Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Geometria/Geometria analityczna/Trójkąt/Równoboczny

Wyszukiwanie zadań

Dane są punkty A = (− 2,5) oraz B = (4,− 1) . Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym ABC jest równy
A) √ -- 6 B) √ -- 2 6 C) 6√ 3- D) 3√ 3-

Ukryj Podobne zadania

Punkty A = (− 1,− 6) i B = (− 7,2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC . Promień koła opisanego na tym trójkącie jest równy
A) √ - 10--3 3 B) √- 5-3- 3 C) √ - 106-3 D) √ - 563-

Punkty A = (7,6) i B = (1,− 2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC . Promień koła opisanego na tym trójkącie jest równy
A) √ - 5--3 6 B) √ - 5--3 3 C) √ - 109-3 D) √ - 103-3-

W trójkąt równoboczny wpisano okrąg o równaniu 2 2 (x − 1 ) + (y + 8) = 9 . Wysokość tego trójkąta ma długość
A) 9 B) 27 C) 4,5 D) 1

Ukryj Podobne zadania

W trójkąt równoboczny wpisano okrąg o równaniu 2 2 (x + 6 ) + (y − 2) = 4 . Wysokość tego trójkąta ma długość
A) 12 B) 6 C) 8 D) 4

W trójkąt równoboczny wpisano okrąg o równaniu 2 2 (x + 4 ) + (y − 7) = 1 6 . Wysokość tego trójkąta ma długość
A) 48 B) 32 C) 24 D) 12

Punkty A = (− 5,2) i B = (3,− 2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC . Obwód tego trójkąta jest równy
A) 30 B) √ -- 4 5 C) 12 √ 5- D) 36

Ukryj Podobne zadania

Punkty K = (− 7,− 2) oraz L = (− 1 ,4 ) są wierzchołkami trójkąta równobocznego KLM . Pole trójkąta KLM jest równe
A) √ -- 17 2 B) √ -- 17 3 C) 18 √ 2- D) 18 √ 3-

Punkty A = (4,− 3) i B = (− 2,9) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC . Obwód tego trójkąta jest równy
A) √ -- 18 5 B) √ -- 6 5 C) 45 D) 54

Punkty A = (3,− 2) i B = (− 4,1) są wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC . Obwód tego trójkąta jest równy
A) √ --- 58 B) √ --- 3 10 C) 3√ 5-8 D) √ 10-

Punkty A = (1,− 2), C = (4,2) są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC . Wysokość tego trójkąta jest równa
A) √ - 5--3 2 B) √ - 5--3 3 C) √ - 5-63 D) √- 593-

Ukryj Podobne zadania

Punkty B = (− 3,6), C = (3,− 2) są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC . Wysokość tego trójkąta jest równa
A) 25√ 3- B) √- 10-3- 3 C) √ - 5-33 D) √ -- 5 3

Punkty A = (− 2,4), B = (5,− 3) są dwoma wierzchołkami trójkąta równobocznego ABC . Wysokość tego trójkąta jest równa
A) √ - 7--5 2 B) √ - 7--3 2 C) √ - 7-26 D) √- 736-

Dane są punkty A = (2,3) oraz B = (− 6,− 3) . Promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ABC jest równy
A) √ - 20--3 3 B) √- 40-3- 3 C) √ - 5-33 D) √ - 103-3-

W układzie współrzędnych dany jest okrąg o opisany równaniem (x + 3 )2 + (y − 5)2 = 12 . Pole trójkąta równobocznego wpisanego w ten okrąg jest równe
A) 3√-3 4 B) 6 C) √ -- 3 3 D) √ -- 9 3

Punkt A = (2,3) jest wierzchołkiem trójkąta równobocznego ABC . Punkt S = (6,3) jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC . Wskaż równanie okręgu wpisanego w trójkąt ABC .
A) (x + 6)2 + (y + 3)2 = 4 B) 2 2 (x − 6) + (y − 3) = 4
C) 2 2 (x + 6) + (y + 3) = 2 D) (x − 6)2 + (y − 3)2 = 2

Ukryj Podobne zadania

Punkt A = (5,2) jest wierzchołkiem trójkąta równobocznego ABC . Punkt S = (5,− 4) jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC . Wskaż równanie okręgu wpisanego w trójkąt ABC .
A) (x + 5)2 + (y + 4)2 = 3 B) 2 2 (x − 5) + (y − 4) = 3
C) 2 2 (x + 5) + (y − 4) = 9 D) (x − 5)2 + (y + 4)2 = 9

spinner