Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Punkt na okręgu

Wyszukiwanie zadań

Na płaszczyźnie, w kartezjańskim układzie współrzędnych (x,y) , dany jest okrąg k o środku S = (−4 ,3) . Jednym z punktów leżących na tym okręgu jest A = (1,1) . Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

Punkt B = (−2 ,−2 ) należy do okręgu k .PF
Promień okręgu k jest równy 29. PF
Ukryj Podobne zadania

Okrąg o równaniu  2 2 (x− 3) + (y + 2 ) = m przechodzi przez punkt o współrzędnych (1 ,− 3 ) . Wtedy liczba m jest równa
A) 25 B) 5 C) √ -- 5 D) 17

Ukryj Podobne zadania

Okrąg o równaniu  2 2 2 (x + 3) + (y − 1 ) = m przechodzi przez punkt o współrzędnych (− 4,− 1) . Wtedy liczba m może być równa
A) 25 B) 5 C)  √ -- − 5 D) − 5

Do okręgu o środku S = (− 1,2) i promieniu r = 1 0 należy punkt o współrzędnych
A) A = (2,3) B) B = (7,6) C) C = (5,10) D) D = (6,7)

Ukryj Podobne zadania

Dany jest okrąg o środku S = (2,3) i promieniu r = 5 . Który z podanych punktów leży na tym okręgu?
A) A = (− 1,7) B) B = (2,− 3) C) C = (3,2) D) D = (5,3)

Dany jest okrąg o środku S = (− 4,2) i promieniu r = 10 . Który z podanych punktów leży na tym okręgu?
A) A = (3,− 5) B) B = (− 2,− 8) C) C = (− 8,− 7) D) D = (2,− 6)

Do okręgu o środku S = (− 2,3) i promieniu r = 1 3 należy punkt o współrzędnych
A) A = (7,7) B) B = (11,1) C) C = (14,2) D) D = (10,8)

Ukryj Podobne zadania
spinner