Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Z parametrem

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Wielomian P(x ) = W (x) − K (x) jest siódmego stopnia oraz  7 5 W (x) = mx + 8x + 5 , K (x) = 3x 3 + 8x 5 + (3m + 2)x 7 . Wynika stąd, że liczba m jest różna od
A) 3 B) -1 C) 1 D) 0

Ukryj Podobne zadania

Wielomian P(x ) = W (x) − K (x) jest piątego stopnia oraz  7 5 W (x) = x + mx + 7 , K (x) = 2x 3 + (2m − 3)x 5 + x 7 . Wynika stąd, że liczba m jest różna od
A) − 3 B) − 1 C) 1 D) 3

Wielomian P(x ) = W (x) − K (x) jest siódmego stopnia oraz W (x) = (2m + 1)x7 − 3x5 + 2 , K (x) = 2x 3 − 3x5 + (m + 2)x 7 . Wynika stąd, że liczba m jest różna od
A) 3 B) -1 C) 1 D) 0

Wielomiany  3 2 P (x) = (a + 1)x + x − b i  3 2 R (x) = (b − 1)x + x + 2a + 1 są równe. Zatem liczba a + b
A) należy do zbioru ⟨2,3) B) jest większa od 3
C) należy do zbioru (− 2 ,0 ⟩ D) jest mniejsza od -2

Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Reszta z dzielenia wielomianu  3 2 W (x) = 5x − ax − 4x+ 1 przez dwumian x − 3 jest równa 88. Zatem
A) a = − 4 B) a = 4 C) a = − 6 D) a = − 3

spinner