Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Dane są wielomiany 3 W (x) = x − 3x + 1 oraz 3 V (x) = 2x . Wielomian W (x)⋅V (x) jest równy
A) 2x 5 − 6x 4 + 2x 3 B) 2x6 − 6x 4 + 2x 3 C) 2x5 + 3x + 1 D) 2x5 + 6x4 + 2x3

*Ukryj

Dane są wielomiany 4 W (x) = x − 2x + 1 oraz 3 V (x) = 2x . Wielomian W (x)⋅V (x) jest równy
A) 2x 7 − 4x 4 + 2x 3 B) 2x12 − 4x3 + 2x3 C) 2x6 + 3x + 1 D) 2x7 + 4x4 + 2x3

Dane są wielomiany 3 W (x) = x − 2x + 1 oraz 3 V (x) = 3x . Wielomian W (x)⋅V (x) jest równy
A) 3x 5 − 6x 4 + 3x 3 B) 3x9 − 6x 4 + 3x 3 C) 3x5 + 3x + 1 D) 3x6 − 6x4 + 3x3

Iloczyn wielomianów 2x − 3 oraz 2 − 4x − 6x − 9 jest równy
A) − 8x3 + 27 B) − 8x 3 − 2 7 C) 8x3 + 27 D) 8x3 − 27

Dane są wielomiany 4 W (x) = x − 3x + 1 oraz 2 V (x) = 3x . Wielomian W (x)⋅V (x) jest równy
A) 3x 8 − 9x 2 + 3x 2 B) x4 + 3x2 − 3x + 1 C) 3x6 − 9x 3 + 3x 2 D) 6 3 2 3x + 9x + 3x

Iloczyn wielomianów 2x + 3 oraz 2 − 4x + 6x − 9 jest równy
A) − 8x3 + 27 B) − 8x 3 − 2 7 C) 8x3 + 27 D) 8x3 − 27

Iloczyn wielomianów 4 3 W (x) = (x − 1) + x i 2 3 4 P (x) = (2 − x + 3x ) − 2x jest wielomianem stopnia
A) 24 B) 10 C) 12 D) 7

Dane są wielomiany 3 2 W (x) = 3x − 2x , V (x) = 2x + 3x . Stopień wielomianu W (x)⋅V (x) jest równy
A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

*Ukryj

Dane są wielomiany: 5 3 W (x) = 2x − 3x + 5x + 4 i 4 2 P (x) = − 4x − 12x + 5 . Stopień wielomianu W (x )⋅P (x) jest równy:
A) 20 B) -8 C) 9 D) 5

Iloczyn wielomianów 2 W (x) = − 3x + 6 i 3 2 P(x) = 2x − 6x + 4 jest wielomianem stopnia
A) 2 B) 3 C) 5 D) 6

Dane są dwa wielomiany 4 3 3 W (x) = − 2x − x + 3x − 1 , V (x) = 4x − 2 . Stopień wielomianu W (x )⋅V (x) jest równy
A) 12 B) 7 C) 4 D) 3

Dane są wielomiany: 6 3 W (x) = 2x − 3x + 5x + 4 i 4 2 P (x) = − 4x − 12x + 5 . Stopień wielomianu W (x )⋅P (x) jest równy:
A) 24 B) 10 C) 9 D) 6

Dane są wielomiany 3 2 W (x) = 2x − 3x + 2 , V (x) = 3x − 2+ 2x . Stopień wielomianu W (x) ⋅V (x) jest równy
A) 6 B) 4 C) 5 D) 3

Iloczyn wielomianów 3 W (x) = − 5x − 2 i 4 2 P(x) = x − 2x − 1 jest wielomianem stopnia
A) 7 B) 3 C) 5 D) 6

Wielomian W (x) jest iloczynem wielomianów 4 3 2 P (x) = x − 2x + 3x − x + 5 i Q (x ) = −x 4 + 2x3 + 2x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x ) jest równy
A) 16 B) 8 C) 4 D) 2

Dane są wielomiany 4 √3-- 3 √3-- 2 W (x) = x + 2x + 4x oraz 2 3√ -- V (x ) = x − 2x . Wielomian W (x) ⋅V (x) jest równy
A) x6 + 2x 3 B) x6 − 2x3 C) x9 − 2x3 D) √ -- x6 − 32x

Aby otrzymać wielomian 3 W (x) = x + 8 , należy pomnożyć wielomian P (x) = x + 2 przez wielomian:
A) Q (x) = x 2 + 4 B) Q(x ) = x2 − 2x + 4
C) 2 Q (x) = x − 4x + 4 D) 2 Q (x) = x + 2x + 4

Przez jaki wielomian należy pomnożyć 3√ -- x+ 4 aby otrzymać wielomian x 3 + 4 ?
A) √ -- √ -- x2 + 34x + 4 3 2 B) √ -- √ -- x2 − 34x + 2 32
C) 2 √3-- √3-- x − 4x + 4 2 D) 2 √3-- 3√ -- x + 4x + 2 2

Iloczyn dwóch wielomianów, z których każdy jest stopnia piątego, może być wielomianem stopnia
A) drugiego B) szóstego C) dziesiątego D) dwudziestego piątego