Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Funkcje/Wielomiany/Dwa wielomiany/Iloczyn

Wyszukiwanie zadań
Ukryj Podobne zadania
Ukryj Podobne zadania

Wielomian W (x) jest iloczynem wielomianów 4 3 2 P (x) = x − 2x + 3x − x + 5 i Q (x ) = −x 4 + 2x3 + 2x2 + 2x − 7 . Zatem stopień wielomianu W (x ) jest równy
A) 16 B) 8 C) 4 D) 2

Dane są dwa wielomiany 4 3 3 W (x) = − 2x − x + 3x − 1 , V (x) = 4x − 2 . Stopień wielomianu W (x )⋅V (x) jest równy
A) 12 B) 7 C) 4 D) 3

Dane są wielomiany: 5 3 W (x) = 2x − 3x + 5x + 4 i 4 2 P (x) = − 4x − 12x + 5 . Stopień wielomianu W (x )⋅P (x) jest równy:
A) 20 B) -8 C) 9 D) 5

Dane są wielomiany: 6 3 W (x) = 2x − 3x + 5x + 4 i 4 2 P (x) = − 4x − 12x + 5 . Stopień wielomianu W (x )⋅P (x) jest równy:
A) 24 B) 10 C) 9 D) 6

Aby otrzymać wielomian 3 W (x) = x + 8 , należy pomnożyć wielomian P (x) = x + 2 przez wielomian:
A) Q (x) = x 2 + 4 B) Q(x ) = x2 − 2x + 4
C) 2 Q (x) = x − 4x + 4 D) 2 Q (x) = x + 2x + 4

Przez jaki wielomian należy pomnożyć 3√ -- x+ 4 aby otrzymać wielomian x 3 + 4 ?
A) √ -- √ -- x2 + 34x + 4 3 2 B) √ -- √ -- x2 − 34x + 2 32
C) 2 √3-- √3-- x − 4x + 4 2 D) 2 √3-- 3√ -- x + 4x + 2 2

Iloczyn dwóch wielomianów, z których każdy jest stopnia piątego, może być wielomianem stopnia
A) drugiego B) szóstego C) dziesiątego D) dwudziestego piątego

spinner