Zadania.info
Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
cornersUpL
cornersUpR

Zadania

Na skróty

Recenzje

Linki sponsorowane

cornersM

Linki sponsorowane

cornersR
Wyszukiwanie zadań

Do pewnej liczby a dodano 54. Otrzymaną sumę podzielono przez 2. W wyniku tego działania otrzymano liczbę dwa razy większą od liczby a . Zatem
A) a = 2 7 B) a = 18 C) a = 2 4 D) a = 36

*Ukryj

Do pewnej liczby a dodano 65. Otrzymaną sumę podzielono przez 2. W wyniku tego działania otrzymano liczbę trzy razy większą od liczby a . Zatem
A) a = 1 4 B) a = 24 C) a = 1 3 D) a = 32

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 6 lub przez 10, jest
A) 25 B) 24 C) 21 D) 20

*Ukryj

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 7 lub przez 10, jest
A) 24 B) 21 C) 23 D) 22

Wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, które są podzielne przez 8 lub przez 20, jest
A) 13 B) 15 C) 22 D) 44

Suma sześciu kolejnych potęg naturalnych liczby 2 jest równa 2016. Najmniejszą z tych liczb jest
A) 5 B) 8 C) 16 D) 32

Iloczyn dwóch liczb dodatnich, z których jedna jest o 13 większa od drugiej jest równy 300. Suma tych liczb jest równa
A) 38 B) 13 C) 25 D) 37

*Ukryj

Iloczyn dwóch liczb dodatnich, z których jedna jest o 11 większa od drugiej jest równy 350. Suma tych liczb jest równa
A) 39 B) 14 C) 25 D) 37

Suma pięciu kolejnych liczb całkowitych jest równa 195. Najmniejszą z tych liczb jest
A) 37 B) 38 C) 39 D) 40

*Ukryj

Suma sześciu kolejnych liczb całkowitych jest równa 189. Najmniejszą z tych liczb jest
A) 32 B) 31 C) 30 D) 29

Suma wszystkich dwucyfrowych liczb parzystych jest równa
A) 2376 B) 2484 C) 2332 D) 2430

*Ukryj

Suma wszystkich liczb dwucyfrowych, które przy dzieleniu przez 4 dają resztę 3 jest równa
A) 1166 B) 1265 C) 1320 D) 1210

Jeśli liczbę x powiększymy o 3, to otrzymamy 9 5 tej liczby. Wynika stąd, że
A) x = 145 B) x = 195 C) x = 9 5 D) x = 4

*Ukryj

Jeśli liczbę x powiększymy o 4, to otrzymamy 12- 5 tej liczby. Wynika stąd, że
A) x = 157 B) x = 270 C) x = 20 7 D) x = 5- 17

Jeśli liczbę x powiększymy o 5, to otrzymamy 9 4 tej liczby. Wynika stąd, że
A) x = 145 B) x = 195 C) x = 9 5 D) x = 4

Suma kolejnych dodatnich liczb nieparzystych mniejszych od 100 jest równa
A) 2500 B) 5050 C) 2450 D) 2525

*Ukryj

Suma wszystkich liczb całkowitych dodatnich parzystych i jednocześnie mniejszych od 1001 jest równa
A) 2+2998 ⋅499 B) 2+12000⋅5 00 C) 2+1001 ⋅500 2 D) 1+1001⋅1 001 2

Suma kolejnych dodatnich liczb nieparzystych mniejszych od 200 jest równa
A) 9801 B) 10201 C) 9900 D) 10000

Suma kolejnych liczb dodatnich parzystych mniejszych od 100 jest równa
A) 2550 B) 4900 C) 2450 D) 2525