Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Wartość liczbowa wyrażenia 5 lo g22 − log2 8+ log 216 jest równa
A) 1 B) 2 C) 6 D) 8

*Ukryj

Wartość liczbowa wyrażenia log 216 + log2 8− 4log2 2 jest równa
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Suma log81 6+ 1 jest równa
A) 3 B) 32 C) log8 17 D) 7 3

*Ukryj

Suma log92 7+ 2 jest równa
A) 5 B) 72 C) log9 29 D) 7 3

Suma log92 7+ 1 jest równa
A) 3 B) 52 C) log9 28 D) 4 3

Liczba 8 log42 + 2 jest równa
A) 8 B) 6 C) 4 D) 3,5

Jeśli log 25 = a oraz lo g220 = b , to liczba log 25 + log22 0 jest równa
A) 2a + 2 B) 2a + 2b C) a − b D) a2 + 2

*Ukryj

Jeśli log 32 = a oraz lo g318 = b , to liczba log 32 + log31 8 jest równa
A) 3a + 3b B) 2a + 2 C) a − b D) a2 + 3

Jeśli log 52 = a oraz lo g510 = b , to liczba log 52 + log51 0 jest równa
A) 2a + 2 B) 5a + 5b C) 2a + 1 D) a2 + 5

Jeżeli 1 a = lo g32 i b = lo g36 , to liczba log 34+ lo g312 jest równa
A) a + b B) 1 − 4a C) 32b−a D) ab

Liczba √- 1- lo g3 3 81 jest równa
A) − 2 3 B) − 8 3 C) − 6 D) − 8

*Ukryj

Liczba 625 lo g15 √5 jest równa
A) 31 2 B) − 3 1 2 C) 8 D) − 8

Liczba √ - lo g 77 jest równa
A) 2 B) 7 C) √ -- 7 D) 1 2

Liczba √ - √ -- lo g 2(2 2) jest równa
A) 3 2 B) 2 C) 5 2 D) 3

Liczba √ --√4---- lo g 0,4 2,5 jest równa
A) 2 B) − 4 C) √ -- 2 D) − 1 2

Iloczyn √ -- 2 ⋅log13 3 jest równy
A) − 6 B) − 4 C) − 1 D) 1

Liczba √ - lo g3 39 jest równa
A) 4 B) 6 C) √ -- 3 D) 1 4

Liczba √ - √ -- lo g 3(9 3) jest równa
A) 3 2 B) 5 C) 5 2 D) 3

Liczba √ - lo g 22 jest równa
A) 2 B) 4 C) √ -- 2 D) 1 2

Liczba √ -√ -- lo g3 5 5 jest równa
A) 3 B) 1 3 C) 3 2 D) 2 3

Iloczyn 1 2 ⋅log 1√3 9 jest równy
A) − 2 B) − 4 C) − 1 D) 1

Liczba √- √ -- lo g2 2( 2 ) jest równa
A) 2 3 B) 1 2 C) 2 5 D) 1 3

Wartość wyrażenia √- log5 5 25 wynosi:
A) 3 2 B) 5 2 C) 4 3 D) 2 3

Wiadomo, że log 16c = 0,25 . Zatem liczba c jest
A) niewymierna B) wymierna C) większa od 2 D) mniejsza od 1

*Ukryj

Wiadomo, że log 16c = 0,125 . Zatem liczba c jest
A) niewymierna B) wymierna C) większa od 2 D) mniejsza od 1

Jeśli log 42 = a , to liczba a jest równa
A) 16 B) 2 C) -2 D) 0,5

Liczba lo g34 należy do przedziału
A) (0,1) B) (1,2 ) C) (2,3) D) (3,4)

*Ukryj

Liczba lo g210 należy do przedziału
A) (0,1) B) (1,2 ) C) (2,3) D) (3,4)

Liczba lo g314 należy do przedziału
A) (0,1) B) (1,2 ) C) (2,3) D) (3,4)

Jeżeli √ -- lo gx32 2 = − 11 to liczba x jest równa
A) √ - --2 2 B) √ -- 2 2 C) √ -- 2 D) 2

*Ukryj

Jeżeli √ -- lo gx27 3 = − 7 to liczba x jest równa
A) 3 B) √ -- 3 3 C) √ -- 3 D) √ - --3 3

Liczba 4 4 a = lo g25 + log 4 . Wynika stąd, że
A) a = 4 B) a = 8 C) a = 8+ log 29 D) a = 4 + log 29

*Ukryj

Liczba 2 2 a = lo g12 5 + log 8 . Wynika stąd, że
A) a = 5 B) a = 4 + log1 33 C) a = 8 + log 133 D) a = 6

Liczba 2 2 a = lo g5 + log 20 . Wynika stąd, że
A) a = 4 B) a = 8 C) a = 8+ log 25 D) a = 4 + log 25

Wiadomo, że log 3a = b . Wtedy log 9a równa się
A) 2b B) b2 C) 2b D) 9b

*Ukryj

Wiadomo, że log 2a = b . Wtedy log 8a równa się
A) 3b B) b2 C) 4b D) b 3

Wiadomo, że log 2a = b . Wtedy log 4a równa się
A) 2b B) 2b C) b2 D) 4b

Wartość wyrażenia 1- W = log3 81 log9 3 jest równa
A) − 2 B) − 8 C) − 3,5 D) − 3

*Ukryj

Wartość wyrażenia -1- W = log5 125 log255 jest równa
A) − 2 B) − 1,5 C) − 3,5 D) − 5

Wartość wyrażenia 1- W = log2 32 log4 2 jest równa
A) − 2 B) − 4 C) − 2,5 D) − 3

Wartość wyrażenia W = log162 ⋅log164 jest równa
A) log 166 B) 2− 1 C) lo g 8 16 D) 8−1

Niech √- √ -- √- L = log 22 ⋅log2 3⋅ log 3 4 . Wtedy
A) L = 1 B) L = 2 C) L = 3 D) L = 4

*Ukryj

Niech √- √ -- √- L = log 32 5⋅log 5 3⋅ lo g 5 25 . Wtedy
A) L = 8 B) L = 4 C) L = 2 D) L = 1

Liczba lo g0,252 − log 0,750,562 5 jest równa
A) 32 B) 4 C) − 52 D) 0

*Ukryj

Liczba lo g3,5 12,25 − log0,5 8 jest równa
A) 5 B) − 1 C) − 12 D) 1

Liczba lo g1,5 2,25− lo g0,251 6 jest równa
A) 32 B) 4 C) − 52 D) 0

Liczba lo g0,252 ,744− lo g14 1,4 jest równa
A) 2 lo g0,251,4 B) log1,41,96 C) log 1,4 0,25 D) 0

Różnica √-√6 -- √- 3log 2 2− log 32 7 jest równa
A) 7 B) lo g6-2 81 C) − 5 D) − 2

*Ukryj

Różnica √-√4 -- √- 2log 3 3− log 28 jest równa
A) − 2 B) log 6 9 4 C) − 5 D) 7

Różnica √-√4 -- √- 6log 3 3− log 28 jest równa
A) 0 B) − 3 C) lo g6136 D) 3

O liczbie x wiadomo, że lo g3x = 9 . Zatem
A) x = 2 B) x = 12 C) x = 39 D) x = 93

*Ukryj

O liczbie x wiadomo, że lo g2x = 8 . Zatem
A) x = 28 B) x = 13 C) x = 16 D) x = 82

Jeśli log 4a = 2 , to liczba a jest równa
A) 16 B) 2 C) -2 D) 4

O liczbie x wiadomo, że lo g9x = 3 . Zatem
A) x = 2 B) x = 12 C) x = 39 D) x = 93

Liczba lo g1 2 jest równa
A) log 3 ⋅lo g4 B) log 3+ log 4 C) log 16 − log 4 D) lo g1 0+ log 2

*Ukryj

Liczba lo g1 5 jest równa
A) log 3 ⋅lo g5 B) log 30− lo g3 C) log 3 + log 5 D) lo g10 + log 5

Liczba lo g3 00 jest równa
A) 10 + log 3 B) 2 lo g3 C) 2 + log3 D) 10 lo g3

Liczba 2 2 lo g63 + log6 2+ lo g64 lo g63 jest
A) dodatnia B) mniejsza od 1 C) ujemna D) niewymierna

Liczba lo g510 00 jest większa od liczby log 5100 o
A) 50% B) 25% C) 90% D) 10%

*Ukryj

Liczba (− lo g70,01 ) jest mniejsza od liczby (− lo g70,0 001) o
A) 100% B) 25% C) 50% D) 10%

Liczba lo g312 5 jest większa od liczby log 325 o
A) 90% B) 25% C) 50% D) 10%

Liczba ( 1 1) lo g16 2 + 4 jest równa
A) 1 + log161 2 B) 6 C) − 1 + log 1 2 16 D) -6

*Ukryj

Liczba ( 1 1) lo g12 2 + 3 jest równa
A) − 1 + log1210 B) 10 C) 1 + log 10 12 D) − 10

Jeżeli lo gax = 2 i logb x = 3 , to liczba logab x jest równa
A) 6 B) 16 C) 65 D) 5 6

Jeżeli lo g218 = c , to liczba log 23 jest równa
A) c+2-1 B) c−21- C) c6 D) − c 6

Strona 1 z 6>>>>