Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wielomian 5 3 2 W (x) = 3x + px − (p − 1)x + 5x − 9 jest podzielny przez dwumian x2 − 1 dla p równego
A) 6 B) − 16 C) 4 D) − 8

Wielomiany W (x ) = (x− 2)(x + 1)(x + 2) + x i 3 2 P (x) = (a − b)x + x + (a + b)x − 4 są równe. Z tego wynika, że
A) a = 1 ,b = 2 B) a = − 1,b = −2 C) a = − 1,b = 2 D) a = 2,b = − 1

*Ukryj

Wielomiany W (x ) = (x− 1)(x + 2)(x + 1) + 2x i 3 2 P (x) = (a + b)x + 2x + (a − b)x − 2 są równe. Z tego wynika, że
A) a = 0 ,b = 1 B) a = 1,b = 0 C) a = − 1,b = 0 D) a = 0,b = − 1

Wielomiany W (x ) = (x− 2)(x + 1)(x + 2) + x i 3 2 P (x) = (b − a)x + x + (a + b)x − 4 są równe. Z tego wynika, że
A) a = 1 ,b = 2 B) a = − 1,b = −2 C) a = − 1,b = 2 D) a = −2 ,b = − 1

Wielomian 5 3 W (x) = x + 2x + bx jest podzielny przez wielomian 2 x + 1 . Wynika stąd, że
A) b = − 3 B) b = − 1 C) b = 1 D) b = 3

*Ukryj

Wielomian 5 3 W (x) = x + 2x − ax jest podzielny przez wielomian 2 x + 1 . Wynika stąd, że
A) a = − 3 B) a = − 1 C) a = 1 D) a = 3

Wielomiany 3 2 P (x) = x + 4x − 7x + 3 i 3 2 Q (x ) = x + 2ax + (a+ b)x + 3 są równe. Zatem
A) a = 4 ,b = − 13 B) a = 2,b = − 9 C) a = 1,b = 3 D) a = 0 ,b = 7

*Ukryj

Wielomiany 3 2 P (x) = x + 3x − 5x + 2 i 3 2 Q (x ) = x + (a+ b)x + 5bx + 2 są równe. Zatem
A) a = − 2 ,b = 5 B) a = 4 ,b = − 1 C) a = 2,b = 1 D) a = 0 ,b = 3

Wielomian P(x ) = W (x) − K (x) jest siódmego stopnia oraz 7 5 W (x) = mx + 8x + 5 , K (x) = 3x 3 + 8x 5 + (3m + 2)x 7 . Wynika stąd, że liczba m jest różna od
A) 3 B) -1 C) 1 D) 0

*Ukryj

Wielomian P(x ) = W (x) − K (x) jest piątego stopnia oraz 7 5 W (x) = x + mx + 7 , K (x) = 2x 3 + (2m − 3)x 5 + x 7 . Wynika stąd, że liczba m jest różna od
A) − 3 B) − 1 C) 1 D) 3

Wielomian P(x ) = W (x) − K (x) jest siódmego stopnia oraz W (x) = (2m + 1)x7 − 3x5 + 2 , K (x) = 2x 3 − 3x5 + (m + 2)x 7 . Wynika stąd, że liczba m jest różna od
A) 3 B) -1 C) 1 D) 0

Reszta z dzielenia wielomianu 2 3 W (x) = − 4px − 13x − 6x − p przez dwumian 1− 3x jest równa 3. Zatem
A) p = 47 B) p = − 225- C) p = − 2 D) p = − 282 13

Wielomiany 3 2 P (x) = (a + 1)x + x − b i 3 2 R (x) = (b − 1)x + x + 2a + 1 są równe. Zatem liczba a + b
A) należy do zbioru ⟨2,3) B) jest większa od 3
C) należy do zbioru (− 2 ,0 ⟩ D) jest mniejsza od -2

Wielomian 3 2 W (x) = 2x − bx − 1 jest podzielny przez dwumian x + 1 . Wynika stąd, że
A) b = − 3 B) b = − 1 C) b = 1 D) b = 3

*Ukryj

Wielomian 3 2 W (x) = 6x + 3x − 5x + p jest podzielny przez dwumian x − 1 dla p równego
A) 4 B) − 2 C) 2 D) − 4

Wielomian 3 2 W (x) = 2x − bx − 1 jest podzielny przez dwumian x − 1 . Wynika stąd, że
A) b = − 3 B) b = − 1 C) b = 1 D) b = 3

Wielomian 3 W (x) = −x + ax + 2 jest podzielny przez dwumian x+ 2 . Wynika stąd, że
A) a = − 3 B) a = 5 C) a = 2 D) a = 3

Reszta z dzielenia wielomianu 3 2 W (x) = 2x + 3x − ax+ 1 przez dwumian x + 2 jest równa − 13 . Zatem
A) a = − 5 B) a = 5 C) a = − 2 D) a = 2

*Ukryj

Reszta z dzielenia wielomianu 3 2 W (x) = 5x − ax − 4x+ 1 przez dwumian x − 3 jest równa 88. Zatem
A) a = − 4 B) a = 4 C) a = − 6 D) a = − 3

Reszta z dzielenia wielomianu 2 4 3 2 W (x) = (2m − 4) x + 4x − x + 6x + 2 przez dwumian (x− 1) jest równa 11 dla
A) m = − 4 B) m = −2 C) m = 2 D) m = 4

Wielomian 4 3 2 W (x) = x + ax + ax + bx − 5 jest podzielny przez wielomian x 2 − 1 . Wynika stąd, że
A) a + b = 0 B) a = b C) a + 2b = 4 D) b = 2a