Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Ciągi/Dowolny

Wyszukiwanie zadań

Dany jest ciąg (an) określony wzorem 7n an = 21 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Pięćdziesiątym wyrazem ciągu (an ) jest
A) 749 3 B) 750 3 C) 751 3 D) 52 73-

Liczby 5,a,15 w tej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Liczby b,a,2 0 w tej kolejności tworzą ciąg geometryczny. Suma a + b jest równa
A) 20 B) 25 C) 15 D) 10

Ukryj Podobne zadania

Liczby 15,a,25 w tej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Liczby b ,a ,40 w tej kolejności tworzą ciąg geometryczny. Suma a + b jest równa
A) 40 B) 50 C) 20 D) 30

Liczby 6,a,18 w tej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Liczby a,2 4,b w tej kolejności tworzą ciąg geometryczny. Suma a + b jest równa
A) 60 B) 48 C) 12 D) 36

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2 an = 2n dla n ≥ 1 . Różnica a5 − a 4 jest równa
A) 4 B) 20 C) 36 D) 18

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2 an = (2n ) dla n ≥ 1 . Różnica a 5 − a4 jest równa
A) 4 B) 20 C) 36 D) 18

Jeżeli ciąg (an) dany jest wzorem an = 3n − 1 dla n ≥ 1 , to suma 10 początkowych wyrazów ciągu a bn = a1n wyraża się wzorem
A) 4(8 10 − 1) 7 B) 4(210 − 1 ) 7 C) 4 9 7(8 − 1) D) 4 29 7(2 − 1)

Dany jest ciąg (an) określony wzorem an = 3n − 1 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Ciąg (an) jest

A) rosnący,B) malejący,C) stały,

ponieważ dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1

1) an+1 − an = − 1 ,2) an+1 − an = 0 ,3) an+ 1 − an = 3 ,

Dany jest ciąg (an) określony wzorem 5−2n- an = 6 dla n ≥ 1 . Ciąg ten jest
A) arytmetyczny i jego różnica jest równa r = − 13 .
B) arytmetyczny i jego różnica jest równa r = − 2 .
C) geometryczny i jego iloraz jest równy 1 q = − 3 .
D) geometryczny i jego iloraz jest równy 5 q = 6 .

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg (an) określony wzorem 3−4n- an = 7 dla n ≥ 1 . Ciąg ten jest
A) geometryczny i jego iloraz jest równy q = − 47 .
B) geometryczny i jego iloraz jest równy q = 3 7 .
C) arytmetyczny i jego różnica jest równa 3 r = 7 .
D) arytmetyczny i jego różnica jest równa r = − 47 .

Piąty wyraz ciągu (an) określonego wzorem 3n−-1 an = 2n+ 4 , gdzie n ≥ 1 jest równy
A) 1 B) 5 C) 10 D) 0,5

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an) jest określony wzorem n−2- an = 2n2 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Piąty wyraz tego ciągu jest równy
A) ( ) − 1- 10 B) 3- 50 C) -3- 100 D) ( ) − 1 5

Szósty wyraz ciągu (an) określonego wzorem 6n−6- an = 2n+3 , gdzie n ≥ 1 jest równy
A) 2 B) 1 C) 12 D) 0,5

Piąty wyraz ciągu (an) określonego wzorem 2n−-1 an = 3n+ 3 , gdzie n ≥ 1 jest równy
A) 1 B) 5 C) 10 D) 0,5

Ciąg (an ) jest określony wzorem 2n2−30n an = n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Wtedy a 7 jest równy
A) (− 196) B) (− 3 2) C) (− 26) D) (− 16)

Suma pierwszych 10 wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym an = 10 − n , gdzie n ≥ 1 wynosi
A) 46 B) 40 C) 45 D) 50

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an ) jest określony wzorem an = 6(n − 1 6) dla n ≥ 1 . Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) − 54 B) − 126 C) − 630 D) − 270

Ciąg (an ) jest określony dla n ≥ 1 wzorem: an = 2n − 1 . Suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 101 B) 121 C) 99 D) 81

Suma pierwszych 12 wyrazów ciągu o wyrazie ogólnym an = 6 − n , gdzie n ≥ 1 wynosi
A) -6 B) 6 C) 0 D) -3

Ciąg (an ) jest określony wzorem an = 4(n − 1 8) dla n ≥ 1 . Suma dziesięciu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa
A) − 116 B) − 50 0 C) − 164 D) − 260

Ciąg (an) jest określony wzorem ( )n −1 an = − 12 dla n ≥ 1 . Suma dziesięciu początkowych kolejnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 1023 -512- B) 1023 1024 C) − -341- 1024 D) 341- 512

Ciąg (an ) jest określony wzorem an+2 = an − an +1 + n − 3 dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Wiadomo ponadto, że a5 = 3 i a7 = 6 . Szósty wyraz tego ciągu jest równy
A) − 1 B) − 2 C) 3 D) 5

Ciąg (an) określony jest wzorem 2 an = 12 1− 4n , gdzie n ≥ 1 . Liczba nieujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 11 B) 22 C) 10 D) 5

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (bn) jest określony wzorem 2 bn = 3n − 25n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Liczba niedodatnich wyrazów ciągu (bn) jest równa
A) 14 B) 13 C) 9 D) 8

Ciąg (bn) jest określony wzorem 2 bn = 4n − 27n dla każdej liczby naturalnej n ≥ 1 . Liczba niedodatnich wyrazów ciągu (bn) jest równa
A) 6 B) 12 C) 9 D) 8

Wzór ogólny ciągu (an) ma postać n an = (− 1) , dla n ∈ N + . Zatem ciąg ten jest
A) arytmetyczny B) geometryczny C) malejący D) rosnący

Ukryj Podobne zadania

Wzór ogólny ciągu (an) ma postać n an = (− 2) , dla n ∈ N + . Zatem ciąg ten jest
A) arytmetyczny B) malejący C) geometryczny D) rosnący

Ciąg (an ) określony jest wzorem 2 an = n − 11n + 28 , gdzie n ≥ 1 . Liczba niedodatnich wyrazów tego ciągu jest równa
A) 2 B) 3 C) 4 D) 7

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an) określony jest wzorem 2 an = n − 4n − 1 , gdzie n ≥ 1 . Liczba ujemnych wyrazów tego ciągu jest równa
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a1 = 3 an = 2 + an− 1 dla n ≥ 2. Dziesiąty wyraz ciągu a n jest równy
A) 23 B) 19 C) 21 D) 16

Ukryj Podobne zadania

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a1 = 3 an = 2 + an− 1 dla n ≥ 2. Jedenasty wyraz ciągu a n jest równy
A) 23 B) 19 C) 21 D) 16

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a1 = 4 an = 1 − an− 1 dla n ≥ 2. Dziesiąty wyraz ciągu a n jest równy
A) 4 B) − 3 C) 14 D) 3

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a1 = 3 an = 2 − an− 1 dla n ≥ 2. Jedenasty wyraz ciągu a n jest równy
A) 1 B) 23 C) − 1 D) 3

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a1 = 4 an = 1 − an− 1 dla n ≥ 2. Trzynasty wyraz ciągu a n jest równy
A) 4 B) − 3 C) 17 D) 16

Ciąg (an ) określony jest w następujący sposób { a1 = 3 an = 2 − an− 1 dla n ≥ 2. Dziesiąty wyraz ciągu a n jest równy
A) 1 B) 21 C) − 1 D) 3

Dany jest ciąg n an = 3 − 5 , gdzie n ≥ 1 . Ten ciąg
A) ma nieskończenie wiele wyrazów dodatnich B) ma 15 wyrazów dodatnich
C) ma 14 wyrazów dodatnich D) nie ma wyrazów dodatnich

Ukryj Podobne zadania

Liczba dodatnich wyrazów ciągu (an ) określonego wzorem 1 an = 2 − 4n , gdzie n ≥ 1 jest równa
A) 8 B) 4 C) 16 D) 7

Liczba dodatnich wyrazów ciągu (an ) określonego wzorem 1 an = 3 − 3n , gdzie n ≥ 1 jest równa
A) 8 B) 4 C) 16 D) 7

Liczba ujemnych wyrazów ciągu (an) określonego wzorem 1 an = 3 n− 2 , gdzie n ≥ 1 jest równa
A) 6 B) 5 C) 9 D) 7

Ukryj Podobne zadania

Dany jest ciąg (an) określony wzorem ogólnym n 2 an = 3 − 3 . Wyraz an+2 tego ciągu dla n = 3 jest równy
A) 3 B) 18 C) 27 D) 234

Strona 1 z 4
spinner