Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Funkcja || 2x+a-|| f(x) = | x+b | jest funkcją malejącą w przedziale (− ∞ ;− 1⟩ oraz (1;+ ∞ ) , rosnącą w przedziale ⟨−1 ;1) , a do jej wykresu należy punkt A = (9, 5) 2 . Zatem wzór funkcji f ma postać
A) | 5 | f(x ) = |x+1-+ 2| B) | 2 | f(x ) = |x−1-+ 2| C) | | f(x ) = ||-4--+ 2|| x−1 D) | | f (x) = |x2+1-+ 2|

Funkcja f określona jest wzorem 3−x f(x ) = |3+ 5 |− 1 dla każdej liczby rzeczywistej. Zbiorem wartości funkcji f jest
A) (2,+ ∞ ) B) ⟨1,3⟩ C) ⟨− 1,+ ∞ ) D) (0,+ ∞ )

*Ukryj

Funkcja f określona jest wzorem x−2 f(x ) = |2+ 0 ,5 |− 4 dla każdej liczby rzeczywistej. Zbiorem wartości funkcji f jest
A) ⟨2,4⟩ B) (− 2,+ ∞ ) C) ⟨2,+ ∞ ) D) (− 4 ,+ ∞ )

Granica -----3------ xl→im−2 log1,2|x+2|+3
A) jest równa 0 B) jest równa + ∞ C) jest równa − ∞ D) nie istnieje

Same wartości ujemne przyjmuje funkcja
A) f(x ) = |− x − 2 | B) f (x) = − |x|− 2 C) f(x ) = − |x + 2 | D) f (x)− |x |+ 2

*Ukryj

Same wartości dodatnie przyjmuje funkcja
A) f(x ) = |x− 4| B) f(x) = |x| + 4 C) f(x ) = − |x + 4 | D) f (x) = − |x|− 4

Ile miejsc zerowych ma funkcja |x+3| |x+-2| f (x) = x+3 − x+ 2 określona dla wszystkich liczb rzeczywistych x takich, że x ⁄= − 3 i x ⁄= − 2 ?
A) 0 B) 1 C) 2 D) więcej niż 2

Funkcja 2 2 f(x) = x − |x − 2x | określona dla wszystkich liczb rzeczywistych
A) ma trzy miejsca zerowe. B) jest rosnąca.
C) ma jedno minimum lokalne. D) nie ma ekstremów lokalnych.

Wiadomo, że funkcja ||ax+1+ba|| f(x ) = | x+b | jest funkcją rosnącą w przedziałach (− ∞ ,− 2) i ⟨− 1,+ ∞ ) oraz jest funkcją malejącą w przedziale (−2 ,−1 ⟩ . Zatem
A) a = 1 B) a = − 1 C) a = 2 D) a = − 2

Liczba argumentów, dla których funkcja 2 f (x) = |x − 6| przyjmuje wartość 4 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

*Ukryj

Liczba argumentów, dla których funkcja 2 f (x) = |x − 5| przyjmuje wartość 5 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Liczba argumentów, dla których funkcja 2 f (x) = |x − 6| przyjmuje wartość 6 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Liczba argumentów, dla których funkcja 2 f (x) = |x − 5| przyjmuje wartość 6 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Liczba argumentów, dla których funkcja 2 f (x) = |x − 5| przyjmuje wartość 4 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Liczba argumentów, dla których funkcja 2 f (x) = |x − 6| przyjmuje wartość 7 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Ile miejsc zerowych ma funkcja 2 f (x) = |4− x |− 4 ?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Liczba miejsc zerowych funkcji f (x) = |x+ 1|− |x + 3| , gdzie x ∈ R jest równa
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

Dana jest funkcja f określona wzorem f(x) = − |x| . Ta funkcja przyjmuje wartości ujemne dla
A) x > 0 B) x < 0 C) x ∈ R D) x ∈ R ∖ {0}

*Ukryj

Dana jest funkcja f określona wzorem f(x) = − |x| . Ta funkcja przyjmuje wartości niedodatnie dla
A) x > 0 B) x < 0 C) x ∈ R D) x ∈ R ∖ {0}

Dana jest funkcja f określona wzorem f(x) = |x| . Ta funkcja przyjmuje wartości dodatnie dla
A) x > 0 B) x < 0 C) x ∈ R ∖{ 0} D) x ∈ R