Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Geometria analityczna/Okrąg/Przechodzący przez punkty

Wyszukiwanie zadań

Środek okręgu przechodzącego przez punkty A = (1,4) i B = (− 6,3 ) leży na osi 0x .

  • Wyznacz równanie tego okręgu.
  • Wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej AB i oddalonej od początku układu współrzędnych o √ -- 2 .

Wyznacz środek okręgu przechodzącego przez punkty A = (− 5,3) i B = (0,6) , którego środek leży na prostej o równaniu x− 3y + 1 = 0 .

Napisz równanie okręgu, którego środek znajduje się na prostej k , przechodzącego przez punkty A i B , jeśli k : y = − 2x − 2; A(5 ,10), B (3,12) .

Ukryj Podobne zadania

Napisz równanie okręgu, którego środek znajduje się na prostej k , przechodzącego przez punkty A i B , jeśli k : y = 12x − 32; A (6,4), B(− 1,3) .

Okrąg przechodzi przez punkty A = (0,3),B = (4,5) , a jego środek należy do prostej o równaniu y = x − 2 . Wyznacz równanie tego okręgu.

Prosta x + y − 4 = 0 przecina oś Ox w punkcie A i oś Oy w punkcie B . Punkt S jest środkiem odcinka AB . Znajdź równanie okręgu o środku w punkcie S i promieniu |SA | .

Wyznacz równanie okręgu o promieniu 7 5 , który przechodzi przez punkty wspólne okręgów o równaniach x 2 − 4x + y2 + 2y + 4 = 0 i x 2 − 4x + y 2 + 1 2y+ 19 = 0 .

Dany jest odcinek o końcach A = (− 5,− 3),B = (7,1) .

  • Wyznacz równanie symetralnej tego odcinka.
  • Wyznacz równanie okręgu o średnicy AB .
Ukryj Podobne zadania

Dany jest odcinek o końcach A = (− 4,2 ),B = (8,− 4) .

  1. Wyznacz równanie okręgu o średnicy AB .
  2. Wyznacz równanie średnicy prostopadłej do średnicy AB .

Napisz równanie okręgu, którego środek należy do osi Ox , i który przechodzi przez punkty A (2,3) i B (5,2) .

Ukryj Podobne zadania

Napisz równanie okręgu, którego środek leży na prostej y = − 2x , i który przechodzi przez punkty A = (− 4,− 5) i B (− 2,− 1) .

Wyznacz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A = (− 5,3) i B = (0,6) , którego środek leży na prostej o równaniu x− 3y + 1 = 0 .

Wyznacz równanie okręgu o środku S = (3,− 5) przechodzącego przez początek układu współrzędnych.

Ukryj Podobne zadania
spinner