Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Pan Malinowski wziął kredyt na kupno samochodu w wysokości 20 000zł, który chce spłacać w rocznych ratach po 4 000zł każda. Do każdej raty dopisuje się odsetki w wysokości 26% tej kwoty, która została jeszcze do spłacenia przed wpłatą raty.

  • Oblicz wysokość trzeciej i czwartej raty.
  • Oblicz, jakim procentem kwoty spłaconej jest kwota pożyczona. Wynik zaokrąglij do części dziesiątych.

Cena produktu po podniesieniu stawki VAT z 7% do 22% wzrosła o 90 zł. Ile jest równa nowa cena produktu?

Ewa kupiła tablet za 480 zł oraz dodatkowe akcesoria w cenie 120 zł. Miesiąc później jej kolega Maciek kupił dokładnie taki sam tablet z akcesoriami, ale cena tabletu była o 10% niża, a cena akcesoriów wzrosła o 5%. O ile procent Maciek kupił swój zestaw taniej niż Ewa?

Ile trzeba zmieszać roztworu wodnego soli kuchennej o stężeniu 26% z roztworem o stężeniu 4% żeby otrzymać 11 kg roztworu o stężeniu 18%?

*Ukryj

Ile trzeba zmieszać roztworu wodnego soli kuchennej o stężeniu 20% z roztworem o stężeniu 8% żeby otrzymać 12 kg roztworu o stężeniu 13%?

Kowalski wpłacił na lokatę 10 000 zł, a po 4 latach przybyło 4641 zł odsetek (bez opodatkowania). Jakie bylo roczne oprocentowanie lokaty, jeżeli była ona kapitalizowana rocznie.

Właściciel sklepu kupił w hurtowni 30 książek i 20 poradników za 1020 zł. Poradniki sprzedał z zyskiem 20%, a książki z zyskiem 25%. W ten sposób zarobił 240 zł. Oblicz, w jakiej cenie sklepikarz kupił w hurtowni książki, a w jakiej poradniki.

*Ukryj

Marcin zarabiał miesięcznie 3400 zł, a Adam 4300 zł. Obaj otrzymali w swoich firmach podwyżki. Podwyżka otrzymana przez Adama była o 4 punkty procentowe niższa niż podwyżka otrzymana przez Marcina. Po podwyżce obaj panowie zarabiają łącznie 8452 zł. Ile zarabia każdy z panów po podwyżce? Zapisz wszystkie obliczenia.

Karol zarabiał miesięcznie 4200 zł, a Jan 3800 zł. Obaj otrzymali w swoich firmach podwyżki. Podwyżka otrzymana przez Jana była o 3 punkty procentowe wyższa niż podwyżka otrzymana przez Karola. Po podwyżce obaj panowie zarabiają łącznie 9074 zł. Ile zarabia każdy z panów po podwyżce? Zapisz wszystkie obliczenia.

Roczne oprocentowanie lokaty, które wynosiło 6%, zmniejszono o 25%. Oblicz, o ile punktów procentowych zmniejszono to oprocentowanie.

*Ukryj

Roczne oprocentowanie lokaty, które wynosiło 8%, zmniejszono o 37,5%. Oblicz, o ile punktów procentowych zmniejszono to oprocentowanie.

Mamy trzy roztwory, każdy zawierający chlorek sodu i chlorek potasu. Procentową zawartość obu chlorków w roztworach podano w tabeli.

Roztwór NaCl (chlorek sodu) KCl (chlorek potasu)
I 14,1% 2,5%
II 8,7% 8,2%
III 1,5% 5,7%

W jakim stosunku należy zmieszać wszystkie trzy roztwory, aby otrzymać roztwór, w którym stężenie każdego z chlorków wynosić będzie 6%?

Rafał wpłacił 300 zł do banku. Oprocentowanie w stosunku rocznym wynosi 12% i jest kapitalizowane miesięcznie. Ile pieniędzy wraz z odsetkami będzie miał po 9 miesiącach, zakładając, że oprocentowanie nie ulegnie zmianie?

Eksperymentalna kolonia bakterii liczyła przed 16 dniami 65536 bakterii, a obecnie liczy 390625 bakterii. O ile procent przeciętnie wzrasta liczba bakterii w tej kolonii w ciągu jednego dnia? (Zakładamy stały przyrost procentowy). Wynik podaj z dokładnością do 1%.

Kasia i Tomek wyruszyli jednocześnie z tego samego domu do szkoły. Długość kroku Kasi jest o 12% mniejsza od kroku Tomka ale Kasia robi o 15% kroków więcej w tym samym czasie niż Tomek. Kto pierwszy dotrze do szkoły.

Pan Kowalski planując wyjazd na wakacje letnie w następnym roku postanowił założyć lokatę, wpłacając do banku 2000 zł na okres jednego roku. Ma do wyboru trzy rodzaje lokat: lokata A – oprocentowanie w stosunku rocznym 5%, kapitalizacja odsetek po roku;
lokata B – oprocentowanie w stosunku rocznym 4,8%, kapitalizacja odsetek co pół roku;
lokata C – oprocentowanie w stosunku rocznym 4,6%, kapitalizacja odsetek co kwartał.
Oceń, wykonując odpowiednie obliczenia, która lokata jest najkorzystniejsza dla Pana Kowalskiego.

Po trzykrotnej obniżce ceny towaru za każdym razem o p% , końcowa cena stanowiła 61425 ceny początkowej. Oblicz p .

Ogrodnik opiekujący się klombem w kształcie koła o promieniu 40 m chce go powiększyć, sadząc wokół niego kwiatki na grządce o szerokości 1 m (patrz rysunek). Oblicz, o ile procent ogrodnik chce powiększyć powierzchnię tego klombu.


PIC


Pan Nowak zaciągnął kredyt samochodowy w wysokości 15000 zł. Oprocentowanie kredytu wynosiło 12% (w skali roku). Kredyt spłacony został w dwunastu miesięcznych ratach. Miesięczne raty składały się z równych rat kapitałowych (a więc miały wysokość 1- 12 pożyczonej kwoty) i całości odsetek naliczonych w danym miesiącu od pozostającego do spłacenia kapitału.

  • Oblicz wysokość pierwszej i drugiej raty.
  • Oblicz wysokość ostatniej raty.
  • Oblicz łączną kwotę odsetek.
  • Jaki procent pożyczonej kwoty stanowi łączna kwota odsetek?

Na wspólne konto państwa Kowalskich wpływa co miesiąc 3200 złotych. Na początku każdego miesiąca małżonkowie dzielą całą tę kwotę. Na diagramie kołowym przedstawiono strukturę planowanych przez państwa Kowalskich miesięcznych wydatków.


PIC


Korzystając z tych danych oblicz:

  • o ile złotych miesięczne wydatki państwa Kowalskich na gaz i energię są większe niż na ubrania;
  • ile procent tej kwoty przeznaczają państwo Kowalscy na wyżywienie;
  • ile pieniędzy państwo Kowalscy przeznaczają łącznie co miesiąc na gaz i energię oraz czynsz.

Koncern paliwowy podnosił dwukrotnie w jednym tygodniu cenę benzyny, pierwszy raz o 10%, a drugi raz o 5%. Po obu tych podwyżkach jeden litr benzyny, wyprodukowanej przez ten koncern, kosztuje 4,62 zł. Oblicz cenę jednego litra benzyny przed omawianymi podwyżkami.

*Ukryj

W poniedziałek cenę pewnego towaru zwiększono o 10%, zaś w środę zmniejszono o 15%. Oblicz początkową cenę tego towaru, jeśli ostatecznie po tych zmianach wynosiła 187 zł.

W poniedziałek cenę pewnego towaru zmniejszono o 10%, zaś w środę zwiększono o 20%. Oblicz początkową cenę tego towaru, jeśli ostatecznie po tych zmianach wynosiła 324 zł.

Pan José Borrego wpłacił do banku 2 00000$ na czteroletnią lokatę o stałym oprocentowaniu, z roczną kapitalizacją odsetek. Po czterech latach stan jego konta wyniósł 41 4720$ . Jakie było oprocentowanie tej lokaty?

Ewa na początku 2015 roku kupiła skarbonkę i włożyła do niej 1000 zł. Na początku każdego kolejnego roku Ewa dokłada do skarbonki kwotę równą 20% dotychczas zgromadzonych oszczędności, a przez resztę roku nie dokłada, ani nie wybiera ze skarbonki żadnych pieniędzy. Ile będą wynosić oszczędności Ewy pod koniec roku 2020?

Janek, Tomek i Łukasz zbierali pieniądze na zakup piłki. Janek dał 60% potrzebnej kwoty, Tomek dał 40% pozostałej części. Łukasz dołożył brakujące 48 zł. Ile kosztowała piłka?

<Strona 2 z 3>