Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła podstawowa/Zadania testowe/Geometria/Prostokąt

Wyszukiwanie zadań

Przekątna AC prostokąta ABCD ma długość 70. Na boku AB obrano punkt E , na przekątnej AC obrano punkt F , a na boku AD obrano punkt G – tak, że czworokąt AEF G jest prostokątem (zobacz rysunek). Ponadto |EF | = 3 0 i |GF | = 40 .


PIC


Obwód prostokąta ABCD jest równy
A) 158 B) 196 C) 336 D) 490

Ukryj Podobne zadania

Przekątna AC prostokąta ABCD ma długość 104. Na boku AB obrano punkt E , na przekątnej AC obrano punkt F , a na boku AD obrano punkt G – tak, że czworokąt AEF G jest prostokątem (zobacz rysunek). Ponadto |EF | = 35 i |GF | = 84 .


PIC


Obwód prostokąta ABCD jest równy
A) 272 B) 238 C) 221 D) 136

Z prostokąta ABCD o obwodzie 30 wycięto trójkąt równoboczny AOD o obwodzie 15 (tak jak na rysunku). Obwód zacieniowanej figury jest równy


PIC


A) 25 B) 30 C) 35 D) 40

Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeden z boków prostokąta ma długość 8.PF
Obwód prostokąta jest równy 20. PF
Ukryj Podobne zadania

Na rysunku przedstawiono prostokąt, którego wymiary są opisane za pomocą wyrażeń.


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Jeden z boków prostokąta ma długość 5.PF
Pole prostokąta jest równe 20. PF

Prostokąt o wymiarach  √ -- 3 3 cm i  √ -- 5 3 cm podzielono na 15 jednakowych kwadratów. Pole jednego kwadratu jest równe
A) 1 cm 2 B) √ -- 3 cm 2 C) √ 45-cm 2 D) 3 cm 2

Ukryj Podobne zadania

Prostokąt o wymiarach  √ -- 4 5 cm i  √ -- 5 5 cm podzielono na 20 jednakowych kwadratów. Pole jednego kwadratu jest równe
A) 5 cm 2 B) √ -- 5 cm 2 C) √ 10-0 cm 2 D) 1 cm 2

Prostokąt ABCD o przekątnej długości  √ --- 2 13 jest podobny do prostokąta o bokach długości 2 i 3. Obwód prostokąta ABCD jest równy
A) 10 B) 20 C) 5 D) 24

Ukryj Podobne zadania

Prostokąt ABCD o przekątnej długości √ -- 2 jest podobny do prostokąta o bokach długości 1 i 7. Obwód prostokąta ABCD jest równy
A) 165 B) 1265 C) 80 D) 16

Obwód prostokąta jest równy 32 cm, a jeden z jego boków jest 3 razy dłuższy od drugiego boku. Pole tego prostokąta jest równe:
A) 40 cm 2 B) 24 cm 2 C) 48 cm 2 D) 32 cm 2

Ukryj Podobne zadania

Obwód prostokąta jest równy 36 cm, a jeden z jego boków jest 5 razy dłuższy od drugiego boku. Pole tego prostokąta jest równe:
A) 45 cm 2 B) 90 cm 2 C) 48 cm 2 D) 36 cm 2

Promień okręgu opisanego na prostokącie o bokach: 6 cm i 8 cm jest równy:
A) 7 cm B) 6,5 cm C) 5 cm D) 10 cm

Długość przekątnej prostokąta przedstawionego na rysunku jest równa


PIC


A) 12 B) 16 C) 20 D) 24

Pole prostokąta wynosi  2 1 2 cm . Pole prostokąta do niego podobnego jest równe 19 2 cm 2 . Skala podobieństwa prostokąta mniejszego do większego jest równa
A) 1 2 B) 1 4 C) 1 6 D) 1 9

W prostokącie o obwodzie 24 cm jeden bok jest dłuższy od drugiego o 4 cm. Pole tego prostokąta jest równe
A) 16 cm 2 B) 32 cm 2 C) 64 cm 2 D) 8 cm 2

Prostokąt ABCD podzielono odcinkiem EF na dwa prostokąty. Odcinek EF ma długość 11 cm, a odcinek ED ma długość 2 cm. Pole prostokąta EF CD stanowi 27 pola prostokąta ABCD .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole prostokąta ABCD jest równe  2 77 cm .PF
Odcinek AE ma długość 7 cm. PF
Ukryj Podobne zadania

Prostokąt ABCD podzielono odcinkiem EF na dwa prostokąty. Odcinek EF ma długość 12 cm, a odcinek ED ma długość 2 cm. Pole prostokąta EF CD stanowi 29 pola prostokąta ABCD .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Pole prostokąta ABCD jest równe  2 108 cm .PF
Odcinek AE ma długość 7 cm. PF

Z 24 kwadratów o boku długości 1 zbudowano prostokąt.
Która z podanych liczb nie może być obwodem otrzymanego prostokąta?
A) 20 B) 24 C) 28 D) 50

Przekątne prostokąta ABCD przedstawionego na rysunku przecinają się pod kątem 140 ∘ .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Kąt DCA ma miarę 4 0∘ .PF
Kąt DAC ma miarę 70∘ . PF
Ukryj Podobne zadania

Przekątne prostokąta ABCD przedstawionego na rysunku przecinają się pod kątem 130 ∘ .


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Kąt BDC ma miarę 25∘ .PF
Kąt DAC ma miarę 50∘ .PF

Prostokąt o wymiarach 60 cm × 40 cm przecięto na dwa takie same prostokąty (patrz rysunek I). Następnie jeden z tych prostokątów obrócono o 90∘ i ułożono na drugim (patrz rysunek II).


PIC


Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Figura z rysunku II ma pole  2 0,16 m PF
Figura z rysunku II ma obwód równy 2,4 m.PF

Na boku CD prostokąta ABCD o bokach długości 12 cm i 20 cm wybrano punkt E w ten sposób, że pole czworokąta ABED jest równe 144 cm 2 .


PIC


Długość odcinka BE jest równa
A) 20 B) 24 C) 18 D) 16

Długość przekątnej prostokąta przedstawionego na rysunku jest równa


PIC


A) 12 B) 16 C) 18 D) 20

Z prostokąta ABCD o polu 30 wycięto trójkąt AOD (tak jak na rysunku). Pole zacieniowanej figury jest równe


PIC


A) 7,5 B) 15 C) 20 D) 25

Ukryj Podobne zadania

Z prostokąta ABCD o polu 28 wycięto trójkąt CEF , przy czym punkty E i F są środkami odpowiednio boków AB i BC .


PIC


Pole zacieniowanej figury jest równe
A) 3,5 B) 21 C) 25 D) 24,5

Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD wybrano – odpowiednio – punkty P i R , takie, że |AP-|= |CR-|= 3 |PB| |RD | 2 (zobacz rysunek)


PIC


Pole czworokąta AP CR jest równe
A) 36 B) 40 C) 54 D) 60

Ukryj Podobne zadania

Pole prostokąta ABCD jest równe 90. Na bokach AB i CD wybrano – odpowiednio – punkty P i R , takie, że |AP-|= |CR-|= 2 |PB| |RD | 3 (zobacz rysunek)


PIC


Pole czworokąta AP CR jest równe
A) 36 B) 40 C) 54 D) 60

spinner