Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje - wykresy/Parabola/Przesunięcie

Wyszukiwanie zadań

Wykres funkcji 2 f(x ) = (x− 3) przesunięto równolegle o 2 jednostki w prawo. W wyniku tego przekształcenia otrzymano wykres funkcji
A) g(x ) = (x− 5)2 B) g(x) = (x− 3)2 + 2 C) 2 g(x ) = (x− 1) D) 2 g (x ) = (x − 3) − 2

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej y = f (x) ma współrzędne (2,2) . Wówczas wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji g (x ) = f(x + 2) ma współrzędne
A) (4,2) B) (0,2 ) C) (2,0) D) (2,4)

Ukryj Podobne zadania

Wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej y = f (x) ma współrzędne (2,2) . Wówczas wierzchołek paraboli będącej wykresem funkcji g (x ) = f(x − 2) ma współrzędne
A) (4,2) B) (0,2 ) C) (2,0) D) (2,4)

Wskaż wzór funkcji, której wykres można otrzymać przez przesunięcie wykresu funkcji y = 4x − 2x2 − 2 .
A) − 2x2 + 7 B) − 4x 2 − 2 C) 2x2 − 4 D) − 4x2 + 2

Funkcja kwadratowa f jest określona wzorem f (x) = − 3x2 + 2x − 7 . Jeżeli przesuniemy wykres funkcji f o dwie jednostki 2 lewo, to otrzymamy wykres funkcji
A) 2 y = − 3x + 2x− 9 B) 2 y = − 3x + 2x − 5
C) y = − 3x 2 + 14x − 23 D) y = − 3x2 − 10x − 15

Wykres funkcji kwadratowej 2 f(x) = x + 6x+ 10 powstaje z wykresu funkcji g (x ) = x2 + 1 przez przesunięcie o 3 jednostki
A) w prawo B) w lewo C) w górę D) w dół

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji kwadratowej 2 f(x) = x − 6x+ 10 powstaje z wykresu funkcji g (x ) = x2 + 1 przez przesunięcie o 3 jednostki
A) w prawo B) w lewo C) w górę D) w dół

Funkcja kwadratowa f określona jest wzorem 2 f (x) = x − 9 . Aby wykres tej funkcji miał dokładnie jeden punkt wspólny z prostą y = 3 , należy go przesunąć o
A) 12 jednostek w prawo wzdłuż osi Ox
B) 12 jednostek do góry wzdłuż osi Oy
C) 12 jednostek do dołu wzdłuż osi Oy
D) 3 jednostki w lewo wzdłuż osi Ox

Ukryj Podobne zadania

Funkcja kwadratowa f określona jest wzorem 2 f (x) = x − 7 . Aby wykres tej funkcji miał dokładnie jeden punkt wspólny z prostą y = − 3 , należy go przesunąć o
A) 4 jednostki do góry wzdłuż osi Oy
B) 10 jednostek do góry wzdłuż osi Oy
C) 4 jednostki w dół wzdłuż osi Oy
D) 10 jednostek w dół wzdłuż osi Oy

Funkcja kwadratowa f określona jest wzorem 2 f (x) = 7 − x . Aby wykres tej funkcji miał dokładnie jeden punkt wspólny z prostą y = − 3 , należy go przesunąć o
A) 4 jednostki do góry wzdłuż osi Oy
B) 10 jednostek do góry wzdłuż osi Oy
C) 4 jednostki w dół wzdłuż osi Oy
D) 10 jednostek w dół wzdłuż osi Oy

Funkcja f określona jest wzorem f(x ) = (x− 2)(x + 2) . Funkcja g określona jest wzorem g(x) = (2− x)(2+ x) . Wykres funkcji g można otrzymać z wykresu funkcji f
A) przesuwając go o 2 jednostki w dół wzdłuż osi Oy
B) przesuwając go o 2 jednostki w lewo wzdłuż osi Ox
C) w symetrii względem osi Ox
D) w symetrii względem osi Oy

Ukryj Podobne zadania

Funkcja f określona jest wzorem f(x ) = (x− 2)(x − 4) . Funkcja g określona jest wzorem g(x) = (2+ x)(4+ x) . Wykres funkcji g można otrzymać z wykresu funkcji f
A) przesuwając go o 3 jednostki w dół wzdłuż osi Oy
B) przesuwając go o 3 jednostki w lewo wzdłuż osi Ox
C) w symetrii względem osi Ox
D) w symetrii względem osi Oy

Funkcja f określona jest wzorem f(x ) = (x− 3)(x + 2) . Funkcja g określona jest wzorem g(x) = (3− x)(2+ x) . Wykres funkcji g można otrzymać z wykresu funkcji f
A) w symetrii względem osi Ox
B) przesuwając go o 2 jednostki w lewo wzdłuż osi Ox
C) przesuwając go o 4 jednostki w dół wzdłuż osi Oy
D) w symetrii względem osi Oy

Gdy przesuniemy wykres funkcji 2 f (x) = x o 7 jednostek w lewo i 4 jednostki w dół, to otrzymamy wykres funkcji
A) y = (x + 7)2 − 4 B) y = (x + 7)2 + 4 C) y = (x − 7 )2 − 4 D) 2 y = (x− 7) + 4

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji f określonej wzorem 2 f(x) = x + 2 przesuwamy o 4 jednostki w dół wzdłuż osi Oy i o 2 jednostki w prawo wzdłuż osi Ox . Otrzymujemy w ten sposób wykres funkcji g określonej wzorem
A) g(x ) = (x+ 2)2 − 2
B) 2 g(x) = (x − 2 ) − 6
C) 2 g(x) = (x− 2) − 2
D) g(x ) = (x− 4)2 − 2

Wykres funkcji 2 f(x ) = − 3(x− 2) + 5 przesunięto o 3 jednostki w lewo i 2 jednostki w górę. W wyniku tej operacji otrzymano wykres funkcji
A) y = − 3 (x − 5)2 + 2 B) y = − 3(x + 1)2 + 2
C) 2 y = − 3(x − 5 ) + 7 D) 2 y = − 3(x + 1) + 7

Ukryj Podobne zadania

Wykres funkcji 2 f(x ) = x + x+ 1 przesunięto o 2 jednostki w prawo i 1 jednostkę w górę. W wyniku tej operacji otrzymano wykres funkcji
A) y = x2 + 3x+ 4 B) y = x 2 − 3x + 2
C) 2 y = x − 3x + 4 D) 2 y = x + 3x+ 2

spinner