Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Funkcje/Dana wzorem

Wyszukiwanie zadań

Dana jest funkcja y = 5x+ 2 .

  • Oblicz miejsce zerowe funkcji.
  • Podaj współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią Oy .
  • Oblicz wartość funkcji dla argumentu równego -2.
  • Oblicz, dla jakiego argumentu wartość funkcji wynosi -3.
  • Czy jest to funkcja rosnąca? Dlaczego?
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja y = x + 3 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Ukryj Podobne zadania

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja y = 0,5x + 1 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja y = 3x − 6 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Oblicz, dla jakich argumentów funkcja  1 y = − 2x + 5 przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne.

Wiedząc, że funkcja określona jest wzorem y = 2x uzupełnij tabelkę, a następnie narysuj wykres tej funkcji.

x 123
y 61215

Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = x + 1 ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


Ukryj Podobne zadania

Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = x 2 ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = 12x ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


Przez które z punktów zaznaczonych w układzie współrzędnych przechodzi wykres funkcji f(x) = 2x ? Podaj współrzędne tych punktów.


PIC


Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja y = (m + 2)x − k + 1 , gdzie x ∈ R . Dla jakich wartości m i k funkcja ta jest stała, a wykres jej jest prostą przecinającą oś Oy poniżej początku układu współrzędnych?

spinner