Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Funkcje/Liniowa

Wyszukiwanie zadań

Dana jest funkcja liniowa f (x) = 3x − 1 .

  • Rozwiąż nierówność f(x + 3) ≤ f (1− x) .
  • Podaj maksymalne przedziały monotoniczności funkcji f(x− x2) .

Znajdź wszystkie funkcje liniowe określone na zbiorze ⟨− 4;2⟩ , których zbiorem wartości jest przedział ⟨− 2 ;1 0⟩ .

Wyznacz wzór funkcji liniowej f wiedząc, że zbiorem rozwiązań nierówności f (x) > 8 jest przedział (− ∞ ;− 1) , a zbiorem rozwiązań nierówności f (x) ≤ − 2 jest przedział ⟨4;+ ∞ ) .

Funkcja liniowa f przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0, a ponadto f (4)− f (2) = 6 . Wyznacz wzór funkcji f .

Ukryj Podobne zadania

Funkcja liniowa f przyjmuje wartość 2 dla argumentu − 1 , a ponadto f (−2 )− f (7) = 3 . Wyznacz wzór funkcji f .

Wiadomo, że funkcja liniowa y = f(x) przyjmuje wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy x < − 3 . Ponadto, f (x) < − 1 wtedy i tylko wtedy, gdy x > 1 . Wyznacz wzór funkcji f .

Funkcja liniowa y = ax + b jest malejąca i jej miejscem zerowym jest liczba niedodatnia. Ustal znak wyrażenia a + b .

Ukryj Podobne zadania

Funkcja liniowa y = ax + b jest rosnąca i jej miejscem zerowym jest liczba niedodatnia. Ustal znak wyrażenia a + b .

Funkcja liniowa f określona jest wzorem f (x ) = 3x + b , dla x ∈ R . Wyznacz współczynnik b , wiedząc, że f(x − 2) = 3x − 5 .

Wyznacz wzór funkcji liniowej f , wiedząc że nie przyjmuje ona wartości dodatnich oraz f(2 2) = − 3 .

Zależność między temperaturą wyrażoną w stopniach Fahrenheita, a wyrażoną w stopniach Celsjusza jest zależnością liniową.

  • Znajdź tę zależność wiedząc ze 3 2∘F = 0∘C , a 5∘F = − 15∘C .
  • 22 lipca w San Diego temperatura o godzinie 12 00 była o 1 2,5∘C wyższa niż temperatura o godzinie  00 6 . Wyraź wzrost temperatury w stopniach Fahrenheita.
spinner