Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Statystyka/Średnia/Dane z tabeli

Wyszukiwanie zadań

W grupie 50 kobiet i 50 mężczyzn przeprowadzono ankietę, w której zadano pytanie o liczbę książek przeczytanych w ostatnim roku. Wyniki ankiety zebrano w poniższej tabeli.

Liczba książek 0 1 2 3 4 5
Liczba osób 23142817117

W trakcie analizy tych danych zauważono, że kobiety przeczytały średnio o jedną książkę więcej niż mężczyźni. Średnia liczba przeczytanych książek przez jednego ankietowanego mężczyznę jest równa
A) 1,5 B) 1 C) 2 D) 2,5

Ukryj Podobne zadania

W grupie 50 kobiet i 50 mężczyzn przeprowadzono ankietę, w której zadano pytanie o liczbę książek przeczytanych w ostatnim roku. Wyniki ankiety zebrano w poniższej tabeli.

Liczba książek 0 1 2 3 4 5
Liczba osób 23142817117

W trakcie analizy tych danych zauważono, że kobiety przeczytały średnio o jedną książkę więcej niż mężczyźni. Średnia liczba przeczytanych książek przez jedną ankietowaną kobietę jest równa
A) 1,5 B) 1 C) 2 D) 2,5

W grupie 50 kobiet i 50 mężczyzn przeprowadzono ankietę, w której zadano pytanie o liczbę książek przeczytanych w ostatnim roku. Wyniki ankiety zebrano w poniższej tabeli.

Liczba książek 0 1 2 3 45
Liczba osób 1921242178

W trakcie analizy tych danych zauważono, że kobiety przeczytały średnio o dwie książki więcej niż mężczyźni. Średnia liczba przeczytanych książek przez jednego ankietowanego mężczyznę jest równa
A) 1,5 B) 1 C) 2 D) 2,5

W grupie 320 respondentów przeprowadzono ankietę, w której zapytano o liczbę wysłanych przez nich wiadomości e-mail pomiędzy 1 a 6 marca. Wyniki ankiety zebrano w poniższej tabeli.

Liczba e-maili102030405060
Liczba osób 539328754427
Średnia liczba wiadomości e-mail wysłanych dziennie przez jedną osobę uczestniczącą w badaniu, jest z dokładnością do jednej wiadomości równa
A) 5 B) 10 C) 4 D) 6

Jacek planując wycieczkę zagraniczną postanowił ocenić kilka ofert przyznając punkty w trzech kategoriach

Nr oferty Cena Atrakcyjność Dostępność
I 1 3 4
II 2 2 2
III 3 1 2

Aby porównać ze sobą oferty postanowił policzyć średnią ważoną przyznanych punktów stosując następujące wagi:

KategoriaCenaAtrakcyjnośćDostępność
Waga 50 35 15

Wycieczki, dla których policzona średnia jest najwyższa to
A) I i II B) II i III C) I i III D) III

Średnia arytmetyczna danych z tabelki

Wartość danej -66-99
Liczebność danej 2 4 1 3

wynosi
A) 3 B) 0 C) -3 D) 1

Ukryj Podobne zadania

Średnia arytmetyczna danych z tabelki

Wartość danej -36-95
Liczebność danej 3 4 1 2

wynosi
A) 1,6 B) -0,1 C) -1 D) 2

Średnia arytmetyczna danych z tabelki

Wartość danej -6-969
Liczebność danej 4 2 13

wynosi
A) 7,5 B) -0,9 C) 0 D) 0,8

W tabeli poniżej przedstawione są wyniki pracy klasowej.

Ocena 123456
Liczba ocen376920

Średnia ocen w tej klasie jest równa
A) 3 B) 3,5 C) 4 D) 5

Średnia ważona danych z tabeli

Wartość danej4568
Waga 4312

jest równa
A) 2,3 B) 5,75 C) 5,3 D) 14,5

Ukryj Podobne zadania

Średnia ważona danych z tabeli

Wartość danej3457
Waga 2143

jest równa
A) 4,5 B) 4,75 C) 5,3 D) 5,1

Średnia ważona danych z tabeli

Wartość danej3578
Waga 1342

jest równa
A) 12,4 B) 6,2 C) 5,7 D) 5,75

Uczniowie pewnej klasy zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie: „Ile osób liczy twoja rodzina?” Wyniki przedstawiono w tabeli:

Liczba osób
w rodzinie
Liczba
uczniów
3 6
4 12
x 2

Średnia liczba osób w rodzinie dla uczniów tej klasy jest równa 4. Wtedy liczba x jest równa
A) 3 B) 4 C) 5 D) 7

Ukryj Podobne zadania

Grupa przypadkowych przechodniów została poproszona o odpowiedź na pytanie: „ile osób liczy Państwa rodzina?”. Wyniki przedstawiono w tabeli:

Liczba osób
w rodzinie
Liczba
odpowiedzi
2 6
x 12
5 2

Średnia liczba osób w rodzinie dla pytanych osób jest równa 3,5. Wtedy liczba x jest równa
A) 3 B) 4 C) 1 D) 7

Pewna firma postanowiła przeprowadzić badanie jakości pewnego produktu. W tym celu przeprowadziła testy w kategoriach jakość wykonania, wygląd i ergonomia, a następnie przyznano za każdą z tych cech punkty w skali od 1 do 6. Każdej badanej kategorii nadano wagę. Poniższa tabela przedstawia punktację uzyskaną przez produkt "Najlepszy" oraz wagi przypisane badanym kategoriom. Końcowa ocena jest średnią ważoną liczby uzyskanych punktów. Jaką ocenę uzyskał produkt "Najlepszy"?

Kategoria Waga Liczba punktów
jakość wykonania 20 6
wygląd 40 3
ergonomia 40 4

A) 4,2 B) 4 C) 26 35- D) 0,12

Ukryj Podobne zadania

Pewna firma postanowiła przeprowadzić badanie jakości pewnego produktu. W tym celu przeprowadziła testy w kategoriach jakość wykonania, wygląd i ergonomia, a następnie przyznano za każdą z tych cech punkty w skali od 1 do 6. Każdej badanej kategorii nadano wagę. Poniższa tabela przedstawia punktację uzyskaną przez produkt "Najlepszy" oraz wagi przypisane badanym kategoriom. Końcowa ocena jest średnią ważoną liczby uzyskanych punktów. Jaką ocenę uzyskał produkt "Najlepszy"?

Kategoria Waga Liczba punktów
jakość wykonania 45 6
wygląd 25 2
ergonomia 30 5

A) 4,2 B) 4 C) 13 3- D) 4,7

Pewna firma postanowiła przeprowadzić badanie jakości pewnego produktu. W tym celu przeprowadziła testy w kategoriach jakość wykonania, wygląd i ergonomia, a następnie przyznano za każdą z tych cech punkty w skali od 1 do 6. Każdej badanej kategorii nadano wagę. Poniższa tabela przedstawia punktację uzyskaną przez produkt "Najlepszy" oraz wagi przypisane badanym kategoriom. Końcowa ocena jest średnią ważoną liczby uzyskanych punktów. Jaką ocenę uzyskał produkt "Najlepszy"?

Kategoria Waga Liczba punktów
jakość wykonania 15 3
wygląd 35 5
ergonomia 50 4

A) 4,2 B) 4 C) 26 35- D) 0,12

Rzucając wielokrotnie symetryczną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek

Liczba oczek 123456
Liczba wyników143543

Średnia liczba oczek otrzymana w jednym rzucie jest równa.
A) 4 B) 3,8 C) 3,5 D) 20 6

Ukryj Podobne zadania

Rzucając wielokrotnie symetryczną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek

Liczba oczek 123456
Liczba wyników534152

Średnia liczba oczek otrzymana w jednym rzucie jest równa.
A) 32 3 B) 3,5 C) 3,2 D) 103

Przez pewien okres czasu prowadzono regularne pomiary temperatury w miejscowości Jelenia Góra. Wyniki pomiarów zapisano w tabeli

Temperatura w ∘C -1 2 3
Liczba wskazań 5 m2

Obliczono, że średnia temperatura wynosi 0,7∘C . Zatem liczba m jest równa
A) 13 B) 4 C) 10 D) 3

Ukryj Podobne zadania

Przez pewien okres czasu prowadzono regularne pomiary temperatury w miejscowości Kłodzko. Wyniki pomiarów zapisano w tabeli

Temperatura w ∘C 1 2 3
Liczba wskazań 6m2

Obliczono, że średnia temperatura wynosi 1,6∘C . Zatem liczba m jest równa
A) 5 B) 4 C) 2 D) 3

Przez pewien okres czasu prowadzono regularne pomiary temperatury w miejscowości Rabka. Wyniki pomiarów zapisano w tabeli

Temperatura w ∘C -3-2-1
Liczba wskazań 3 m 4

Obliczono, że średnia temperatura wynosi − 1 ,9∘C . Zatem liczba m jest równa
A) 3 B) 4 C) 13 D) 5

Wśród pewnej grupy pracowników przeprowadzono ankietę, w której odpowiadano na pytanie „Ile godzin dziennie spędzasz w pracy?”. Wyniki ankiety przedstawiono w tabeli.

Liczba osób 6104
Czas w godzinach7 8 9

Średnia liczba godzin spędzonych w pracy w tej grupie wynosi około
A) 10 B) 9 C) 8 D) 7

Ukryj Podobne zadania

Wśród 100 osób przeprowadzono ankietę, w której zadano pytanie o liczbę książek przeczytanych w ostatnim roku. Wyniki ankiety zebrano w poniższej tabeli.

Liczba książek 0 1 2 3 4 5
Liczba osób 23142817117

Średnia liczba przeczytanych książek przez jedną ankietowaną osobę jest równa
A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 2,5

Wśród 200 osób przeprowadzono ankietę, w której zadano pytanie o liczbę filmów kinowych obejrzanych w ostatnim roku. Wyniki ankiety zebrano w poniższej tabeli.

Liczba filmów 0 1 2 3 45
Liczba osób 5779381772

Średnia liczba obejrzanych filmów przez jedną ankietowaną osobę jest równa
A) 2,44 B) 1,22 C) 1,88 D) 2,5

Wśród pewnej grupy sportowców przeprowadzono ankietę, w której odpowiadano na pytanie „Ile godzin dziennie spędzasz na treningu?”. Wyniki ankiety przedstawiono w tabeli.

Liczba osób 776
Czas w godzinach456

Średnia liczba godzin spędzonych na treningu w tej grupie wynosi
A) 5 B) 4,95 C) 4,75 D) 4,5

Wśród pewnej grupy uczniów przeprowadzono ankietę, w której odpowiadano na pytanie „Ile godzin dziennie spędzasz przy komputerze?”. Wyniki ankiety przedstawiono w tabeli.

Liczba osób 398
Czas w godzinach543

Średnia liczba godzin spędzonych przy komputerze wynosi około
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

spinner