Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Geometria/Planimetria/Trójkąt/Równoramienny/Pole

Wyszukiwanie zadań

Sinus kąta CAB trójkąta równoramiennego ACB jest równy 4 5 . Pole kwadratu DEF G , wpisanego w ten trójkąt (zobacz rysunek), jest równe 4. Oblicz pole trójkąta ABC .


PIC


Oblicz pole trójkąta równoramiennego, w którym odległość wierzchołka kąta prostego od przeciwprostokątnej jest równa 5 cm.

Oblicz pole trójkąta równoramiennego ABC (patrz rysunek, |AC | = |BC | ), w którym wysokość |AE | = 8 , a długość odcinka |BE | = 6 .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Oblicz pole trójkąta równoramiennego ABC (patrz rysunek, |AC | = |BC | ), w którym wysokość |AE | = 4 , a długość odcinka |BE | = 3 .


PIC


Środkowa AD trójkąta równoramiennego ABC ma długość √ --- 21 , a jego podstawa AB tworzy z ramieniem kąt o mierze 30∘ . Oblicz pole trójkąta ABC .

W trójkącie równoramiennym dany jest obwód 2p oraz miara kąta przy podstawie α . Oblicz pole powierzchni tego trójkąta.

W trójkącie równoramiennym ABC , gdzie |AB | = |BC | , podstawa ma długość 12. Punkt P jest punktem przecięcia wysokości wychodzących z wierzchołków A i B . Oblicz pole tego trójkąta, jeśli |CP | = 9 .

Ukryj Podobne zadania

W trójkącie równoramiennym ABC , gdzie |AB | = |BC | , podstawa ma długość 6. Punkt P jest punktem przecięcia wysokości wychodzących z wierzchołków A i B . Oblicz pole tego trójkąta, jeśli |CP | = 4 .

W okrąg o promieniu 13 wpisano rozwartokątny trójkąt równoramienny o podstawie 10. Oblicz pole tego trójkąta.

Dany jest trójkąt równoramienny ABC , w którym |AC | = |BC | = b i |AB | = a . Punkty M i N są rzutami prostopadłymi środka podstawy AB trójkąta na ramiona BC i AC . Wyraź pole czworokąta ABMN za pomocą a i b .

Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 10, a cosinus jednego z jego kątów jest równy − 419 . Oblicz pole tego trójkąta.

W trójkącie ABC boki AC i BC są równe. Okrąg, którego średnicą jest wysokość CD trójkąta przecina boki trójkąta w punktach dzielących te boki w stosunku 5:3 licząc od wierzchołka C . Oblicz pole trójkąta ABC , jeżeli |CD | = 1 0 .

Podstawa trójkąta równoramiennego ma miarę 4 cm, a kąt przy niej  ∘ 30 . Oblicz pole i obwód trójkąta.

W trójkącie równoramiennym podstawa AB ma długość 8 cm. Promień okręgu, stycznego w punktach A i B do prostych zawierających ramiona AC i BC trójkąta, ma długość 5 cm. Oblicz pole trójkąta ABC .

spinner