − 1 B) y = 12x + 1 C) y = − 1x− 1 2 D) y = − 1x + 1 2

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f . Na wykresie tej funkcji leżą punkty A = (3,− 1) i  ( ) B = 0, 54 .


PIC


Obrazem prostej AB przy obrocie o kąt 9 0∘ wokół punktu A jest wykres funkcji g określonej wzorem
A) g(x ) = 3x − 13 4 4 B) g (x) = x − 4 C)  4 g(x ) = 3x − 5 D) g(x) = −x + 2

spinner