Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Parabola/Punkty wspólne z prostymi

Wyszukiwanie zadań

Prosta o równaniu y + k = 0 ma dokładnie jeden punkt wspólny z parabolą y = 2(x− 3)2 + 4 . Liczba k może być równa
A) − 5 B) − 4 C) 3 D) 7

Ukryj Podobne zadania

Prosta o równaniu y + k = 0 ma dokładnie dwa punkt wspólne z parabolą

 2 y = − 2(x − 3 ) − 4.

Liczba k może być równa
A) − 5 B) − 4 C) 3 D) 7

Prosta o równaniu y+ k = 0 ma dokładnie jeden punkt wspólny z parabolą

y = − 2(x − 3 )2 + 4.

Liczba k może być równa
A) − 5 B) − 4 C) 3 D) 7

Wykres funkcji kwadratowej 2 f(x) = 3 (x+ 1) − 4 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu
A) y = 1 B) y = − 1 C) y = −3 D) y = −5

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji kwadratowej 2 f(x) = (x − 3) − 2 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu
A) y = − 3 B) y = − 1 C) y = 1 D) y = 3

Wykres funkcji kwadratowej 2 f(x) = 2 (x+ 2) + 2 nie ma punktów wspólnych z prostą o równaniu
A) y = 4 B) y = 3 C) y = 2 D) y = 1

Wykres funkcji 2 f(x) = x − 90 ma dokładnie jeden punkt wspólny z prostą o równaniu
A) y = 9 0 B) y = 90x C) x = 90 D) y = − 90x

Ukryj Podobne zadania

Dana jest funkcja kwadratowa 2 f (x) = − 2x + 12x . Wykres tej funkcji ma dokładnie jeden punkt wspólny z prostą o równaniu
A) y = 1 8 B) y = 54 C) y = 18x D) y = 54x

Wykres funkcji 2 f(x) = x + 90 ma dokładnie jeden punkt wspólny z prostą o równaniu
A) y = −9 0 B) y = 9 0x C) y = − 90x D) x = 90

Parabola, która jest wykresem funkcji 2 y = x + 2x ma z prostą o równaniu y = − 1
A) dwa punkty wspólne B) jeden punkt wspólny
C) zero punktów wspólnych D) trzy punkty wspólne

Ukryj Podobne zadania

Liczba punktów wspólnych prostej 2 y = − 3x− 1 i paraboli 2 1 y = 2x + 3x− 7 jest równa
A) 0 B) 1 C) 2 D) 3

Parabola, która jest wykresem funkcji 2 y = 4x + 4x ma z prostą o równaniu y = − 1
A) dwa punkty wspólne B) zero punktów wspólnych
C) jeden punkt wspólny D) trzy punkty wspólne

Wykresem funkcji kwadratowej y = f (x) jest parabola o wierzchołku w punkcie P = (− 2,− 1) . Prosta y = 7 przecina tę parabolę w punktach A = (2,7) i B . Długość odcinka AB jest równa
A) 18 B) 6 C) 10 D) 8

Prosta o równaniu y = a ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x) = − 14 x2 + 3x+ 2 . Wynika stąd, że
A) a = 6 B) a = 11 C) a = 1 D) a = 2

Ukryj Podobne zadania

Prosta o równaniu y = a ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x) = −x 2 + 6x − 1 0 . Wynika stąd, że
A) a = 3 B) a = 0 C) a = −1 D) a = − 3

Prosta o równaniu y = m ma dokładnie jeden punkt wspólny z wykresem funkcji kwadratowej f(x) = (2 − x )(4 + x ) dla
A) m = − 9 B) m = 9 C) m = − 10 D) m = 10

Prosta k : 2x + y + b = 0 ma dwa punkty wspólne z parabolą 2 y = −x − 3 wtedy i tylko wtedy, gdy
A) b < 2 B) b > − 2 C) b < − 2 D) b > 2

spinner