Zadania.info Największy internetowy zbiór zadań z matematyki

/Szkoła średnia/Zadania testowe/Nierówności/Układy nierówności

Wyszukiwanie zadań

Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: (1 − x)(x + 2) > 0 i (2 − x)(x + 1 ) ≥ 0 .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: (1 − x)(x + 2) ≥ 0 i (2 − x)(x + 1 ) > 0 .


PIC


Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: 3(x − 1)(x − 5 ) ≤ 0 i x > 1 .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Wskaż, który zbiór przedstawiony na osi liczbowej jest zbiorem liczb spełniających jednocześnie następujące nierówności: 4(x + 2)(x − 2 ) ≤ 0 i x + 2 > 0 .


PIC


Ile liczb całkowitych należy do zbioru rozwiązań układu nierówności { 14− 2x ≥ 2 3x+ 6 > 0 ?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

Ukryj Podobne zadania

Ile liczb naturalnych dodatnich należy do zbioru rozwiązań układu nierówności

{ 2x− 1 > − 3 x+ 2 ≤ 6

A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Ukryj Podobne zadania

Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających jednocześnie nierówności 0 < 7+ 3x oraz 7 − 3x ≤ 5x − 3 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiony jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających jednocześnie nierówności 0 < 7− 3x oraz 7 − 3x ≤ 5x − 3 .


PIC


Nierówność 3 x- m- 7 < 14 < 2 jest spełniona przez dokładnie 14 liczb całkowitych x . Liczba m może być równa
A) m = 5 B) m = 2 C) m = 3 D) m = 4

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności − 4 ≤ x − 1 ≤ 4 .


PIC


Ukryj Podobne zadania

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb x spełniających warunek: 11 ≤ 2x − 7 ≤ 1 5 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności − 4 ≤ x + 1 ≤ 4 .


PIC


Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich liczb x spełniających warunek: − 31 ≤ 2x − 5 ≤ − 19 .


PIC


Wszystkie liczby spełniające warunek − 1 < x ≤ 2 można zapisać za pomocą przedziału:
A) (− 1,2) B) (− 1,2⟩ C) ⟨− 1,2) D) ⟨− 1,2⟩

Ukryj Podobne zadania

Wszystkie liczby spełniające warunek x − 1 < 2x ≤ 3x + 3 można zapisać za pomocą przedziału:
A) (− 1,+ ∞ ) B) (− ∞ ,− 3⟩ C) ⟨− 3,− 1) D) ⟨− 3 ,+ ∞ )

Zbiorem rozwiązań nierówności liniowej − 10 < x+ 2 < 6 jest przedział liczbowy
A) (− 10,6) B) (− 8,8) C) (− 12,4) D) (− 12,6)

Ukryj Podobne zadania

Rozwiązaniem układu nierówności ( |{ x > 2 x ≥ 1 |( x < 6 jest następujący przedział liczb
A) ⟨1,6) B) ⟨2,6 ⟩ C) (2,6) D) (1,6)

Dla jakiej całkowitej wartości liczby x spełniona jest nierówność 151 < x3 < 2353 ?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Ukryj Podobne zadania

Dla jakiej całkowitej wartości liczby x spełniona jest nierówność 183 < x7 < 3458 ?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 5

Wśród podanych poniżej nierówności wskaż tę, której zbiorem rozwiązań jest przedział (− 6,8) .
A) 8 < x − 2 < − 6 B) − 6 < x − 2 < 8 C) − 8 < x + 2 < 6 D) − 8 < x − 2 < 6

Ile jest liczb całkowitych x spełniających nierówność  2 7 ≤ 5− x ≤ 1 ?
A) nieskończenie wiele B) 0 C) 5 D) 1

Wskaż rysunek, na którym przedstawiono przedział, będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności x − 1 ≤ 2x+ 3 ≤ 3x − 1 .


PIC


Na rysunku zaznaczono zbiór punktów płaszczyzny spełniających układ nierówności:


PIC


A) { 2x + y+ 1 ≤ 0 x + 2y − 2 ≤ 0 B) { 2x + y + 1 ≤ 0 x+ 2y − 2 ≥ 0
C) { 2x + y + 1 ≥ 0 x + 2y − 2 ≥ 0 D) { 2x + y + 1 ≥ 0 x + 2y − 2 ≤ 0

Ukryj Podobne zadania
spinner