Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wykaż, że jeżeli punkt A leży na prostej y = −x − 5 , a punkt B ma współrzędne

B = (t2,t2 + 6t + 1), dla pewnego t ∈ R,

to długość odcinka AB jest nie mniejsza niż  √- 342- .

Dany jest odcinek AB , w którym środek ma współrzędne S = (− 5,− 11) , a koniec B = (9,− 3) . Wyznacz współrzędne punktu A .

*Ukryj

Dany jest jeden koniec odcinka A = (− 4,− 7) i jego środek S = (5,− 1) . Wyznacz współrzędne drugiego końca tego odcinka.

Dany jest punkt A = (− 18,10) . Prosta o równaniu y = 3x jest symetralną odcinka AB . Wyznacz współrzędne punktu B .

*Ukryj

Prosta o równaniu y = − 3x + 4 jest symetralną odcinka P Q , gdzie P = (6,1) . Oblicz współrzędne punktu Q .

Dany jest punkt A = (24,11) . Prosta o równaniu y = − 4x jest symetralną odcinka AB . Wyznacz współrzędne punktu B .

Prosta o równaniu y = − 2x + 7 jest symetralną odcinka P Q , gdzie P = (4,5) . Oblicz współrzędne punktu Q .

Oblicz odległość punktu A od środka odcinka BC , gdzie A = (1,3), B = (4,7), C = (− 2,− 3) .

*Ukryj

Oblicz odległość punktu K = (5,17) od środka odcinka o końcach A = (42 ,5 4) , B = (− 8,4) .

Oblicz odległość punktu K = (24,1) od środka odcinka o końcach A = (26 ,1 8) , B = (4,2) .

Oblicz odległość od początku układu współrzędnych środka odcinka AB , gdzie A = (− 2,4 ),B = (6,− 6) .

Odcinek AB o długości 4 jest zawarty w prostej o równaniu  3 3 y = 4x − 2 . Symetralna odcinka AB przecina oś Oy w punkcie P = (0,6) . Oblicz współrzędne końców odcinka AB .

*Ukryj

Odcinek AB o długości 20 jest zawarty w prostej o równaniu 3y + 4x − 5 = 0 . Symetralna odcinka AB przecina oś Ox w punkcie  ( ) P = − 40,0 3 . Oblicz współrzędne końców odcinka AB .

Wyznacz współrzędne punktu P , który dzieli odcinek o końcach A = (29,− 15) i B = (45,13) w stosunku |AP | : |PB | = 1 : 3 .

*Ukryj

Wyznacz współrzędne punktu P , który dzieli odcinek o końcach A = (19,17) i B = (− 9,33) w stosunku |AP | : |PB | = 1 : 3 .