Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Oblicz granicę ( -3n--- --9n--) nl→im+∞ √n2+1-− 3√n4+1- .

Oblicz granicę ∘4√---2-------√--2------ nl→im+∞ n + n − n − 7n .

Oblicz granicę -√n-3+1-- nl→im+∞ √3n-5+1+1 .

*Ukryj

Oblicz granicę √n-5+-1+2 nl→im+∞ √3n-8+2- .

Oblicz granicę -√3n-5+3- nl→im+∞ √n-3+-1+4 .

Oblicz granicę √3n-5+1+2- nl→im+∞ √n-3+1- .

Oblicz granicę √n-3+-1+5 nl→im+∞ √3n-5+3- .

Oblicz granicę -√n-5+1-- nl→im+∞ √3n-8+1+1 .

Oblicz granicę √3n-8+1+1- nl→im+∞ √n-5+1- .

Oblicz granicę -√3n-8+2- nl→im+∞ √n-5+-1+3 .

Oblicz granicę ---6√n4+2--- nl→im+∞ 21√ 2n14+3+ 1 .

*Ukryj

Oblicz granicę -21√-3n14+2+-2 nl→im+∞ 3√n2+5- .

Oblicz granicę -6√-2n4+-3- nl→im+∞ √9n-6+2+3 .

Oblicz granicę -12√-3n9+-3+-1 nl→im+∞ 4√n-3+2- .

Oblicz granicę -16√n12+5+-4 nl→im+∞ 12√ 5n9+-3 .

Oblicz granicę -21√-2n14+3+-1 nl→im+∞ 6√n4+2- .

Oblicz granicę --12√-5n9+-3- nl→im+∞ 16√n12+5+ 4 .

Oblicz granicę --4√n-3+2-- nl→im+∞ 12√ 3n9+-3+ 1 .

Oblicz granicę √9n-6+2+3- nl→im+∞ 6√ 2n4+-3 .

Oblicz granicę ---3√n2+5--- nl→im+∞ 21√ 2n14+2+ 2 .

Oblicz granicę √n-+1−√n- nl→im+∞ n .

*Ukryj

Oblicz granicę -----n----- nl→im+∞ √ 3n+-2−√ 3n .

Oblicz granicę ----n---- nl→im+∞ √n-−√n-+1- .

Oblicz granicę -----n----- nl→im+∞ √ 2n+-1−√ 2n .

Oblicz granicę √-2n+-3−√-2n+1- nl→im+∞ n .

Oblicz granicę √n-+2−√-2n nl→im+∞ n .

Oblicz granicę ----n---- nl→im+∞ √n-+1−√n- .

Oblicz granicę -----n----- nl→im+∞ √ 2n− √2n+-1 .

Oblicz granicę -----n----- nl→im+∞ √ 3n− √3n+-2 .

Oblicz granicę √-3n+-2−√-3n nl→im+∞ n .

Oblicz granicę ( √4n2−2−n-2) nl→im+∞ n + n+3 .

*Ukryj

Oblicz granicę ( √9n2−1−-3n2) nl→im+∞ 3n + n+ 2 .

Oblicz granicę ( √3n2+4−-2n2) nl→im+∞ 2n + n+ 1 .

Oblicz granicę √ -4---------- √ -4-----2- nl→im+∞ ( n + 3n + 7− n − 3n ) .

*Ukryj

Oblicz granicę ---------1-------- nl→im+∞ √n-4+-2n+5−√n-4−2n2 .

Oblicz granicę ---------1-------- nl→im+∞ √n-4+-3n+7−√n-4−3n2 .

Oblicz granicę ---------1-------- nl→im+∞ √n-4−-3n+3−√n-4−4n2 .

Oblicz granicę √ -4---------- √ -4-----2- nl→im+∞ ( n + 2n + 5− n − 2n ) .

Oblicz granicę √ -4---------- √ -4-----2- nl→im+∞ ( n − 3n + 3− n − 4n ) .

Oblicz granicę -n3+(1−n)3- nl→im+∞ √3343n6+-64n4- .

Oblicz granicę (∘ -----√------- √ -) nl→im+∞ n+ 6 n + 1 − n .

*Ukryj

Oblicz granicę -------1------- nl→im+∞ √n-+-5√n-+1− √n .

Oblicz granicę (∘ ------√------- √ ---) nl→im+∞ 2n + 6 n + 1 − 2n .

Oblicz granicę --------1------- nl→im+∞ √ 2n+6√n-+1− √2n .

Oblicz granicę --------1------- nl→im+∞ √ 3n+6√n-+1− √3n .

Oblicz granicę (∘ ------√------- √ ---) nl→im+∞ 3n + 6 n + 1 − 3n .

Oblicz granicę (∘ -----√------- √ -) nl→im+∞ n+ 6 n + 1 − n .

Oblicz granicę -------1------- nl→im+∞ √n-+-3√n-+1− √n .

Oblicz granicę (∘ -----√------- √ -) nl→im+∞ n+ 3 n + 1 − n .

Oblicz granicę (∘ -----√------- √ -) nl→im+∞ n+ 5 n + 1 − n .

Oblicz granicę √ --2---- √ --2---- nl→im+∞ n( n + 1 − n − 1 ) .

*Ukryj

Oblicz granicę --------1-------- nl→im+∞ n(√4n2+1− √4n2−1) .

Oblicz granicę --------1------- nl→im+∞ 3n(√n2+2− √n2−2) .

Oblicz granicę --------1-------- nl→im+∞ n(√2n2+1− √2n2−1) .

Oblicz granicę -------1-------- nl→im+∞ n(√n2+-1− √n2−-1) .

Oblicz granicę √ ---2---- √ ---2---- nl→im+∞ n( 2n + 1 − 2n − 1) .

Oblicz granicę √ --2---- √ --2---- nl→im+∞ n( n + 3 − n − 3 ) .

Oblicz granicę √ ---2---- √ ---2---- nl→im+∞ n( 4n + 1 − 4n − 1) .

Oblicz granicę -------1-------- nl→im+∞ n(√n2+-3− √n2−-3) .

Oblicz granicę √ --2---- √ --2---- nl→im+∞ 3n( n + 2 − n − 2) .

Oblicz granicę √ -2----- nl→im+∞ ( n + n− n) .

*Ukryj

Oblicz granicę √ -2------ nl→im+∞ ( n + 4n − n) .

Oblicz granicę -----1---- nl→im+∞ √ 9n2+n-−3n .

Oblicz granicę -----1---- nl→im+∞ √ 4n2+n-−2n .

Oblicz granicę √ -2------ nl→im+∞ ( n + 3n − n) .

Oblicz granicę √ --2----- nl→im+∞ ( 9n + n − 3n) .

Oblicz granicę ----1----- nl→im+∞ √n-2+-4n−n .

Oblicz granicę √ --2------ nl→im+∞ ( 4n + 3n − 2n) .

Oblicz granicę √ --2----- nl→im+∞ ( 4n + n − 2n) .

Oblicz granicę √ -2------ nl→im+∞ ( n + 5n − n) .

Oblicz granicę ----1---- nl→im+∞ √n-2+n-−n .

Oblicz granicę -----1----- nl→im+∞ √ 4n2+-3n−2n .

Oblicz granicę ----1----- nl→im+∞ √n-2+-3n−n .

Oblicz granicę ( √n+-3√n- √n-−2√3n-) nl→im+∞ 3√n+ 2 − 3√n− 1 .

Oblicz granicę √ 2n12−n9− (2− 3n)6 nl→im+∞ (3−2n)6+-√4n12−n7 .

Oblicz granicę √n-2+-5−n- nl→im+∞ √n-2+-2−n .

*Ukryj

Oblicz granicę √n-2+-4−n- nl→im+∞ √n-2+-2−n .

Oblicz granicę √n-2+-4−n- nl→im+∞ √n-2+-3−n .

Oblicz granicę √n-2+-3−n- nl→im+∞ √n-2+-2−n .

Oblicz granicę √n-2+-2−n- nl→im+∞ √n-2+-3−n .

Oblicz granicę √n-2+-6−n- nl→im+∞ √n-2+-4−n .

Oblicz granicę √n-2+-2−n- nl→im+∞ √n-2+-5−n .

Oblicz granicę √n-2+-4−n- nl→im+∞ √n-2+-6−n .

Oblicz granicę √n-2+-2−n- nl→im+∞ √n-2+-4−n .

Oblicz granicę √n-2+-3−n- nl→im+∞ √n-2+-4−n .