Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Z prostokąta ABCD o obwodzie 30 wycięto trójkąt równoboczny AOD o obwodzie 15 (tak jak na rysunku). Obwód zacieniowanej figury jest równy


PIC


A) 25 B) 30 C) 35 D) 40

Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeden z boków prostokąta ma długość 8.PF
Obwód prostokąta jest równy 20. PF
*Ukryj

Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeden z boków prostokąta ma długość 5.PF
Pole prostokąta jest równe 20. PF

Prostokąt o wymiarach  √ -- 3 3 cm i  √ -- 5 3 cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów. Pole jednego kwadratu jest równe
A) 1 cm 2 B) √ -- 3 cm 2 C) √ 45-cm 2 D) 3 cm 2

*Ukryj

Prostokąt o wymiarach  √ -- 4 5 cm i  √ -- 5 5 cm podzielono na 20 jednakowych kwadratów. Pole jednego kwadratu jest równe
A) 5 cm 2 B) √ -- 5 cm 2 C) √ 10-0 cm 2 D) 1 cm 2

Prostokąt ABCD o przekątnej długości  √ --- 2 13 jest podobny do prostokąta o bokach długości 2 i 3. Obwód prostokąta ABCD jest równy
A) 10 B) 20 C) 5 D) 24

*Ukryj

Prostokąt ABCD o przekątnej długości √ -- 2 jest podobny do prostokąta o bokach długości 1 i 7. Obwód prostokąta ABCD jest równy
A) 165 B) 1265 C) 80 D) 16

Obwód prostokąta jest równy 32 cm, a jeden z jego boków jest 3 razy dłuższy od drugiego boku. Pole tego prostokąta jest równe:
A) 40 cm 2 B) 24 cm 2 C) 48 cm 2 D) 32 cm 2

*Ukryj

Obwód prostokąta jest równy 36 cm, a jeden z jego boków jest 5 razy dłuższy od drugiego boku. Pole tego prostokąta jest równe:
A) 45 cm 2 B) 90 cm 2 C) 48 cm 2 D) 36 cm 2

Promień okręgu opisanego na prostokącie o bokach: 6 cm i 8 cm jest równy:
A) 7 cm B) 6,5 cm C) 5 cm D) 10 cm

Długość przekątnej prostokąta przedstawionego na rysunku jest równa


PIC


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24

Pole prostokąta wynosi  2 1 2 cm . Pole prostokąta do niego podobnego jest równe 19 2 cm 2 . Skala podobieństwa prostokąta mniejszego do większego jest równa
A) 1 2 B) 1 4 C) 1 6 D) 1 9

W prostokącie o obwodzie 24 cm jeden bok jest dłuższy od drugiego o 4 cm. Pole tego prostokąta jest równe
A) 16 cm 2 B) 32 cm 2 C) 64 cm 2 D) 8 cm 2

Z 24 kwadratów o boku długości 1 zbudowano prostokąt.
Która z podanych liczb nie może być obwodem otrzymanego prostokąta?
A) 20 B) 24 C) 28 D) 50

Przekątne prostokąta ABCD przedstawionego na rysunku przecinają się pod kątem 140 ∘ .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Kąt DCA ma miarę 4 0∘ .PF
Kąt DAC ma miarę 70∘ . PF
*Ukryj

Przekątne prostokąta ABCD przedstawionego na rysunku przecinają się pod kątem 130 ∘ .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Kąt BDC ma miarę 25∘ .PF
Kąt DAC ma miarę 50∘ .PF

Prostokąt o wymiarach 60 cm × 40 cm przecięto na dwa takie same prostokąty (patrz rysunek I). Następnie jeden z tych prostokątów obrócono o 90∘ i ułożono na drugim (patrz rysunek II).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Figura z rysunku II ma pole  2 0,16 m PF
Figura z rysunku II ma obwód równy 2,4 m.PF

Na którym rysunku zamalowano 1- 16 figury?


PIC


Na boku CD prostokąta ABCD o bokach długości 12 cm i 20 cm wybrano punkt E w ten sposób, że pole czworokąta ABED jest równe 144 cm 2 .


PIC


Długość odcinka BE jest równa
A) 20 B) 24 C) 18 D) 16

Długość przekątnej prostokąta przedstawionego na rysunku jest równa


PIC


A) 12 B) 16 C) 18 D) 20

Z prostokąta ABCD o polu 30 wycięto trójkąt AOD (tak jak na rysunku). Pole zacieniowanej figury jest równe


PIC


A) 7,5 B) 15 C) 20 D) 25

*Ukryj

Z prostokąta ABCD o polu 28 wycięto trójkąt CEF , przy czym punkty E i F są środkami odpowiednio boków AB i BC .


PIC


Pole zacieniowanej figury jest równe
A) 3,5 B) 21 C) 25 D) 24,5

Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD wybrano – odpowiednio – punkty P i R , takie, że |AP-|= |CR-|= 3 |PB| |RD | 2 (zobacz rysunek)


PIC


Pole czworokąta AP CR jest równe
A) 36 B) 40 C) 54 D) 60

*Ukryj

Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD wybrano – odpowiednio – punkty P i R , takie, że |AP-|= |CR-|= 2 |PB| |RD | 3 (zobacz rysunek)


PIC


Pole czworokąta AP CR jest równe
A) 36 B) 40 C) 54 D) 60

Na którym rysunku zamalowano 1 5 figury?


PIC