Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dana jest funkcja y = 5x+ 2 .

 • Oblicz miejsce zerowe funkcji.
 • Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią Oy .
 • Oblicz wartość funkcji dla argumentu równego -2.
 • Oblicz, dla jakiego argumentu wartość funkcji wynosi -3.
 • Czy jest to funkcja rosnąca? Dlaczego?

Uzupełnij tabelkę wartości funkcji danej wzorem f (x) = 2x + 1 .

x 1− 1
f(x) 13− 9
*Ukryj

Uzupełnij tabelkę wartości funkcji danej wzorem f (x) = 4 − 2x .

x 24
f(x) 24

Uzupełnij tabelkę wartości funkcji danej wzorem 1 f (x) = 1 − x .

x 21 4
f(x) 61 4

Uzupełnij tabelkę wartości funkcji danej wzorem 2 f (x) = x .

x 61 6
f(x) 41 8

Oblicz wartość funkcji f(x) = 3x − 5 w punkcie x = 3 .

*Ukryj

Oblicz wartość funkcji f(x) = − 9x + 18 w punkcie x = 2 .

Oblicz wartość funkcji f(x) = − 3x − 2 w punkcie x = − 2 .

Oblicz wartość funkcji 1 f(x) = − 3x+ 1 w punkcie x = 3 .

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja y = x + 3 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

*Ukryj

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja y = 0,5x + 1 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja 1 y = − 2x + 5 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja y = 3x − 6 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Wiedząc, że funkcja określona jest wzorem y = 2x uzupełnij tabelkę, a następnie narysuj wykres tej funkcji.

x 123
y 61215

Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = x + 1 ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


*Ukryj

Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = x 2 ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = 2x ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = 12x ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


Oblicz wartości funkcji f (x) = x + 6 dla argumentów x = − 1 i x = 2 .

*Ukryj

Oblicz wartości funkcji f (x) = (x − 1)(x + 2) dla argumentów x = − 1 i x = 2 .

Oblicz wartości funkcji 3 f (x) = x − x dla argumentów x = − 1 i x = 2 .

Dla jakiego argumentu x funkcja y = x − 2 osiąga wartość 7?

*Ukryj

Dla jakiego argumentu x funkcja y = 3x + 7 osiąga wartość 1?

Dla jakiego argumentu x funkcja 1 2 y = 3x− 3 osiąga wartość − 5 ?

Dla jakiego argumentu x funkcja y = 0,2x − 1 osiąga wartość 3?

Dana jest funkcja y = (m + 2)x − k + 1 , gdzie x ∈ R . Dla jakich wartości m i k funkcja ta jest stała, a wykres jej jest prostą przecinającą oś Oy poniżej początku układu współrzędnych?